De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten

Auteur
:   A.W.J. de Jonge
Gemeente
:  
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1960-3
Pagina's
:   96
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Haarlemmermeerspoorlijnen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

79. Dit is een familieportret van het gezin Uithol. Zowel de heer als mevrouw (wachteres) Uithol waren destijds in dienst van .Jiet spoor". Ze staan hier met hun kinderen voor hun woning, het haltegebouw De Hoef, dat tot mei 1916 Blokland heette. De foto werd na de sluiting van de lijn gemaakt, want tussen de rails groeit al gras en ook de gevel van het haltegebouw (nummer 56) is overdadig begroeid. Bij deze halte lag ook een losspoortje naar de Kromme Mijdrecht. Waarschijnlijk v66r de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw afgebroken.

80. Station Nieuwveen, waar, evenals te Nieuwkoop en Aarlanderveen, de treinen op dit baanvak elkaar konden kruisen. Bovendien lag er sinds 1918 van Nieuwveen een zijlijntje naar Ter Aar (Papenveer) voor reizigers- en goederenvervoer. Op het perron, achter het stationskantoor, staat, zeals bij de meeste stations, een handelinrichting. Met deze handels kon men wissels omleggen en seinen op "veilig" stellen. Deze handelinrichtingen werden destijds vervaardigd door de Alkmaarse Ilzer- en Metaalgieterij. In de praktijk sprak men altijd van de "Alkmaarse handelinrichting".

81. Aan de Nieuwveenseweg tussen Nieuwveen en Nieuwkoop stond tegenover cafe ,,'t Haasje" het haltegebouw Zevenhoven (nummer 60). Dit gebouw lag op een grote afstand verwijderd van het gelijknamige dorp. Nog steeds heet de verbindingsweg hier Stationsweg, ondanks het feit dat het haltegebouw allang verdwenen is. Op de voorgrond zien we een afscheiding van staande dwarsliggers, met daartussen meidoornstruiken. Op veel plaatsen waar weg en spoorlijn in elkaars nabijheid lagen, werd langs de Haarlemmerrneerlijnen een mooie meidoomhaag geplant, in plaats van een ordinair prikkeldraad- of gaashek, zoals men elders vaak zag.

82. Langs het perron in Nieuwkoop zien we een trein samengesteld uit origineel Haarlemmermeermaterieel. Van de locomotiefserie 7701-7744 waren de machines 7725-7742 eigendom van de HESM. Voorts was de HESM eigenaresse van tien tweede en eenendertig derde klasse rijtuigen en van negen rijtuigen met zowel tweede als derde klasse afdelingen erin, alsmede van dertien postbagagewagens, Bovendien bezat de HESM drie gas-, zes water- en twaalf gesloten goederenwagens. De HSM, die exploitante van de Haarlemmermeerlijnen was, bezat soortgelijk rollend materieel. Bij de exploitatie werd het materieel van beide maatschappijen dan ook door elkaar gebruikt. De foto is van omstreeks 1917.

83. Van verschillende stations hebben we de perronzijde laten zien. Van station Nieuwkoop tonen we u daarom ter afwisseling de straatkant. Het gebouw is identiek aan het stationsgebouw van Nieuwveen, met dien verstande dat het in spiegelbeeld werd uitgevoerd. In 1968 werd het gesloopt. Van Nieuwkoop boog de spoorlijn af in zuidelijke richting naar Aarlanderveen. Halverwege was tot 1923 nog een stopplaats bij woning 61 aan de Zuideindscheweg (thans Achttienkavels genaamd). Vanaf De Hoef tot de Oude Rijn bij Alphen heeft men - in etappes - een provinciale weg op het baanlichaam van de spoorweg aangelegd.

84. Hier zijn we in Aarlanderveen. Op de voorgrond staat het brugsein waarmee men de ophaalbrug over de Ringsloot beveiligde. Aan deze Ringsloot had men een loswal gemaakt voor het overladen van goederen. Vrijwel alle stations en halten van de HESM waren aan de perronzijde gesierd met een fraai tegeltableau, waarop de stationsnaam prijkte, zoals hier AARLANDERVEEN. Bovendien was bijna ieder stations- en haltegebouw omgeven door houten hekken met gepunte spijltjes, want vroeger rekende men de spoorwegen min of meer tot "heilige grond", die men niet zo maar betreden mocht. Aleen allangs de Haarlemmermeerlijnen moeten in totaal kilometers van deze houten hekken gestaan hebben.

85. Na de spoorbrug bij Aalsmeer was de brug over de Oude Rijn bij Alphen het grootste kunstwerk in de Haarlemmermeerspoorwegen. Behalve de draaibrug over de Rijn, met twee doorvaartopeningen van twaalf meter, zijn er aan weerskanten twee vaste overspanningen, elk met een lengte van 36,60 meter. Deze overspanningen lagen over de Steekter- en de Kortsteekterweg. Op de brug was aan de westkant een voetgangerspad gemaakt, zoals we ook op de volgende afbeelding zullen zien. In 1914 stagneerde de bouw van de brug, doordat Duitse technici in hun vaderland onder de wapenen geroepen werden. Aan het eind van de jaren dertig werd de brug verwijderd.

86. Nogmaals de spoorbrug over de Oude Rijn, met aan de linkerzijde het pad, dat, blijkens het bord dat ernaast staat, alleen toegankelijk is voor voetgangers en vee. Op de brug komt uit de richting Aarlanderveen juist locomotief 5302 met de trein naar Alphen aanrijden. Achter de rug van de fotograaf staat het haltegebouw Gouwsluis, waar deze trein ongetwijfeld zal stoppen. De spoorlijn, de brug en het hoge baanlichaam zijn hier reeds lang verdwenen, maar het haltegebouw, dat op een hoog stukje spoordijk staat, lijkt op zijn "terp" de eeuwen te trotseren.

87. Evenals te Nieuwersluis, sloten de Haarlemmermeerlijnen te Alphen aan op een bestaand stationsemplacement van de SS. Vanaf Gouwsluis liep de HESM-lijn zelfstandig naast de hoofdlijn LeidenWoerden tot het station Alphen-Oudshoorn (zie foto), dat na de annexatie van de gemeente Oudshoom, in 1918, Alphen aan den Rijn heette. De lokaallijn uit Uithoorn had in dit S5-station een eigen eindpunt. De twee kopsporen lagen aan de oostkant van het stationsgebouw, op de plaats waar thans de rijwielstalling staat. Naast deze sporen maakte men in 1915 een reservoirgebouw voor de HESM. Tevens moest toen de reeds bestaande dubbele dienstwoning, die in 1981 gesloopt werd, verplaatst worden.

88. Nog een afbeelding van het station Alphen aan den Rijn, maar nu uit het jaar 1935. Het in 1879 gebouwde station is inmiddels verbouwd, waarbij de uitstekende kap over het perron is afgebroken. Hierdoor kon de stationsnaam op de perrongevel geschilderd worden. Aan het tweede perron staat een trein van Utrecht naar Leiden. Dit tweede perron was vernieuwd en uitgebreid in 1934, toen de lijn Alphen-Boskoop-Gouda in gebruik genomen werd. Toen maakte men ook aan beide zijden van het station de lage aanbouwen, terwijl de klassieke handelinrichting vervangen werd door een elektrisch bedieningstoestel.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek