De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

87. Zeemiliciens van de kustwacht krijgen onderricht in het seinen met de vlag aan de stok, op de werfte Amsterdam. Deze methode van communicatie werd in 1890 ingevoerd.

~ . ..

Den Held~,

Ondeeaeebect

88. Een onderzeeboot van het type 0 2. Er werden vier van deze boten gebouwd, de 0 2, o 3, 0 4 en 0 5, in de jaren 1911 tot en met 1913. De bewapening van deze boten bestond uit twee torpedolaneeerbuizen van 45 em in de boeg, die op deze kaart duidelijk zijn te zien,

89. Ret interieur van een van de eerste onderzeeboten (type 0 2, 0 4, 0 6 of 0 7). De torpedolaneeerbuizen die men ziet zijn de boegbuizen. De bovenste is geopend en toont de voortstuwingssehroeven van de torpedo. De benedenste buis is gesloten. Indien men bedenkt dat de diameter van de torpedo sleehts 45 em is, krijgt men een goede indruk van de geringe afmetingen aan boord.

90. De dag van uitbetalen is altijd een hoogtijdag in het leven van de mens en de marineman maakt hierop geen uitzondering. Op bijgaande foto zit aan boord van de Siboga de officier van administratie - midden achter de tafel - gereed om het "katje" - soldij - aan de bemanning uit te betalen. Rechts de korporaal-schrijver, die op zijn mouw een halve witte "bananenschil" - chevron - heeft, zoals aile non-combattanten. De "taris" - officier van administratie - heeft een zilveren uitmonstering en geen krul in de streep. Links zit de machinist (twee knopen onder de krul op de epaulette), naast hem het hoofd machinekamer. Twee zeeofficieren staan achter de tafel. Men lette op de kaketoe en de buiten model sokken van de taris. Ret witte uniform werd in 1900 ingevoerd. De foto dateert uit ongeveer 1910.

J(e// vc .? lu.s

..,"Y ... ),1s . .Bcr:a:"re

. J. ... tb .. ll, Hellevoet-cluis

91. Het schroefstoomschip 4e klasse Bonaire, in 1877 te water gelaten, werd in 1902 op de rijkswerf te Hellevoetsluis omgebouwd tot logementschip voor de torpedodienst. Enige jaren later werd hij logementschip van adspiranten-machinist en als zodanig is hij op de afbeelding te zien. Als schroefstoomschip heeft het schip dienst gedaan in West-Indie, heeft als visserijpolitiekruiser gefungeerd, is in 1882 naar Alexandrie gegaan om de Nederlandse belangen te beschermen en vervulde deze zelfde taak in 1885 in Colombia tijdens een revolutie aldaar. Hij ging in 1892 naar Palos om de Columbusfeesten bij te wonen. Werd in 1893 geklasseerd als schoener en werd in 1923 overgedragen aan het internaat zeevaartschool te Delfzijl en herdoopt in Abel Tasman.

92. Alvorens schietoefeningen te houden met groot kaliber werd de kanon- oftorenbemanning eerst geoefend door middel van de geweerschietinrichting die boven op de loop werd aangebracht. De man op de loop zit op een soort zadel en heeft tot taak het geweer te laden en de lege hulzen op te vangen. Ret geweer zelf wordt afgevuurd door de geschutbemanning met behulp van een aftrektouw. Ret bemanningslid draagt voor de veiligheid een zwemvest aangezien de loop boven water zweeft.

93. Er is altijd wel gelegenheid om in vrije tijd een sport te beoefenen. Hier ziet men de flottieljeleider Mataram aan de kolensteiger te Ambon terwijl enkele leden van de bemanning verfrissing zoeken in het zeewater. De foto werd omstreeks 1911 gemaakt.

I

----L

.

94. Ter bestrijding van de torpedoboot werd de torpedobootjager - met torpedojager zoals op de kaart vermeld - ontwikkeld. De Nederlandse marine begon in 1909 met de bouw van de eerste schepen van dit type naar plannen van Yarrow & Co., Glasgow. In totaal werden acht torpedobootjagers gebouwd, die naar roofdieren zijn genoemd. Op bijgaande afbeelding de eerste twee boten, keurig wit geschi1derd, op de werfvan aanbouw, de koninklijke maatschappij De Schelde te Vlissingen. Links de Wolf, rechts de Fret. Beide schepen zijn in april 1911 in dienst gesteld en vier maanden later naar Oost-Indie gevaren, waar zij uitsluitend dienst hebben gedaan.

95. Bakboordbuis van een torpedoboot van het type G 5 - G 5 tot en met G 8 - wordt geladen met een torpedo van 45 em, vermoedelijk van het type {l50. De torpedo lag in een wieg, die via een, op het dek aangebraehte, geleibaan vervoerd kon worden. Alvorens de buis in te gaan wordt de torpedo eerst grondig nagekeken door de torpedo-offieier en torpedomakers.

- -.:.~~- -- .:

96. Een gezicht op de haven te Sabang. Links ziet men het vaartuig van de dienst van bebakening en kustverlichting van de gouvernementsmarine de Hoofdinspecteur Zeeman. Dit vaartuig is in 1909 te water geJaten en na de atbouw naar Indie gegaan, waar hij tot 1942 heeft dienst gedaan.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek