De Koninklijke Landmacht in oude ansichten

De Koninklijke Landmacht in oude ansichten

Auteur
:   H. Ringoir en E.W. van Popta
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0033-5
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Landmacht in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. De beëdiging van officieren bij een regiment infanterie. De vaandeldrager heeft het vaandel aan een van de te beëdigen officieren gegeven, die tegenover de regimentscommandant, voor het front der troep, staan opgesteld. Deze heeft het in zijn linkerhand genomen en zijn rechterhand opgeheven om de eed af te leggen. Uit de uniformen valt op te maken dat de foto tussen 1905 en 1912 werd genomen. Het ceremonieel van de eedsaflegging is sedertdien herhaaldelijk gewijzigd.

30. Bij het Korps Rijdende Artillerie dienden merendeels vrijwilligers en bij parades in Arnhem vormde het korps door de fraaie uniformen, het trompetterkorps en de schitterende galop altijd een hoogtepunt van het militaire ceremonieel.

31. Exercitie bij het 10de Regiment Infanterie in 1905. Het 10de is in 1904 voortgekomen uit één bataljon van het 7de en drie reservebataljons, waaronder dat van Regiment Grenadiers en Jagers. De sergeant draagt op de kraag het regimentsnummer in Arabische cijfers. De soldaten dragen de kwartiermuts met granaat en behoorden dus tot het 4de bataljon van 10 R.I., dat uit het reservebataljon grenadiers was voortgekomen.

32. Bij het 10de Regiment Infanterie worden voormalige grenadiers en jagers geoefend in de gevechtsexercitie (knielen, liggen enzovoort). Deze kaart behoorde met de vorige tot een gekleurde serie die in grote aantallen moet zijn verkocht.

33. De grenadiers exerceren op het Malieveld in Den Haag. In de "residentie" werden in het openbaar geen werkpakken gedragen. Later werden de garnizoenen verdeeld in categorieën A en B. In de A-garnizoenen moest aan een dienstplichtige bij inlijving nieuwe kleding worden verstrekt. In B-garnizoenen konden gestoomde uniformen, vaak van zeer oud model, worden verstrekt.

34. Het in 1904 ingevoerde 7 cm veldgeschut. In 1940 was dit kanon nog de hoofdbewapening van de Nederlandse artillerie. In totaal waren er toen zevenenzeventig batterijen met elk vier stukken "Zeven veld".

35. In 1905 trekt het 2de Regiment Huzaren met de standaard voorop over de Sint-Servaasbrug te Maastricht. Links en rechts op de brugleuning staan borden met "Rechts Gaan" en "Links Rijden". Waarschijnlijk betekenden deze borden dat het rijverkeer links moest houden en het voetgangersverkeer rechts.

36. Een mitrailleurkar van de 2de Mitrailleurafdeling met paardentractie. Achter het stuk een artillerist, die als instructeur was gedetacheerd. In Duitsland waren op grote schaal Maschinengewehrabteilungen opgericht, die in 1905 tot voorbeeld strekten voor de Nederlandse afdelingen. Deze werden als "te duur" afgeschaft, waarna de mitrailleurs overgingen naar de infanterieregimenten.

37. In 1906 werd in Portugal het vijftiende Congrès Internationale de Médécine gehouden. De deelnemers van de Section Médécine Militaire lieten zich na afloop vereeuwigen. De Russische, Franse en Japanse officieren van gezondheid waren in burger verschenen. De Portugese gastheren droegen drierijige attilas en kleine képis met achtpuntige gekroonde stralenkrans. De Spaanse collega's droegen brede galons om de kepi en grote sterren op de mouwomslagen. De twee Italiaanse artsen droegen op kepi en kraageinden een vijfpuntige ster. De officier met de gouden kraag, gouden epauletten en fouragères met twee zilveren en twee gouden kwasten was de dirigerend officier van gezondheid der 2de klasse A. van der Moer, die volgens het officiers boekje van dat jaar werkzaam was bij het bureel van de inspecteur van de geneeskundige dienst der landmacht.

38. De rekrutenklas van de 5de batterij van het 3de Regiment Veldartillerie te Breda in maart 1907. Van links naar rechts de kanonniers: C.M. Amoraal, C. van Vliet, C. van Leeuwen, J. Mourik, N. van Nieuwenhuijsen, eerste luitenant der artillerie W.E. van Dam van Isselt, kanonnier Th. Henskens, wachtmeester G.E. Mors, de kanonniers A.J. Bakker, C. Lugthart, A. Tjallema, J.J. Peelen en J. Bor.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek