De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

Auteur
:   A.W.J. de Jonge
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1960-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

69. Aan de in 1912 geopende Haarlemmermeerlijnen bouwde men spoorhuizen met piramidevormige daken, zowel in enkele als in dubbele uitvoering. Op de later aangelegde lijnen ging men over op een eenvoudiger type met een plat dak, dat meestal als dubbele woning werd gebouwd. Een huis van dit "zuinige type" zien we hier afgebeeld; het stond destijds aan de Eerste Wilnisserdwarsweg tussen Mijdrecht en Wilnis. Het had de nummers 48A en B. De enkelvoudige vorm trof men eertijds aan bij de stopplaats Zuideindscheweg (thans Achttienkavels), tussen Nieuwkoop en Aarlanderveen (nummer 61) en er staat er nog een naast de Angstelbrug, tussen Oukoopersdijk en Nieuwersluis (nummer 51).

70. Voor het rangeerwerk en het vervoer van lichte goederentreinen gebruikt men al een halve eeuw diesel-elektrische locomotiefjes, die locomotor heten, maar doorgaans "sik" genoemd worden. In Wilnis staat de 235 op het - inmiddels verdwenen - losspoor. Op de achtergrond staat het haltegebouw, dat nooit een nummer kreeg, omdat het - bij wijze van uitzondering - tot station was gepromoveerd. Vroeger bevond zich naast het los- en laadspoor een kort, hoog, aarden perron. Dit diende om zonder veel moeite vee in en uit de spoorwagons te laten stappen. Deze zogenaamde veeladingen kwamen destijds bij veel plattelandsstations en -halten voor.

71. Het zal de lezer weI bekend zijn dat de Haarlemmermeerlijnen in een zeer waterrijk gebied zijn aangelegd. Zo lag het emplacement Vinkeveen bijna op een eiland, tussen de Ringvaart van de polder Groot-Mijdrecht (op de voorgrond) en de Voorwetering (in de verte). Over beide vaarten maakte men ophaalbruggen. We kijken hier vanuit de richting Wilnis. De voorste brug wordt nog steeds voor het treinverkeer bediend, terwijl de brug bij het station omstreeks 1960 in een vaste brug werd veranderd. Links staat het houten huisje waar vroeger de brugwachter beschutting kon vinden en waar 's winters het potkacheltje behaaglijk snorde.

Vinkeveen

Station

72. Nogmaals Vinkeveen, maar nu vanaf de andere kant gezien. Dit type stationsgebouw zagen we al eerder in Hoofddorp en Vijfhuizen. Langs het linker perron staat een personentrein gereed voor vertrek naar Nieuwersluis. Evenals te Mijdrecht konden de treinen elkaar hier kruisen. De kruisende trein is een goederentrein, die langs het smalle, tweede perron staat en waarvan de laatste wagen hoog is opgetast met hooi of stro. De spoorbrug over de Voorwetering is neergelaten, want het sein (links op de foto) is "veilig" getrokken. Rechts, niet op deze plaat te zien, staat de voormalige houten groenteveiling, van waar vroeger veel wagons groenten verzonden werden.

73. Tussen Vinkeveen en Nieuwersluis beyond zich bij wachterswoning nummer 50 tot 1923 de stopplaats Oukoopersdijk. Even ten oosten daarvan werd omstreeks 1953 de snelweg AmsterdamUtrecht (de A 2) aangelegd, met een gelijkvloerse spoorwegovergang. In de winter 1962-1963 vonden daar enige botsingen tussen treinen en auto's plaats, met dodelijke afloop. Sindsdien regelt de verkeerspolitie het treinverkeer op deze overweg, die op deze foto nauwelijks te zien is. Op de draaibrug over de Angstel komen de locomotieven 2482 en 2424 met een goederentrein uit Uithoom aanrijden. Rechts op deze prent uit 1969 staat de (enkele) woning nummer 51.

74. Hier staat (in 1947) locomotief 7004 met trein 3716 langs het perron te Nieuwersluis-Loenen om naar Amsterdam Haarlemmermeerstation te vertrekken. Uiterst rechts, achter de trein, ontwaren we nog net het uit 1868 stammende stationsgebouw, dat door de Nederlandsche Rhijnspoorweg Maatschappij werd gebouwd en waar sedert 1890 de 88 de scepter ging zwaaien. Omdat de 88 en de HE8M geen vrienden van elkaar waren, deed de 8S erg moeilijk bij de aansluiting van de Haarlemmermeerlijnen aan haar stations te Nieuwersluis en te Alphen. De HESM wilde daarom aanvankelijk zelfs een eigen station te Nieuwersluis bouwen, maar de regering verhinderde dit.

75. Het emplacement van het station Nieuwersluis, dat vanaf oktober 1928 Nieuwersluis-Loenen heet. Links van het perron ligt de lokaallijn naar Uithoorn en rechts daarvan de dubbelsporige hoofdspoorlijn Amsterdam-Utrecht, waarop juist een trein uit Amsterdam stilhoudt am reizigers in, uit en over te laten stappen. Naast het oostelijke perron staat het hoge waterreservoirgebouw, waarop - volgens de gewoonte uit die tijd - de stationsnaam met grate letters is geschilderd. Op de beide perrons staan abri's van een afwijkend type, maar we bevinden ons dan ook op een voormalig SS-station. Het station Nieuwersluis werd omstreeks 1960 gesloopt.

G. UITHOORN - NIEUWVEEN - ALPHEN AAN DEN RIJN.

76. Hier staan we op het eilandperron in Uithoom en kijken in oostelijke richting. Vlak voor ons zien we de treinaanwijsborden, die aangeven dat van het linker spoor een trein naar Nieuwersluis zal vertrekken en van het rechter een trein naar Alphen-Oudshoorn, zoals het station Alphen aan den Rijn tot 1918 heette. Bij de overweg in de Wilhelminakade staan de twee uitrijdseinen voor de richtingen Mijdrecht (links) en Nieuwveen (rechts). Deze seinen dienden tevens als brugseinen voor de erachter gelegen draaibrug over de Amstel. Aan de overzijde van de rivier staat brugwachterswoning nummer 45.

77. Wanneer we in Uithoorn verder het perron op lopen, zijn we getuige van een gezellige drukte van aan- en afrijdende treinen. Enige malen per dag kwamen op dit station treinen uit vier richtingen (Aalsmeer, Amsterdam, Nieuwersluis en Alphen) te zamen. Wanneer de reizigers van de gelegenheid hadden gebruik gemaakt om over te stappen, ging iedere trein weer zijns weegs. Van en naar welke plaatsen de hier gefotografeerde treinen komen en gaan, konden we niet vaststellen, maar vermoedelijk is de rechter trein op weg van Alphen naar Amsterdam. Op het perron zien we de voorkant van het seinhuis ("de duiventil"). Foto omstreeks 1935.

78. De spoorlijn Uithoorn-Alphen aan den Rijn werd geopend op 1 augustus 1915 en voor aile vervoer gesloten op 1 januari 1936. Kort daarna werd de lijn opgebroken. De spoorbmg over de Kromme Mijdrecht bij De Hoef bleef echter nog tot 1974 voor de slopershamer gespaard, omdat het wegverkeer er gebruik van maakte. In de brug kunnen we de spoorrails duidelijk zien liggen. Behalve het nummer 55 is op de brugwachterswoning de letter T geschilderd, ten teken dat de woning een aansluiting had aan de diensttelefoon. Rechts van de woning, maar dan meer op de achtergrond, stond vroeger het haltegebouw De Hoef.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek