De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

?

,

i .

.

. ~

7. Het ramschip Buffel werd in 1868 te Glasgow te water gelaten. Het sehip ligt gemeerd voor de marinierskazerne te Den Helder. Voor de brug is de toren met twee getrokken kanons van 23 em te zien. In de voorste mast hangt de plunje van de bemanning te drogen. Het sehip heeft steeds binnenlandse diensten verricht. In 1894 werd de Buffel als "vechtschip" uit dienst gesteld en ingerieht tot logementsehip in welke functie het sehip heden ten dage nog dienst doet.

8. Het schroefstoomschip 4e klasse Amboina werd in 1873 te water gelaten en heeft hoofdzakelijk dienst gedaan in Oost-Indie, Op 1 februari 1876 verleende hij assistentie aan een Brits stoomschip dat op een bank was vastgelopen. Een jaar later werd nog deelgenomen aan de Samalanganexpeditie. Een lang leven is het schip niet beschoren geweest, want reeds in 1881 werd hij afgekeurd en verkocht.

9. Het raderstoomschip 2e klasse Merapi op de rede van Poeloe Bras, een eilandje benoorden Atjeh, ook weI Breueh genoemd. Het schip heeft deelgenornen aan de strijd in de Atjeh en ligt hier vermoedeIijk te verversen.

10. Een tekening van de kweekschool voor zeevaart te Leiden in 1879. Links ziet men de kanonneerboot nummer 16, die in 1856 te water werd gelaten en in 1870 in Leiden kwam als vervanger voor de kanonneerboot nummer 71, die in 1831 op stapel was gezet. Aan de kweekschool voor zeevaart werdenjongens opgeleid tot matroos.

11. Het ramtorenschip Koning der Nederlanden was een merkwaardig schip dat in 1874 op de rijkswerf te Amsterdam te water werd gelaten. Met de bouw had men er rekening mee gehouden dat het schip door het Noordhollands kanaal naar zee zou gaan, omdat nog niet op het Noordzeekanaal gerekend mocht worden. Het schip had drie schoorstenen en drie masten. Het schip heeft uitsluitend in de Oost dienst gedaan en was jarenlang het zwaarst bewapende schip in Azie. In 1894 werd hij aan de Indische militaire marine overgedragen en verbouwd tot wachtschip. Op de atbeelding de Koning der Nederlanden in droogdok te Singapore.

12. Het schroefstoomschip 2e klasse Marnix werd in 1867 te water gelaten. Het schip is verschillende keren ingedeeld geweest in oefendivisies en heeft rei zen gemaakt naar Indie, in de Middellandse Zee en in de Noordatlantische Oceaan. In 1880 maakte de Marnix een reis van Liberia naar Paramaribo om koffieplantjes over te brengen. In 1881 kreeg het schip opdracht naar Alexandrie te stomen om de Nederlandse belangen te behartigen. In 1886 werd hij uit dienst gesteld en verbouwd tot logementschip voor torpedisten te Willemsoord.

13. Eind 1881 werd een "oefenings-divisie" gevormd, bestaande uit de schroefstoomschepen Ie klasse Zilveren Kruis en Leeuwarden en het schroefstoomschip 2e klasse Marnix. Tijdens deze reis werd van 7 tot 18 apri11882 een bezoek aan de Middellandse Zee-haven Civita Vecchia gebracht. Op bijgaande atbeelding ziet men de schepen van links naar rechts in de bovengenoemde volgorde afgemeerd met de achtersteven naar de wal. Op 10 april overleed een matroos der 2e klasse aan "pleuresie" en werd de volgende dag met de "gebruikelijke plechtigheden" aan de wal begraven.

."

14. Een schilderij van J. C. Leich toont het schroefstoomschip l e klasse Tromp onder zeil, terwijl men in de midscheeps nog maar net de twee bovenkanten van de neergedraaide schoorstenen kan zien. Het schip is voorgesteld nadat in de vroege morgen van 6 februari 1884 een koerswijziging naar stuurboord gemaakt werd om twee ijsbergen te ontwijken, die men vagelijk op de achtergrond ziet. Het schilderij is eigendom van het Helders marinemuseum.

15. Op 9 augustus 1886 werd de Schorpioen na een aanvaring met een sleepboot beschadigd, waarna het schip water maakte en in het natte dok te Willemsoord zonk. Na het dichten van het lek en de dekopeningen werd het water emit gepompt en kon het ramschip in het droge dok gerepareerd worden. Rechts op de achtergrond ziet men de toren van de Hervormde Kerk. Aan de Noordzijde van het natte dok (naar rechts, niet zichtbaar) staat het Torentje, waarin het Helders marinemuseum is gehuisvest. Aanvankelijk was dit het magazijn van lichtontvlambare artikelen, later de centrale bottelarij.

-- .....?. -

---

16. Ret schroefstoomschip Ie klasse Zilveren Kruis werd in 1869 te water gelaten. Ret schip maakte meerdere reizen onder meer naar de Caribische Zee, naar Oost - Indie en naar Zuid-Afrika. Injuli 1887 werd deelgenomen aan een vlootrevue op de rede van Portsmouth ter gelegenheid van het vijftigjarig regeringsjubileum van Rare Majesteit Koningin Victoria. In 1887 maakte het schip een reis naar Oost-Indie via kaap Room en deed onder andere San Francisco en Tokio aan. In 1889 werd de Zilveren Kruis in Indie van de sterkte afgevoerd en voor de sloop verkocht. Op de foto ziet men het schip ten anker in straat Magelhaes,

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek