De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

27. De stoomkanonneerboot Gier, die in 1875 te water werd gelaten, heeft na 1884 meerdere jaren gediend als oefenschip voor adelborsten. Op de foto ziet men het schip met de ,jonkers" varen. Voor de twee schoorstenen, die naast elkaar staan, ziet men de seinmast voor het seinsysteem- Vreede, die na 1890 werd aangebracht.

28. De korvet Prins Maurits der Nederlanden, in 1849 op de rijkswerf te Vlissingen te water gelaten, heeft van 1880-1905 dienst gedaan als waehtsehip van Amsterdam, waarna hij werd afgelost doorde Admiraal van Wassenaer, waarvan men de masten reehts op de foto kan zien. Hiervoor ligt de Vulkaan, een sehroefstoomsehip 4e klasse, dat in 1859 te water was gelaten en in 1888 logementsehip voor de torpedodienst te Amsterdam werd. Ret gebouw links is's lands zeemagazijn. Daarvoor ligt een brik - de Pollux of Castor en daar reehts van een stoomkanonneerboot.

29. Het schroefstoomschip 3e klasse Alkmaar werd in 1874 te water gelaten. Het schip maakte verschillende reizen, zoals naar West-Indie, Liberia en Zuid-Afrika. In 1887 en in 1889 werd hij belast met de taak van politietoezicht op de visserij in de Noordzee. In 1893 werd de Alkmaar geklasseerd als korvet. In 1895 was het schip, tezamen met de Atjeh, aanwezig bij de opening van het Noord-Oostzeekanaal. In hetzelfde jaar ging hij nog naar de Turkse wateren om de N ederlandse belangen te behartigen. In 1900 werd de Alkmaar van de sterkte afgevoerd.

30. De Hekla, een groot model torpedoboot van het Yarrow-type, was oorspronkelijk bestemd tot het voeren van een spartorpedo. Men had eehter de boeg 'een zodanige vorm gegeven, dat laneeerinrichtingen voor vistorpedo's konden worden aangebraeht zonder dat belangrijke veranderingen aan de romp behoefden plaats te vinden. Op de afbeelding ziet men de Hekla na 1890 aangezien aehter de sehoorstenen, die naast elkaar staan, twee kanons van 3.7 em zijn te onderscheiden, die in 1890 waren aangebraeht. In 1885 is de Hekla verbouwd tot vistorpedoboot. De stok die voor het sehip uitsteekt, diende ter beseherming van de laneeerbuizen.

..,.,... !

_L.. . ., ?

t

J. . - ofor. ",.... . ?.

"' ~ .,.1

~_~ ~. Co .' ????? ~ ?

31. De Koningin Wilhelmina der Nederlanden maakte in 1896 en 1897 een reis naar China en Japan, waarbij de haven van Shanghai tweemaal werd aangedaan. De foto van het pantserdekschip, gemeerd liggend op een boei, werd genomen tijdens het eerste bezoek aan deze haven, eind maart 1897. Links ziet men de Engelse kanonneerboot Plover.

I

~

-',

"'4.-""- 1-_

32, De Marnix, als schroefstoomschip 2e klasse in 1867 te water gelaten, werd in 1888 als logementschip in dienst gesteld voor de torpedodienst, In 1908 werd hij uit dienst gesteld en vervangen door de Koningin Emma der Nederlanden, De Marnixkade te Den Helder - achter het Ankerpark - ontleent zijn naam aan het feit dat het schip hier gemeerd lag,

~~ ? ....,......~ ?.....?....?. ~.-r>

;.~ ~~ ~ ~ '--z.

I r l
,
::; . ~~
,'l 33. Het pantserschip Evertsen werd in 1894 te water gelaten en in 1896 in dienst gesteld. Het schip verlaat de haven van Den Helder en maakt dit kenbaar door het voeren van een blauwe vlag aan de voortop. De Evertsen heeft onder meer deelgenomen aan een vlootrevue te Spithead in 1897 - zestigjarig regeringsjubileum van koningin Victoria -, aan een viering, in 1898 te Lissabon, van het vierde eeuwfeest der ontdekking van de zeeweg naar Indie, Het schip heeft nog geen semafore, doch weI de seinmast voor het systeem- Vreede, zodat de foto in de tweede helft van de negentiger jaren genomen zal zijn.

I ~.

34. Een blik op de koopvaardijhaven van Hellevoetsluis, Rechts is men bezig met het slopen van het fregat Prins van Oranje, dat in 1897 werd verkocht. Links Iigt de monitor 2e klasse Heiligerlee, die in 1868 te water was gelaten te Birkenhead. Het schip was bestemd voor de verdediging van de zeegaten. In 1871 maakte hij deel uit van een Nederlands eskader dat Antwerpen bezocht en de stoffelijke resten meevoerde van de Nederlanders, die in 1832 aldaar waren gesneuveld bij de verdediging van de citadel.

35. De scheepskapel van het fregat De Ruyter. De foto werd genomen tijdens het verblijf van het schip in Oost-Indie in de periode februari 1897 tot maart 1899. De matrozenmuzikant dragen een kokarde op de muts, die in 1894 werd ingevoerd, doch in 1905 weer werd afgeschaft. De derde en zevende man van rechts dragen onder meer het Lombokkruis dat in 1895 werd ingesteld. De derde man van links is een marinier die zijn onderscheidingen in miniatuuruitvoering draagt.

c. MEVR. A. M. AMIOT, ::>E~ HAAG.

36. Op 15 september 1898 werd op het Hollands Diep een vlootrevue gehouden, waarbij Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, vergezeld door Hare Majesteit de Koningin-Moeder, de gezamenlijke scheepsmacht inspecteerde. Met de koningssloep werden de vorstinnen en hun gevolg naar het koninklijk jacht Zeehond vervoerd, waama langs de schepen en vaartuigen werd gestoomd. De koningssloep werd geroeid door matrozen. Hare Majesteit Koningin Wilhelmina staat gereed aan boord te komen, waama de koninklijke vlag en wimpel aan de vlaggestok op het voorschip gehesen zal worden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek