De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

Auteur
:   A.W.J. de Jonge
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1960-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Hier bevinden we ons voor het station Roelof Arendsveen, vermoedelijk in het begin van de jaren dertig. De bekende firma Van Gend & Loos hield zich toen ook al bezig met het vervoer van stukgoederen. Een voor die tijd al forse Citroen vrachtauto staat hier op het voorplein, naast een wagentje met balen er op. Op de balen ligt een bord, dat "voorzichtig-glas" als opschrift heeft.

30. Een paar kilometer verder verliet de spoorlijn de Googerpolder. Op deze foto zien we een trein op het viaduct over de Lange weg in de richting Leiden rijden. Rechts onderscheiden we nog net de trap die naar het perron van de hooggelegen stopplaats Fransche Brug leidde. We bevinden ons hier in de nabijheid van het dorp Nieuwe Wetering. Thans vinden we op deze plaats twee betonnen viaducten voor het wegverkeer. Ret onderdoorgaande weggetje is nog steeds weinig veranderd, al heet het thans de Viaductweg. Aan de voet van de spoordijk stond rechts eertijds het (dubbele) spoorhuis nummer 25 AenB.

RIJPWETERI G. STATIO H. IJ. S.

31. In Rijp-Wetering rijdt juist een trein uit Hoofddorp het station binnen. De trein wordt opgewacht door het stationspersoneel, reizigers en een postbeambte, die de plaatselijke post zal meegeven. In de bagagewagen was ook een postafdeling ondergebracht, waarin niet aIleen de post vervoerd werd, maar er was ook gelegenheid om deze naar bestemming uit te sorteren. De poststukken werden met een speciaal poststempel afgestempeld. Deze poststempels hebben tegenwoordig voor verzamelaars grote waarde. De ansichtkaart is van v66r 1918, in welk jaar de topgevel van het station in een overstekende kap werd veranderd.

Leiden.

'ieuwe Sta '01".

32. De laatste kilometers die de trein naar Leiden aflegde, gingen door een dunbevolkte streek, met vrijwel alleen weilanden en veel poldersloten. Nadat de trein de Zijl kruiste, via een hoge draaibrug, arriveerde hij in station Leiden Heerensingel. De Haarlemmermeerlijn had een eigen kopstation, dat ruim twee kilometer verwijderd lag van het hoofdspoorstation in Leiden. Het hierbij afgebeelde station aan het Heerensingel was ontworpen door architect K.P.C. de Bazel. Het rechter gedeelte vertoont veel overeenkomst met het Amsterdamse Haariemmermeerstation, dat echter van een andere architect was.

33. We zien nogmaals het station Heerensingel in Leiden, maar nu vanaf de andere kant bekeken. V66r ons staat langs het middenperron de trein met locornotief 7104, gereed voor vertrek naar Hoofddorp. De perronopzichter heeft zijn vertrekstaf - ook weI "plak" of "spiegelei" genaamd - opgestoken. Deze foto werd genomen op de laatste exploitatiedag, 31 december 1935. Daama werd de spoorweg van Hoofddorp tot aan het emplacement in Leiden opgebroken. Het emplacement zelf bleef in gebruik, zoals we bij de volgende afbeelding zullen zien,

1

C. LEIDEN HEERENSINGEL - LEIDEN HSM

34. AI bij de opening van het station Heerensingel in 1912 werd voor het goederenvervoer een verbindingsbaan naar het station Leiden HSM in dienst gesteld, waarbij men gedeeltelijk gebruik kon maken van het bestaande goederenspoor naar de stedelijke gasfabriek. Na sluiting van de lijn naar Hoofddorp bleef er tot de jaren zestig een druk goederenvervoer naar het Heerensingel bestaan, zoals de foto uit 1961 toont. Daarna ging het bergafwaarts tot de opheffing op 1 februari 1972. Kort daarna heeft men het emplacement met het losspoor langs het Heerensingel en de verbindingsbaan opgebroken. Het stationsgebouw werd al in maart 1970 gesloopt.

LEIOE tallo

35. Aanvankelijk bestond er ook een plan om de reizigerstreinen van het Heerensingel over de verbindingsbaan naar Leiden HSM door te voeren, maar dit plan werd op de lange baan geschoven. Ten eerste bleek de verbindingsbaan hiervoor niet aan de gestelde eisen te voldoen en ten tweede was het HSM-station a1 zo overbelast dat de lokaaltreinen er geen plaats konden krijgen. Men wilde daarom wachten tot het stationsemplacement aldaar vernieuwd zou zijn. Uitstel zou afstel betekenen, zeer ten nadele van het reizend publiek, dat de afstand tussen beide stations te voet moest afleggen. De foto toont ons het oude, rommelige station Leiden HSM.

D. AALSMEER - AMSTELVEEN - AMSTERDAM.

36. Voor de tweede keer bevinden we ons in Aalsmeer, maar nu om een treinreisje naar Amsterdam te maken. De spoorlijn tussen het bloemendorp en de hoofdstad des lands werd op 1 mei 1915 geopend, zonder enig feestelijk vertoon. Wat de foto betreft zijn we ook wat verder in de tijd; deze is van 1935. De rijtuigen zijn nog dezelfde van 1912, maar de lokaaltreinlocomotiefjes van de serie 7700 zijn nu grotendeels vervangen door grotere en sterkere machines. Hierboven zien we zelfs een vroegere hoofdspoorlocomotief, de 5402. Dit soort machines trok doorgaans de wat zwaardere treinen.

37. Op zondag 20 oktober 1935 maakten enige 1eden van de NVBS een excursie naar de Haarlemmermeerspoorwegen. Onder andere waren zij toen in Aalsmeer, waar deze foto vanaf het seinhuis werd genom en, waardoor we een mooi uitzicht hebben op het uitgebreide emplacement. Om kwart voor een 's middags vertrok to en juist trein 3526 met locomotief 7404 naar Amsterdam. Enkele weken veer deze excursie, op 6 oktober 1935, was de reizigersdienst naar Uithoorn gestaakt, terwijl dat op 1 januari 1936 ook zou gebeuren met de lijn naar Haarlem. Naar Amsterdam reed de 1aatste personentrein op 2 september 1950.

38. Eind 1949 staan we achter het stationsgebouw te Aalsmeer. Links zien we de goederenloods. De "poort" ernaast is de ladingmal, waarmee men kon controleren of de lading op een open goederenwagon niet te ver uitstak. Vervolgens op de voorgrond een waterkraan en daarnaast - in de verte staat het waterreservoirgebouw. De erv66r gebouwde locomotiefloods werd bij een bombardement in juli 1940 verwoest. Voorts zien we het seinhuis en het open wachthuisje op het perron. Rechts staat een personentrein, die naar Amsterdam zal gaan. Op de voorgrond de ijzeren hekken van de uitgangscontrole en de wisselhandels voor de omloopsporen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek