De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

57. Bij het vijftigjarig bestaan van het koninklijk instituut voor de marine gaf Hare Majesteit Koningin Wilhelmina op 14 september 1904 blijk van haar belangstelling en nam zij deel aan de feestviering. Bij deze gelegenheid werd aan het korps adelborsten een vaandel geschonken. Op de afbeelding ziet men de inspectie van de adelborsten door de vorstin op het oude exercitieterrein van de rijkswerfte Willemsoord.

.'

(: rped boot der X. )f. jY1.

)Yieuwediep.

58. De torpedoboot Pangrango werd op een werfte Londen gebouwd en in 1901 te water gelaten. Voor de voorste schoorsteen ziet men een van de drie torpedokanons waarmee het schip bewapend was. In 1903 bevond de boot zich tezamen met de zusterschepen, Ophir en Rindjani, in Delfzijl ter gelegenheid van het bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik aan deze stad. In 1904 had het schip een aanvaring met het stoomschip Ardnamult, werd ernstig beschadigd, doch bleef op twee waterdichte schotten drijven. De Pangrango heeft ook nog toezicht uitgeoefend op de visserij in de Noordzee.

59. De expeditionaire troepenmaeht voor Boni in juIi 1905. Aan deze expeditie namen onder meer deeI de pantsersehepen Hertog Hendrik, Koningin Regentes en De Ruyter, en het pantserdeksehip Zeeland, dat duideIijk in het midden van de foto te zien is (twee sehoorstenen). Geheel links ligt vermoedelijk de Hertog Hendrik, terwijI het derde sehip van reehts veel weg heeft van de De Ruyter.

60. De stoomsloep XL VI heeft hier twee gewapende sloepen van het flottieljevaartuig Borneo, dat gebouwd werd naar het Engelse type Goldfinch, op sleeptouw. De foto werd genomen toen de landingsdivisie van de Borneo naar de wal werd gebracht tijdens de Boni-expeditie in 1905. Voor op de sloepen ziet men een kanon van 3.7 em.

61. Een zeer belangrijke persoon aan boord van de schepen en inrichtingen is de kok. Liet de .vette hap" te wens en over, dan kon de bemanning hem wel eens minder vriendelijk aankijken. Over het algemeen kan gezegd worden dat in de marine deze figuur altijd goed voor de dag is gekomen en vooral aan boord van de kleinere schepen in slecht weer wonderen kon verrichten.

De Eerste Nederl. Onderzee· boot

62. Voor eigen rekening van de koninklijke maatschappij De Schelde te Vlissingen werd op 1 juni 1904 een onderzeeboot op stapel gezet, die gebouwd zou worden volgens plannen van de Holland Torpedoboat Company. Op 8 juli 1905 werd de boot te water gelaten en Luctor et Emergo gedoopt. Nadat de marine van het nut van dit type schip overtuigd was, werd hij voor f 430.000, - gekocht en op 20 december 1906 in dienst gesteld als Onderzeesche torpedo boot 1, welke lange naam later verkort werd tot 0 1.

)'flarinierskaz.erne

63. De marinierskazerne te Willemsoord. Deze kazerne werd in 1839 als zodanig in gebruik genomen. Omstreeks 1911 werd de Neptunus afgedankt als logementschip voor de zeemiliciens en werden zij ondergebracht in de kazerne, die thans marinekazerne werd genoemd. Heden ten dage doet dit gebouw, dat er een etage op gekregen heeft, dienst als onderzeedienstkazerne.

Willemsoord /"(If''''rJ.

de

i

fi I:

"-'

64. De Luetor et Emergo in dok. Duidelijk is de torpedolaneeerbuis van 45 em in de boeg te zien, de enige laneeerbuis die het sehip als bewapening had. Het vaartuig had aanvankelijk een gasolinemotor, die eehter in 1914 werd vervangen door een ruwe oliemotor of, anders gezegd, een dieselmotor. De bemanning telde tien koppen.

TIEL. Yluchthaven.

65. In de jaren 1876 tot en met 1879 werden vier stoomriviervaartuigen gebouwd met de welluidende namen Isala, Merva, Mosa en Rhenus. De schepen hebben, zoals de naam reeds zegt, hoofdzakelijk dienst gedaan bij de bewaking van de rivieren. Voorts werd regelmatig deelgenomen aan oefeningen met de landmacht in de Nieuwe Hollandsche Waterlinie. Ook werden zij ingezet voor quarantainemaatregelen. Op de foto ziet men een van de riviervaartuigen in de vluchthaven te Tiel. De pantsering was vrij licht en hellend waar dit mogelijk was.

66. Voor het verriehten van opnamewerkzaamheden is het, vooral in de tropen, vaak nodig kenbare punten op te riehten. Met behulp van de theodoliet werden deze punten daarna ingemeten, waarna zij door de opnemers konden worden gebruikt voor de hydrografisehe opneming van de baai, riviermonding of andere wateren, die belangrijk waren voor de seheepvaart. Op de foto ziet men enkele leden van de bemanning van een opnemer bezig met het oprichten van een baken ergens in de oost.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek