De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

ol "
~ '- "-
~, '~ ':. ..?..
'"
~ v
" '-
"-'
'"
0
> ~
~
0;
:r.
:
~
E
G)
C
Ii:.
;J ~
(/)
~ 47. Bet schroefstoomschip 4e kJasse, sinds 1893 schoener, Suriname gemeerd liggend aan de westelijke kade te Hellevoetsluis, nabij de haveningang. Dit schip heeft vele jaren van zijn 1even in West-Indie doorgebracht en heeft ook dienst gedaan als politievaartuig voor de visserij op de N oordzee. Vermoedelijk is bijgaande foto genomen in 1902 toen het schip weer in dienst was gesteld voor zijn laatste reis naar Curacao, Een jaar later was het schip weer terug in Nederland, waarna hij na 1907 nog enkele jaren heeft gediend bij de opleidingsschepen in het Voornse kanaal. De Suriname en Bonaire waren zusterschepen.

48. De pantserdekkorvet Sumatra, gebouwd van staal, werd in 1890 te water gelaten. Ret schip maakte deel uit van de Indische militaire marine. Voor zijn vertrek naar de oost is het pantserdekschip eerst nog in 1891 ingedeeld geweest bij een eskader ter gelegenheid van het bezoek van de keizer van Duitsland. Bijgaande foto werd in april 1902 op de thuisreis gemaakt in de haven van Algiers door de toenmaals zeer bekende fotograaf J. Geiser. De Sumatra heeft in Indie onder meer deelgenomen aan de strijd in Atjeh en heeft in 1901 schipbreukelingen van een gestrand Noors schip gehaald.

49. Een winterse zondag aan het begin van de 20ste eeuw. Voor minderjarigen was de kerkgang verplieht en men ziet de jonge marinemensen aangetreden om na de dienst in de hervormde kerk te Hellevoetsluis naar de werf terug te mareheren. Het gebouw iets reehts van het midden, met de vier sehoorstenen, is het oude logementsgebouw van de admiraliteit - en thans, sinds enige jaren, het nieuwe stadhuis. Aan het einde van de straat bevindt zieh de poort tot de werf, terwijl men links de woning van de direeteur van de werf kan onderseheiden.

, I

<:o:"p~."o:o::·".... ..,' l"'l:":;<. /::- '.~~.~, /t1ino.~alJrf,J$··, wutemsoord.

~/

8296. U log. ,Jr... '. p,..," I..f"I& t to,,:"" ~ -f'" g'"C15 . .("" , ???. g 175 6. O¤:;n H .. ce-

50. De drie torpedoboten Sphynx, Python en Minotaurus, die in 1902 en 1903 werden gebouwd, liggen hier afgemeerd in de sluis van de marinewerf te Den Helder. Op 22 augustus 1903 vertrokken zij tezamen naar Oost- Indie waarbij zij op de reis van Aden tot Colombo werden begeleid door het stoomschip Besoeki van de Rotterdamsche Lloyd. Op deze reis bracht de Engelse kruiser Hogue de schepen een saluut door voor elk der boten eenmaal de vlag half neer te halen! Deze wijze van salueren was bijzonder ongewoon en moet dan ook als een groot compliment worden beschouwd.

~
':~ r
.
--I ?
.. 51. In de zomermaanden van 1903-1905 werden met de stoomkanonneerboot Hadda proefnemingen uitgevoerd met verspermijnen van het type Sautter Harle. De bemanning draagt nog een muts met kokarde, die in het jaar 1905 vervangen zou worden door de muts zoals die heden ten dage gedragen wordt. De mijnen hadden een springlading van zestig kilogram schietkatoen; deze contactmijnen zijn echter niet ingevoerd, maar weI een andere mijn van Sautter Harle, de zogenaamde mijn 1907.

./

..

??

---:.-

~"..."-,,,,-:!:; ----

~---- .

---

-

r- ---

- -. - -

._~

52. Het pantserschip Kortenaer heeft verschillende reizen naar West-Indie gemaakt. In 1912 ging het schip naar Smyrna en de Turkse wateren in verband met de onlusten in de Balkan. Twee jaar later beyond de Kortenaer zich in Tampico en Veracruz om de N ederlandse belangen te beschermen toen er vijandelijkheden waren uitgebroken tussen Mexico en de Verenigde Staten. Het schip ligt gepavoiseerd op het U, vermoedelijk in verband met de viering van koninginnedag. De foto is genomen v66r 1908, aangezien de seinmast systeem- Vreede nog aan boord is en de consenseinlichten - zichtbaar naast de geschutsmars in de voormast - nog drie lampen telt.

53. De zeilkorvet Nautilus ligt gemeerd in zijn thuishaven Hellevoetsluis. Rechts een schokker,

I

Nieuwe Haven. :J...l /1. /1~J..(;roet uit Rotterdam

Uitga" van P. F. n" den End ?? ~J' '1Q'". ~~-n4 ~ ~ (i?Zc

54. Een afbeelding van de Nieuwe Haven te Rotterdam, waarin men links de Dufa, een stoomkanonneerboot in 1879 te water gelaten, ziet. Het vaartuig deed dienst als mobiel wachtschip te Rotterdam vanaf 1 oktober 1890 tot 7 oktober 1907. In 1892 heeft de Dufa enkele weken lang toezicht gehouden op quarantainemaatregelen te Maassluis.

r

55. Het stoomloodsvaartuig nummer 3, Rotterdam genoemd, werd begin 1903 in dienst gesteld en toen eerst in IJmuiden gestationeerd. Later ging hij naar het 4de/5de district en was bestemd voor de kust- en afhaaldienst voor de Nieuwe Waterweg. Tijdens de Eerste WereIdoorlog heeft het schip gediend aIs hulpmijnenlegger/mijnenvisser. Op de afbeelding ziet men het schip v66r de overname door het Ioodswezen.

56. Een zeer fraaie opname van het pantserdekschip Friesland ten anker liggend op een buitenlandse rede. Het schip voert daarom de geus, de vlag op het voorschip. Tot 1931 waren geus en natievlag van dezelfde kleur en vorm en eerst op 20 juli 1931 werd de dubbele prinsengeus ingevoerd. VermoedeIijk is deze foto in 1903/1904 genomen toen het schip een reis naar Oost- Indie heeft gemaakt. Ret schip heeft nog geen radio aan boord en in de voormast kan men de topsemafore in rust stand onderscheiden. Dit seinmiddel is na 1901 ingevoerd.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek