De Koninklijke Marine in oude ansichten

De Koninklijke Marine in oude ansichten

Auteur
:   F.C. van Oosten
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2069-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Koninklijke Marine in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

t'

. ~ . .

! I.····

I' .

I'

i:.

-

-;.--- -~ ?. ~ - -=:. -

=-- -...-..;: -

~-~._----- ":~'-:::§":':'-~~~"'~':':=:~;:':-':'::-""=-'- ~;;;.. _-:

- :.

77. In 1896 werd het flottieljevaartuig Mataram te water gelaten. Een jaar later werd de reis naar Indie aanvaard, aangezien het schip gebouwd was voor de Indische militaire marine. Sinds 1 februari 1916 was de Mataram toegevoegd aan de kweekschool voor inlandse schepelingen te Makassar. Sinds 12 mei 1893 was de naam schroefstoomschip 4e klasse veranderd in flottieljevaartuig.

78. In april 1909 liep op de rijkswerf te Amsterdam een getrouwe kopie te water van de vlieboot Halve Maen waarmee driehonderdjaar eerder Hendrick Hudson, een Engelsman in dienst van de Verenigde Oostindische Companie, uit Amsterdam was vertrokken op zoek naar een doortocht naar China langs Novazembla. De nieuwe Halve Maen werd als deklast met het stoomschip Soestdijk naar New York vervoerd, waar hij, in het kader van de Hudson-Fulton herdenking, de Hudsonrivier opzeilde. Het schip werd voor deze gelegenheid bemand met achttien man van het pantserdekschip Utrecht.

79. Het is een goede gewoonte in de marine om aan boord van oorlogsschepen en inrichtingen de "warme hap" vooraf te laten pro even door de commandant, eerste officier, officier van de wacht en chef equipage. Op de afbeelding ziet men de eerste officier van het pantserschip De Ruyter de voeding keuren. De kok biedt hem het zogenaamde proefbordje aan.

DE: PIE OOf>L('GSCHEPEN ?? PIET HE;' ,EVERTSE" "HEEMSKERK"

/ I

I, /1

I'

80, In augustus 1909 lagen van links naar rechts de Piet Rein, Evertsen en Jacob van Heernskerck - met Heernskerk - in het Oosterdok te Amsterdam. De foto werd genomen Of voor Of na de marinemanoeuvres, die in die maand gehouden werden.

LAN 01 NGSOIVISI E MAl'll N I EFlS IN OOST-I N 01 E:

81. Aan boord van schepen en inrichtingen kent men een detachement schepelingen, dat geoefend is om gewapend en zonodig met sloepen de wal op te gaan, teneinde eventuele moeilijkheden te beslechten. Een dergelijk detachement wordt een landingsdivisie genoemd. Uiteraard kende men ook bij de mariniers deze landingsdivisies, aangezien dit korps bij uitstek geschikt is voor deze taak. Meestal bevonden zich hierbij een of meerdere tamboers en pijpers.

3( el. Ievoetstu is

J{r. )([s. Kotter ".fjoe/en"

'.'

....?.

82. De Boelen was de ex-loodskotter nummer 10, die in 1906 werd toegevoegd aan het instructieschip Van Galen te Hellevoetsluis. Met deze kotter werd zeilonderricht gegeven aan de matrozen, die in opleiding waren. In 1913 werd het vaartuig afgekeurd en te Hellevoetsluis verkocht.

Het Koleladen van een Oorolgscnip.

83. Het kolen laden van het oorlogsschip de Gelderland in Den Helder. Het kolen laden was een zeer smerig karwei en aan het eind van de operatie zaten schip en bemanning onder het kolenstof. De dekhuizen waren meestentijds met stuifkleden bedekt, maar toch werd alles roetzwart.

84. Muzikanten aan boord van de Tromp. Teneinde geen valse noot te produceren, moest natuurIijk geoefend worden. Het haIfdek Ieent zich hier uitstekend voor en ten anker liggend onder de tropische zon kon dat ook gemakkeIijk. Te oordelen naar de gezichten van de twee officieren is de muziek weI om aan te horen.

.....

85. Ret pantserschip De Zeven Provincien kwam op zondag 8 januari 1911 op de rede van Kaapstad aan. Met behulp van een loods werd vervolgens onder loodsmansaanwijzing naar de Victoriadocks gevaren en langszij van een steiger gemeerd. Ret scbip, dat in 1909 door Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik op de rijkswerf te Amsterdam te water werd gelaten, is nog wit en voert nog de topsemafore. Men ziet bet loodsvaartuigje voor de De Zeven Provincien stomen. Op 25 februari 1911 kwam het scbip in Tandjong Priok aan.

86. Het pantserschip Jacob van Heemskerck vertuid liggend op de rede van Spithead in juni 1911 ter gelegenheid van de vlootrevue bij de kroningsfeesten van het Engelse koningspaar. Het schip is sinds 1909 reeds grijs geschilderd, doch het lofwerk is nog goudkleurig. Aan stuurboord achter ziet men de staatsietrap opgetuigd.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek