De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

17. Tijdens de reis van het schroefstoomschip 1 e kJasse Zilveren Kruis van N ederJand naar Indie via straat Magelhaes werd deze foto genomen van een plunje-inspectie van de aan boord aanwezige mariniers, die gekJeed staan in wit werktenue. Op de campagne staan de roerganger, de officier van de wacht en enkele andere officieren. Aan bakboord staat een stuk landingsgeschut van 7.5 ern A. Men ziet duidelijk de dubbele verschansing waarin de kooien zijn gestouwd en met een zeildoekse kap bedekt om ze droog te houden. Naast het roer ziet men aan weerszijden een kompas, terwijl men meer naar voren het standaardpeilkompas ziet, staande op de apetafel.

18. Het schroefstoomschip 4e klasse Bali (ex-Sint-Eustatius) dat in 1878 te water werd gelaten. Hij was het eerste schip van de marine dat met compoundmachines was uitgerust. De Bali heeft voornamelijk in Oost- Indie dienst gedaan en verleende onder andere in 1887 assistentie aan een stoomschip dat op een rif was gelopen. In 1894 werd deelgenomen aan de Lombokexpeditie. In 1906 werd de Bali van de sterkte afgevoerd en bestemd voor loodsstationsschip. Op de atbeelding ziet men het schip op de westkust van Atjeh.

-.~. ~ - ~) - .

_ ?. -: -=:-o'l:~ __ ;:

--- - ---

19. Op deze merkwaardige foto ziet men de spartorpedoboot Cerberus met zeilen (!) in de haven van Brest. De boot werd in 1888 te water gelaten en de bouwer was belast met het overbrengen van het vaartuig naar Nederlands Oost-Indie. Ret schip behoorde tot de Indische militaire marine, met andere woorden hij werd mede door kolonien betaald maar door de Koninklijke Marine bemand. In verband met de kleine hoeveelheid kolen, die meegenomen kon worden, werd de actieradius vergroot door gebruik te maken van zeilen. In november 1888 vertrok de boot met een burgerbemanning nit Vlissingen.

20. Het artillerie-instructieschip Het Loo, dat van 1889 tot 1894 als logementsehip was toegevoegd aan het artillerie-instructieschip Aruba. Het sehip werd in 1859 als schroefstoomsehip 3e klasse op de rijkswerf te Amsterdam te water gelaten en in 1906 uit dienst gesteld en van de sterkte afgevoerd. Op de voorgrond ziet men het oorspronkelijke Peperhuisje. Reehts daarvan staat op de kade een zogenaamde mobilisatiewagen voor vervoer van kooigoederen en vietualie. Nabij de valreep staan twee stuks landingsgesehut - kanons van 7.5 em, die in 1878 werden ingevoerd - op stalen landingsaffuit met een voorwagen voor vier munitiekisten.

21. De instructiekorvet Urania wordt de haven van Den Helder uitgesleept door de radersleepboot Hercules van de firma Zur Milhlen. Men kan zien dat de bemanning het want inklimt om de zeilen gereed te maken. De Urania werd in 1867 op de rijkswerfte Amsterdam te water ge1aten. Zij maakte elkjaar een kruistocht met de adelborstenopleidingen.

22. In 1891 werden aan boord van de Ret Loo vijfentwintig schepelingen bevorderd tot meester op de handwapenen - degen, lange stok, korte stok, geweer, sabel. Rechts op de afbee1ding ziet men de instructeur, een sergeant der mariniers, met op de linker bovenarm de dubbele chevron voor achttien jaar eerlijke en trouwe dienst, die van 1867 tot 1905 gedragen kon worden. Beha1ve de schermattributen, de lange stok en korte stok, ziet men links (voor de derde man) op het dek een mortier van 12 ern brons, dat in 1849 werd ingevoerd.

23. Het ramschip Guinea, dat in 1870 als Matador te water werd gelaten op de rijkswerf te Amsterdam en later, na de strafexpeditie in dat gebied, in Guinea werd herdoopt. In de winter van 1879/1880 heeft het schip dienst gedaan om het Noordzeekanaal ijsvrij te houden. In 1894 werd de Guinea van de sterkte afgevoerd en in 1897 voor de sloop verkocht. Op de atbeelding, gemaakt in het Oosterdok te Amsterdam, ziet men de Guinea ingevroren in het ijs. De foto is vermoedelijk in de winter van 1891/1892 genomen, aangezien aan stuurboordzijde zes uithouders voor antitorpedonetten zichtbaar zijn, waarmee hij in 1891 proeven heeft gedaan.

~

I

. "

, .4, Het ijzeren stoomschip Koerier werd in 1890

'n Singapore aangekocht om de verbindingen ussen de oorlogsschepen op de rede van Atjeh e verzorgen. In 1893 nam het schip deel aan een :xpeditie naar Seroewai aan de Tamiangrivier. an boord werden vier snelvuurkanons van 3.7 .m opgesteld en in beide masten werd een :evechtsmars aangebracht voor scherpschutters. )p de atbeelding zijn deze gevechtsmarsen, benand met person eel, duidelijk te zien. Voorts tad men met zware planken de kwetsbare punten

.iescherrnd.

25. Bijgaande foto werd op 24 augustus 1893 aan boord van het sehroefstoomsehip l e klasse met zeilvermogen Tromp genomen. Het sehip maakte een oefenreis op de Atlantisehe Oeeaan. Men kijkt naar het voorsehip onder het grootzeil en de fok door en ziet de kluiver bijstaan. Voorts ziet men de brug, die voor de sehoorstenen is gebouwd en die werd gebruikt indien het sehip zieh onder stoom voortbewoog. lets reehts van de zwarte luchtkoker in het midden zijn de tw.ee neergelaten sehoorstenen te onderseheiden, afgedekt door ronde metalen platen.

26. Tijdens het koninklijk bezoek aan Den Helder op 12 september 1894 werd een vlootrevue gehouden op de rede van Texel. Op de rede ziet men enke1e van de deelnemende schepen; links op de achtergrond ziet men het fregat De Ruyter. In de haven van rechts naar links het koninklijk jacht Valk met de oude koninklijke vlag en wimpel in top, de sleepboot Hercules en het wachtschip Adolf Hertog van Nassau. Men lette op de wijze van pavoiseren, namelijk dwars over de raas. Aan boord van het wachtschip staat de bemanning aangetreden, op de raas, volgens paradeerrol.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek