De Koninklijke Landmacht in oude ansichten

De Koninklijke Landmacht in oude ansichten

Auteur
:   H. Ringoir en E.W. van Popta
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0033-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Landmacht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

9. Een compagnieskar uit 1890. De wielen zijn weer nummer 18. Ook hier zijn weer uitrustingsstukken aan de buitenzijde van de bak bevestigd. De wagen heeft geen bok en moest bestuurd worden door een treinsoldaat die de paarden aan het hoofdstel leidde of op een van de paarden ging zitten.

10. Bij het rijden met wagens, karren en kanonnen door het terrein kwam het breken van wielen nog al eens voor. Bij de artillerie munitie trein kwam in 1890 deze wagen in gebruik, waarop tien kanonraden werden vervoerd. Opvallend is dat de raderwagen zelf geen genormaliseerde wielen heeft.

11. De "Rijdende Pharmaceutische Apotheek" uit 1890. Het Rode Kruis is duidelijk zichtbaar aangebracht, de wielen zijn nummer 20 en nummer 18. Maar de wagen had geen rem en moest stilstaande met stenen (hier dakpannen) worden vastgezet. Links en rechts van de wagen staan raderbaren, tweewielige karren met een gebogen as, waaronder een draagbaar (rechts op de voorgrond) kon worden opgehangen.

12. In de herfst van 1890 hielden het eerste en tweede Legerkorps manoeuvres in Noord Frankrijk. De fotograaf J. Ferrand, Boulevard de la Liberté 62 te Rijssel vervaardigde deze "photographie au charbon", die de vreemde officieren en hun Franse begeleiders in prentbriefkaartformaat konden nabestellen. Op de achterste rij van links naar rechts: een Deens, Zweeds, Duits, Frans, Amerikaans, drie maal een Frans en een Turks officier. Op de middelste rij: een Frans, Italiaans, Russisch, Frans, Spaans, Oostenrijks, Frans, Portugees, Duits, Zwitsers en een Turks officier. Op de voorste rij: een Turks, Belgisch, Nederlands, Zwitsers, Russisch, Servisch, Brits, Grieks en een Japans officier. De Nederlandse officier is de kolonel van de generale staf Arthur Kool.

13. Voor de verdediging van polderland werden sinds onheuglijke tijden kanonnen op schuiten (zogenaamde uitleggers) geplaatst. Hier een bronzen kanon van 12 cm op kustaffuit, dat in 1890 op een uitlegger werd geplaatst. Het stuk had geen reminrichting en liep na elk schot met de raden tegen de daarachter geplaatste wiggen omhoog.

14. De Cadettenschool te Alkmaar in 1895. Sedert 1789 werden aan vier scholen officieren der artillerie opgeleid. In 1805 werden ze tot één school verenigd, die ook genieofficieren ging opleiden. Nadat in 1806 een Cadettenschool was opgericht voor de opleiding van officieren van de infanterie en cavalerie, werden de twee instellingen in 1809 verenigd tot de Koninklijke Militaire School, die na de Franse tijd herleefde als de Artillerie- en Genieschool, maar in 1828 vervangen werd door de Koninklijke Militaire Akademie, waar alle officieren opgeleid zouden worden. In 1880 kwamen er echter weer hoofdcursussen en op 30 september 1893 werd een Cadettenschool te Alkmaar opgericht, zodat er weer drie officiersopleidingen bestonden. De kapitein op de foto is de commandant van de Cadettencompagnie R.G. van Tarel.

15. Vier cadetten, die voordien het Instituut Ubbens te Den Haag hadden bezocht, lieten zich te Alkmaar portretteren terwijl ze aan het "relaxen" waren. Van links naar rechts de cadetten: I.A. ten Cate, A.G. Tengbergen, G.W. van Lommel en A.P.M.A. Storm de Grave. Liggend: G.R. Brouwers en I.T.H. Steur. De foto moet in 1896 zijn genomen toen ten Cate tweedejaars was en alle anderen eerstejaars waren.

16. De revolverschietvereniging "Kilacadmon" van de Koninklijke Militaire Academie te Breda in 1898. De officieren zijn de eerste luitenant I.M. baron van Boecop, de ritmeester W.R. Piepers en de eerste luitenants A.M. van Wijk en I.M. Benteyn. Leden van de schietvereniging waren de cadetten: G.B.F. van der Schoot, R.A.C. Fabius, W.I. Jeltes, D.C. Dinger, J.B. van der Dussen en jonkheer J.W. Godin de Beaufort.

17. Het oudste (tweede) studiejaar van de Cadettenschool te Alkmaar in juli 1898. Na dit jaar konden de cadetten overgaan naar het eerste studiejaar van de Koninklijke Militaire Academie. Links staande, onder aan de trap, de cadet J.J.G. baron van Voorst tot Voorst, die in 1898 naar de academie ging en in 1901 officier werd. In 1940 commandeerde hij als luitenant-generaal het Veldleger en in 1960 werd hij bevorderd tot generaal der infanterietitulair .

18. Een bataljon van het 7de Regiment Infanterie kampeerde in 1899 bij Nunspeet. De kapiteins en luitenants dronken na de dienst een glaasje port. Zij droegen het nieuwe uniform met geheel rode kraag. De sjako was vervangen door een kepi, die in 1912 weer voor de sjako moest wijken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek