De Lier in oude ansichten deel 1

De Lier in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   De Lier
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1788-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Lier in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLElDING

Het dorp De Lief, in de tiende eeuw ontstaan aan het riviertje de Lee, kan op een interessante hi storie bogen. Oorspronkelijk een leen van de graven van Holland, was het de woonplaats van adellijke geslachten, wier burchten en buitenplaatsen (Boekestein, Groeneveld, Oosterlee, Hofzicht) luister bijzetten aan het oude dorp.

Dit alles is helaas verleden tijd.

Dit nieuwe deeltje in de serie "In oude ansichten" heeft echter niet de bedoeling, die oude tijd in prenten te doen her/even, hoe aantrekkelijk dit ook zou zijn, maar wei een beeld te geven van het De Lier uit de jaren 1880 tot 1930.

Wandel end door het huidige De Lier en vergelijkingen trekkend met de situatie, zoals afgebeeld in dit album, zal men tot de conclusie komen, dat er sindsdien toch wei heel wat veranderd is.

Maar - een gezellig dorp is De Lier gebleven; het is echter ook een plaats met een ijverige, vooruitstrevende bevolking. Een van de kleinste dorpen van het Westland, dat wei: woonden er in 1880 slechts 1149 mensen - en groeide dit getallangzaam tot 2604 in 1930 aan -, begin 1971 was het inwonertal uitgegroeid tot ruim 7000. Een dorp ook, dat erg op zijn zelfstandigheid is gesteld, getuige het "Lierse volkslied" met zijn optimistische aanhef: .D'oude Lier gaat nooit verloren ... "

In de periode, die dit album omvat, groeide de katholieke bevolkingsgroep (vroeger een zeer kleine minderheid) z6danig uit, dat het oude kerkje van Cornelis van Rijn (de "Leonardustempel") uitgebreid moest worden en een zelfstandige parochie kon worden gesticht onder het patronaat van de HH. Martelaren van Gorkum. De Gereformeerde Kerk bouwde in 1924 aan de huidige Prinses Irenestraat een kerkgebouw, na van 1857 af gekerkt te hebben in het "kerkje van Gispen" aan de Hoofdstraat. En - majestueus verhief zich al de jaren door in het centrum van het dorp de domkerk, waarvan de oorsprong in de Middeleeuwen te zoeken is.

Scholen werden gesticht: na de uit 1870 daterende openbare school naast het raadhuis kwamen in De Lier in 1901 een christelijke school, in 1915 een hervormde en in 1931 een rooms-katholieke.

Sinds 1903 brachten de Lierenaars en de Maasdijkers hun tuinbouwprodukten naar de veiling te Westerlee; tevoren veilde men in cafe "De Gouden Leeuw" aan de Hoofdstraat.

In de tekst vindt de lezer meer historische gegevens; wij mogen daarnaar verwijzen.

Tenslotte: een woord van oprechte dank aan hen, die ons voor dit album foto's en gegevens verschaften.

De Lier.

De Lee met toren,

Het riviertje de Lee (waaraan De Lier zijn naam zou ontleer-d hebben: De Lier - vroeger Liora - zou dan betekenen "de heldere rivier") stroomde in de middeleeuwen van Schipluiden naar Naaldwijk en mondde via een aftakking in de Oude Maas uit. Op deze fa to uit 1923 links een schuur van metselaar Chris Romijn, in het midden het huis van Thijs Vreugdenhil, en rechts de huizen van onder andere Maarten Koornneef en Janus Keyzer.

De domkerk in 1909. Reeds in 1245 bezat De Lier een eigen kerk , aan St.-Gregorius gewijd. De toren fungeerde destijds als baken voor de scheepvaart op de zeer brede Mans-arm. Na een brand in 1572 werd de kerk in gedeelten gerestaureerd, wat 67 jaar in beslag nam. In 1920 is in de kerk een gedenkraam onthuld tel' nagedachtenis aan pastoor/dominee Arent Dircksz, de Vos, die op 30 mei 1570 te Den Haag werd verbrand.

En links van de kerk stond voorheen de oude hervorrnde pastorie. Op deze foto uit het einde van de vorige eeuw zien wij ds. G. Timmer (met hoge hoed) en zijn huisgenoten; hij heeft van ] 897 tot 1909 in De Lier gestaan. Later woonde in dit huis koster Poortvliet.

De Lier - Van de Kerklaan gezien

?

Panorama van De Lier met de gereformeerde kerk, de Leonardustempel en de domkerk. Het land op de voorgrond was eigendom van de famiJie Van Rijn.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek