De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

-, .-(".0::. _..!',.... :'-9>; ..? ':'t-:.; h:-'

JiB .~ ..... ~(,.;oL.·~·:H "ZEEliO'l)" AT. ~ll:~~id .? l.ji' .i.( J. r.

37. De Zeehond werd als schoener voor politietoezicht op de visserij op de rijkswerf te Amsterdam gebouwd en in 1892 te water gelaten. Verschillende malen werd assistentie verleend aan schepen die in nood verkeerden. In 1896/1897 vertrok het schip naar Turkse wateren om aldaar de Nederlandse belangen te beschermen in verband met de politieke toestand aldaar. Op de kaart is het schip wit geschilderd hetgeen alleen het geval was toen hij als koninklijk jacht fungeerde ter gelegenheid van de vlootrevue op het Hollands Diep in september 1898. De Zeehond verlaat de haven van Den Helder, links ligt de Holland, Zeeland of Friesland.

38. Het instructievaartuig Pollux, werd in 1880 te water gelaten. Vanaf 1888 diende het schip ter oefening van jongens op de Zuiderzee, tezamen met het zusterschip Castor. De brik ligt hier ten anker voor Hellevoetsluis, zodat verondersteld mag worden dat de foto genomen is in het jaar 1899 aangezien de Pollux toen de Nautilus, die Hellevoetsluis als thuisbasis had, heeft vervangen. Op de voorgrond een B 4 sloep - acht riemen - waarin roei-instructie wordt gegeven.

39. De loodsschoener nummer 4 van het 6e district. Het was de 24ste loodsschoener - en de laatste ijzeren - die in 1898-1899 werd gebouwd bij de wen De Lastdrager te Nieuwediep. In 1899 werd de schoener in dienst gesteld voor de kust- en Kanaaldienst. In 1924 werd hij van de sterkte afgevoerd en eenjaar later verkocht. De afmetingen van het schip waren: lengte 24.7 meter, breedte 6.2 meter, holte 3.25 meter, diepgang voor 2.2 meter, diepgang achter 3.4 meter.

40. Het .Paleis" te Den Helder. Hierin zijn thans ondergebracht de staf van de commandant der zeemacht in Nederland en voorts de woningen van deze autoriteit, van de commandant van het koninklijk instituut voor de marine en van de directeur van de rijkswerf. Deze foto werd genomen aan het eind van de 19de eeuw en midden op het dak ziet men drie opstellingen, namelijk van links naar rechts: een tijdsein-installatie waarbij borden werden gebruikt, een seinrnast voor het systeem-Vreede en een oude tijdsein-installatie waarbij met een bal werd gewerkt.

t-

41. Op 3 augustus 1900 werd door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina een revue gehouden over de vissersvloot die op het Pampus voor anker lag. Rechts ziet men de opnemer Buyskes, het witte raderstoomschip. Bij deze gelegenheid beyond Hare Majesteit zich aan boord en voer langs de vloot. Op de voorgrond de stoomkanonneerboot Ever waarachter men net een witte sloep kan onderscheiden waarmee de koningin een bezoek bracht aan enkele vissersschepen. De pavoiseervlaggen van de Ever waren seinvlaggen, die in 1855 waren ingevoerd en in 1901 werden afgeschaft. Hij was de eerste stoomkanonneerboot van de marine, de Buyskes het laatste raderschip.

"

0,

?

42. Het pantserdekschip Gelderland gepavoiseerd liggend te Marseille. De foto werd genomen op 22 november 1900 toen het schip deze haven binnenliep om de president van de Zuidafrikaanse republiek, Paul Kruger, te ontschepen. De Gelderland werd in 1898 te water gelaten en in 1900 in dienst gesteld. Het schip was op weg naar Oost-Indie toen hij in Perim opdracht kreeg eerst Kruger in Lourenzo-Marques op te halen. Nadat deze taak was uitgevoerd ging het pantserdekschip door naar Oost-Indie.

"

~.'

': -.'

:::'" -s,

..... "

lI: ""

"

.. "'_::_---

.-:-=.--::--7 ~:; .,

":_-:7:: :._:.f

~ ,,--

43. De AdmiraaJ van Wassenaer te Amsterdam. Sinds 1876 was het schip in dienst gesteld aJs opJeidingsschip voor jongens en Jichtmatrozen. Sinds 1905 deed het schip ook nog dienst aJs wachtschip. Men Jette weer op de oude wijze van pavoiseren.

If. I.

44. Het artillerie-instructieschip Bellona, dat in 1891 op de rijkswerf te Amsterdam op stapel werd gezet en een jaar later te water werd gelaten. Het schip had geen vaste bewapening, doch deze werd naar behoefte gewijzigd. Op de atbeelding ziet men het schip, gemeerd liggen te Den Helder aan de strekdam voor de snelheidsbaan, met een geschutsmast, die in 1912 door een gewone mast werd vervangen.

Hr. ~ls. "an Galen.

45. Het schroefstoomschip l e klasse Van Galen werd in 1872 op de rijkswerfte Amsterdam gebouwd. Tot 1893, toen het schip voor actieve dienst werd afgekeurd, werden vele reizen naar Oost-Indie gemaakt. In 1895 werd tijdelijk dienst gedaan als logementschip voor matrozen en jongens te Hellevoetsluis en eenjaar later werd de Van Galen wachtschip in deze marineplaats. Vanaf 1904 was hij tevens opleidingsschip voor matrozen. In 1920 werd hij te Dordrecht gesloopt.

Hellevoetsluis.

46. Het marine-etablissement te Soerabaja in 1901. Langs de kade liggen de torpedoboten Hydra en Scylla, die beide in 1900 te Londen te water zijn gelaten en nog in hetzelfdejaar tezamen naar de Oost zijn gevaren. Op de achtergrond ziet men een wit geschilderd schip van de gouvernementsmarine, behorende tot de Raaf-klasse. De torpedoboten hebben nog een witte romp en zouden later groen geschilderd worden en de bijnaam "groene rupsen" krijgen. Het is kennelijk een zondag gezien het feit dat de officieren gasten ontvangen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek