De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

Auteur
:   A.W.J. de Jonge
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1960-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Wachterswoning nummer 35 aan de Kalfjeslaan in 1944. Bij een paar wachterswoningen maakte men meteen al een stoppJaats, waarbij men de naam in tegeltjes aan de perrongevel aanbracht. Bovendien kon men er kaartjes kopen aan een loket aan de zijkant van het huis. Later werd hiervoor een apart portaaltje aangebouwd, met een laag deurtje naast de voordeur. Gelijk ingerichte woningen waren nummer 31 (Bovenkerk) en nummer 50 (Oukooperdijk). In 1925 werd Kalfjeslaan gesloten, maar van 1941 tot en met 1944 heropend, omdat bus H wegens brandstofgebrek niet kon rijden. In die tijd konden de reizigers een kaartje kopen in het houten keetje op het perron.

50. Nadat we de stopplaats Koenenkade voorbijreden, komen we te Amsterdam aan in het kopstation Amsterdam Willemspark, waarvan we hier een foto zien uit 1915. Het werd ontworpen door ir. H. van Emmerik jr. uit Hilversum. Dit station is het enige aan de Haarlemmermeerlijnen met een stationsrestauratie (links). Op de verdieping waren twee woningen, een voor de restaurateur en een voor de stationschef. Op 15 mei 1933 heeft men de naam gewijzigd in Amsterdam HaarJemmermeer. Het gebouw staat er nog altijd, alleen het rozenperk ervoor is allang ten offer gevallen aan het wegverkeer.

51. Op een mistige najaarsdag in 1918 werd deze foto te Amsterdam Willemspark gemaakt. Langs het perron staat een lange personentrein, bestaande uit een post-bagagewagen en vijf rijtuigen. Het voorste rijtuig lijkt goed bezet te zijn (wellicht militairen, in verband met de Eerste Wereldoorlog). De locomotief met de lange schoorsteen is er een van een type dat we al vaker tegenkwamen op onze rondreis door dit boekje. Het is er een van de latere NS-serie 7700. Gelukkigerwijze is een van deze machines voor het nageslacht bewaard gebleven; het is de 7742, die thans in goede handen is bij de Stoomtram Hoorn-Medernblik.

52. Hier zijn we getuige van het indrukwekkende vertrek van een lokaaltrein met dubbele tractie. Zoals dat vroeger bij de postkoetsen het geval was, spreekt men ook bij de spoorwegen van rijden met voorspan. De voorste locomotief (de voorspanmachine) is de 7004 en de tussenspanmachine draagt het nummer 7403. Op de achtergrond zien we aan de hoek Havenstraat-Arnstelveenseweg de "paraplu" van de uit 1890 stammende en nog steeds bestaande cellulaire gevangenis. De foto is op een mooie voorjaarsdag van 1938 genomen.

53. Na de Tweede Wereldoorlog bestond er in ons land een ernstig gebrek aan bruikbaar spoorwegmaterieel. Om die reden gaven de Zweedse spoorwegen (SJ) verschillende lokaaltreinrijtuigen in huur aan de NS. In de jaren 1948-1949 deed onder andere een aantal van deze rijtuigen dienst op de nog in gebruik zijnde Haarlemmermeerlijnen. Door de vele kleine ruitjes noemde men ze in Nederland "tuinhuisjes", Een trein samengesteld uit deze Zweedse wagons staat hier op het emplacement te Amsterdam Haarlemmermeer.

54. Toen de "tuinhuisjes" verdwenen, namen oude drie- en vierassige lokaaltreinrijtuigen van de vroegere Nederlandsche Centraal Spoorwegmaatschappij (NCS) in de jaren 1949-1950 hun plaatsen in. Oorspronkelijk waren het zowel tweede, als derde klasse rijtuigen, maar op de Haarlemmermeerlijnen werden aIle als derde klasse wagons gebruikt. In 1939 had men op deze spoorweg de tweede klasse al afgeschaft. Sommige drie-assige rijtuigen hadden een extra mime middenafdeling met aan weerszijden bij het raarn een grote leunstoel, die door het publiek "de troon" genoemd werd. Ook de locomotieven (serie 7000) en enkele bagagewagens behoorden rond 1950 tot het oud NCS-materieel.

55. Op 2 september 1950 reden de laatste personentreinen op de nog overgebleven lijnen naar Aalsmeer en Nieuwersluis. Daarna bleef er op werkdagen een goederentrein rijden. In de jaren tot 1970 verzonden de mijnen veel wagens steenkolen naar het Haarlemmermeerstation, ten behoeve van kolenhandelaren in Amsterdam-Zuid. Door het toenemend gebruik van olie en aardgas daalde het kolenvervoer aanmerkelijk. Het gehele goederenvervoer werd daarom in mei 1972 gestaakt. Thans vertrekken van dit punt's zomers de trams van de Electrische Museumtramlijn Amsterdam over de oude spoorlijn naar het Amsterdamse Bos,

E. AMSTELVEEN - BOVENKERK - UITHOORN.

56. Op reis van Amstelveen naar Uithoorn kruisen we de Handweg in Amstelveen. De trein met locomotief 7402 verlaat juist Amstelveen en gaat naar Uithoorn en waarschijnlijk rijdt hij wel door naar Alphen aan den Rijn ofzelfs naar Leiden. Deze ansichtkaart is van ongeveer 1930.

57. Hier staan we wederom op het perron in Bovenkerk. Voor ons, op het rechter spoor, staat de trein naar Uithoorn. Het is augustus 1940. Wat ons aan locomotief 7404 opvaIt, is dat de stoombel, die altijd op de ketel stond, verwijderd is. In 1936 werd het bellen op de lokaalspoorwegen afgeschaft. Voor die tijd produceerden de locomotieven een monotoon belgeklepel om mens en dier te waarschuwen: "Let op, de trein is in aantocht! " Natuurlijk kon er ook altijd nog gefloten worden. In verb and met de oorlogstijd zijn aIle glimmende, koperen onderdelen van de locomotief overgeschilderd tegen luchtherkenning. Later zouden ook de lantaarns geblindeerd worden.

58. "Boerderijtje of haltegebouw? " vragen we ons af bij het zien van de halte Legrneerpolder in oorlogstijd. De spoorlijn loopt hier langs een rechte poldertocht in de toen nog vrijwel onbebouwde Noorder-Legmeerpolder. Het haltegebouw (nurnrner 39) is in 1970 afgebroken. De dubbele woning nurnrner 38A en B, die we erachter zien, bestaat nog steeds. Tussen de beide gebouwen ligt de Van Hatturnweg. Met rnoeite onderscheiden we in de verte op het perron een haltesein, bestaande uit een ronde schijf aan een paal. Als de schijf was neergehaald, rnoest de trein stoppen om reizigers op te nernen. Dit haltesein vonden we destijds wel bij rneer stopplaatsen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek