De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

Auteur
:   A.W.J. de Jonge
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1960-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

59. Nadat we de stopplaats Kanaalweg (aan de tegenwoordige Randweg) voorbijgereden zijn, komen we bij de Zijdelweg. Op het linker spoor stoomt onze trein op naar Uithoorn. Dit spoor werd gebruikt voor treinen van en naar Amstelveen en het rechter vo or treinen van en naar Aalsmeer. Evenals tussen Bovenkerk en Amstelveen, lag hier dubbel-enkelspoor. Achter onze rug, ten westen van de Zijdelweg, was tussen 1917 en 1923 een stopplaats voor treinen van beide lijnen. In 1963 werd het rechter spoor opgebroken en wachterswoning nummer 44 (rechts op de foto) gesloopt,

60. Op 17 september 1944 werd in ons land de spoorwegstaking uitgeroepen. Daarna roofde de bezetter vee! spoorwegmaterieel. Bovendien werden de baan, stations, seinhuizen, bruggen, enzovoort ernstig vernie!d. Ook de Haar!emmermeerlijnen kwamen niet ongeschonden uit de strijd te voorschijn. Pas op 20 augustus 1945 konden de diensten van Aa1smeer en Uithoorn naar Amsterdam hervat worden. Voor dit doel gebruikte men onder andere stoomtrarnmateriee! van de tramlijn A!kmaarBergen aan Zee. Op deze foto zien we de met bloemen versierde "Bello" met !ocomotief 7740 aan het perron te Uithoorn, gereed voor de eerste naoorlogse rit naar Amsterdam.

F. AALSMEER - UITHOORN - NIEUWERSLUIS.

61. Voor de laatste maal bezoeken we Aalsmeer. Toen het personenvervoer in 1950 werd opgeheven, bleefhet goederenvervoer naar Aalsmeer doorgaan. Door de uitbreiding van de bloementeelt onder glas nam het steenkolenvervoer steeds toe. Een deel van deze kolen werd over water naar de kwekerijen gebracht, vandaar die "vloot" in de spoorhaven. Ook de bloemisterij ging in de jaren zestig over op gas. In mei 1973 werd het gehele vervoer gestaakt, waarna men in 1975 de rails opbrak. Op de foto uit 1959 ziet men de goederenloods, het seinhuis en het stationsgebouw, respectievelijk in gebruik als vrachtautogarage, noodwoning en politiebureau.

62. Op de grens tussen de gerneenten Aalsmeer en Uithoom bevindt zich de Legmeerdijk, vroeger een landweggetje, maar nu een drukke verkeersweg, Oorspronkelijk waren vrijwel aile spoorwegovergangen bewaakt, dat wil zeggen met spoorbomen beveiligd, Vandaar dat we bij veel overwegen wachterswoningen aantroffen en bij de Haarlernrnermeerlijnen waren dat de woningen van bovenstaand type. Hier woonden de overwegwachters of -wachteressen met hun gezin. Omstreeks 1923 ruimde men bij veel overgangen de bomen op; het werden toen onbewaakte overwegen. Wachterswoning nummer 42 bestaat nog steeds als particuliere woning. Het numrner is echter verwijderd.

63. De spoorweg Aalsmeer-Uithoorn werd op 1 juli 1914 geopend. Het reizigersverkeer op dit baanvak was zo gering dat het op 6 oktober 1935 gestaakt werd, waarmee dit de eerste Haarlemmermeerlijn was die voor het personenvervoer gesloten werd. Toch zou dit baanvak daarna nog druk bereden worden door goederentreinen, losse locomotieven en ledig reizigersmaterieel. Pas in 1973 werd het goederenvervoer naar Aalsmeer beeindigd. We werpen een blik op het emplacement De Kwakel, met op de achtergrond het haltegebouw, dat enige kilometers van het gelijknamige dorp verwijderd was.

64. Hier zijn we weer in Uithoorn, waar we een uitzicht hebben op de locomotiefloods, met links ervoor de uitrijdseinen voor de richtingen Aalsmeer en Amstelveen. Voor een betere zichtbaarheid zijn hier de seinarmen rood-wit geschilderd. Toen het depot Aalsmeer werd opgeheven, kreeg de Uithoornse loods in 1921 een houten uitbreiding, waardoor er twee 1ocomotieven meer gestald konden worden. Rechts, bij het kolenpark, staan twee 1ocomotieven van de serie 7000, waarvan er een water neemt, Links, op het uithaalspoor, staat reservematerieel. Ernaast, op het Aalsmeerse spoor, wordt druk gerangeerd. Het derde spoor - naast de loods - is het spoor naar Amstelveen.

65. Toen de Haarlemmermeerlijnen in exploitatie werden genomen, werden de treinen getrokken door lokaaltreinlocomotieven van de serie 1005-1048 HSM, later 7701-7744 NS. De fusie van de grote spoorwegmaatschappijen zou ook aan de Haarlemmermeerspoorwegen niet ongemerkt voorbijgaan, In 1921 kwamen de eerste "vreemde" locomotieven van de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen (SS) te Hoofddorp in depot. Deze machines, met de nummers 5001-5006, werden onder andere ingezet om de zwaarder geworden forensentreinen te vervoeren. De foto toont ons de 5006 langs de kap van het goederenperron in Uithoom.

66. In 1918 werden het houten seinhuisje op het emplacement en de handelinrichting bij het stationskantoor vervangen door een nieuw, groat en hoog seinhuis, dat men bouwde aan het westelijk eind van het eilandperron te Uithoorn. Het was anders van vorm dan de stenen seinhuizen in Aalsmeer en Amsterdam Haarlemmermeer. Het zal geen verwondering wekken wanneer we vertellen dat het de "duiventil" genoemd werd. Voorts was er altijd al een houten brugpost aan de Wilhelminakade bij de spoorbrug over de Amstel. In tegenstelling tot de "duiventiJ" bestaat de brugpost nog steeds, al is de handelinrich ting in 1982 verwijderd.

67. Toen de stoomtractie op z'n retour was, verschenen omstreeks 1953 voor de goederendienst de eerste diesel-elektrische locomtieven van de serie 2000 op de Haarlemmermeerlijnen. Deze machines van Amerikaanse afkomst vervingen van lieverlede de stoornlocomotievenserie 1700/1800. Hier rijdt (in 1956) locornotief 2012 met een goederentrein langs de provinciale weg tussen Mijdrecht en Uithoorn, ongeveer op de plaats waar tot 1923 de stopplaats Middenweg was. Nog altijd rijdt hier op werkdagen een goederentrein, alleen op de provinciale weg is het momenteel wel wat drukker.

68. De lijn Uithoorn-Nieuwersluis werd op 1 december 1915 geopend. Hoewel men op dit baanvak het vervoer ook op 1 januari 1936 wilde staken, werden de treindiensten toch voortgezet, omdat de verkeerswegen in dit deel van de provincie Utrecht slecht waren. Op 2 september 1950 reed de laatste reizigerstrein op dit traject. Mede door de spooraansluitingen naar het industrieterrein en de aanwezigheid van een sloperij van spoorwegmateriee1 in Mijdrecht, bleef de goederendienst gehandhaafd. Hier zien we omstreeks 1925 de voorzijde van station Mijdrecht, met links twee locomotieven van de N£.serie 1100 (de vroegere HSM-"snellopers") in voorspan, vermoedelijk met een goederentrein.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek