De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

107. Een afbeelding van de achterwielsloep (hekwieler) nummer 56 ergens in Nederland. Aehterop staat de commandant, een luitenant ter zee der 2e klasse, met naast hem de machinist. Verder bestond de bemanning nit matrozen en mariniers. Voor op de sloep staat een 3.7 em kanon. Deze stoomsloep is in 1887 bij de firma Yarrow & Co. te Poplar gebouwd. Men gebruikte dit type sehip voor oefeningen met de landmacht in de Nieuwe Hollandsehe Waterlinie. Vermoedelijk is deze foto omstreeks 1914 genomen.

108. Torpedoboten stookten ook briketkolen, die hier met een kruiwagen zijn aangedragen en daarna stuk voor stuk aan boord worden doorgegeven en opgeborgen. De torpedoboot is of de Michiel Gardeyn of de Willem Warmont of de Christiaan Cornelis, Het schip ligt gemeerd op de werf te Willemsoord. Naast de schoorsteen ziet men de navigatielichten, terwijl achter de schoorsteen de kaartentafel is aangebracht. Vermoedelijk is de foto in 1914 genomen.

109. Het pantserschip Koning der Nederlanden als wachtschip op de rede van Soerabaja. In deze functie heeft het schip dienst gedaan van 1899 tot 1914. Aan de bakspier - de uitstekende boom aan bakboord - liggen twee kleine vaartuigen afgemeerd, waarvan de buitenste een stoomsloep is en daarnaast een B-sloep. Het schip is overlangs gepavoiseerd met vlaggen uit het internationale seinsysteem, dat in 1914 werd ingevoerd. Vermoedelijk is deze foto op 31 augustus 1914, koninginnedag, genomen.

110. Een beeld aan boord van de Tromp genomen bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Ret schip bevond zich toen in Indie en om het brandgevaar bij eventuele vijandelijkheden tot een minimum te beperken, werd al het brand bare materiaal van boord gebracht en in een pakhuis opgeslagen.

Ill. De aehterwielsloep nummer 71 genomen in 1914 bij de Loenerveerse sluis. Het kanon van 3.7 em is duidelijk ziehtbaar voor op het sehip te zien. De "uniformen" Jaten een grote verseheidenheid zien. Geheellinks een matroos met witte werkbroek en blauwe trui, naast hem een matroos in wit werktenue. De derde man van links en de drie man die op de kap zitten zijn stokers in blauwe overalls. De matroos met de boei in de hand is gekleed in blauwe werktenue met blauwe trui, terwijl de man met de slaggaard - voor het meten van de waterdiepte - gekleed is in blauwe werktenue zonder trui.

112. Een kijkje in de apotheek van het marinehospitaal te Hellevoetsluis. Aanvankelijk werden de zieken verpleegd aan board van een hospitaalschip, dat binnen de sluis van het marinedok lag. In 1855 werd begonnen met de inrichting van het grootmagazijn tot hospitaal, dat eenjaar later als zodanig in gebruik werd genomen en in de loop der jaren menige uitbreiding en verbouwing heeft gezien. Links een van de laatste officieren-apotheker.

113. Injanuari 1915liep het Italiaanse stoomschip Bologna in de bocht van Hato (Curacao) aan de grond. De Jacob van Heemskerck, die zich in de Westindische wateren bevond, he eft de passagiers en bemanningsleden aan board genomen en aan wal gebracht. Een poging om het gestrande schip vlot te brengen is mislukt.

14. Door middel van armseinen kon men beichten oversturen van het ene schip naar het ndere, of van de wal naar een schip en omgeceerd. De stand van de armen geeft een letter ran het alfabet of een cijfer aan. In 1890 werd

leze wijze van communicatie voor het eerst oegepast en 75 jaar later afgeschaft. Teneinde ian te geven wat de rechter- en wat de linker-

mis, hadden de vlaggen een verschillende .rleur.

115. De stoomkanonneerboot Dog deed gedurende de Eerste Wereldoorlog dienst als bewakingsvaartuig op de rivieren en lag dan afgemeerd in de haven van Werkendam. Bijgaande foto werd gemaakt in juli 1915. Op het achterschip staat de commandant, een reserve-officier, hetgeen te zien is aan de lichtere kleur van de kraag van het uniform. Deze was namelijk lichtblauw.

116. Na de Boxeropstand in China in 1900 werden er Nederlandse strijdkrachten naar de Chinese wateren gedirigeerd om de Nederlandse belangen te beschermen. In Peking en Tientsin werden kleine groepen mariniers gedetacheerd. In 1901 bleef aIle

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek