De Lier in oude ansichten deel 2

De Lier in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J.G. de Ridder
Gemeente
:   Lier, De
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2004-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Lier in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

he! behoud d l' zelf. .... 'andiqheid cfer qemeenlo / .. ' !}:,. .. , hU:3 :2': de buraers f:U1Z cJ3ur,qemeesfer (It Jv┬╗! 1921).

10. Uit dankbaarheid voor de inspanning die burgemeester J.H. Crezee zich had getroost om de zelfstandigheid van De Lier als gemeente te behouden, werd hij op 4 juni 1921 gehuldigd. In de nieuwe muziektent hingen de meisjes Mollema en Solleveld de burgervader een lauwerkrans om de hals. De muziekverenigingen "Excelsior" en "Liora" en de zangvereniging "De Lofstem" lie ten feestklanken horen. In deze tijd werd het lied "De Oude Lier gaat nooit verloren", gedicht door de heer D. van Wijck en gezongen op de wijs van "Ferme jongens, stoere knapen", gezongen. Het laatste couplet luidt:

Kloeke burgers, blijft eendrachtig, Sterkt elkander in den strijd, Om het kleinood te bewaren Uweronajhankelijkheid.

Eeuwen lang moog' men nog hooren:

"De Oude Lier gaat nooit verloren".

11. Feestvieren kon men in De Lier bijzonder goed. Nadat het plan van Gedeputeerde Staten, om De Lier bij Naaldwijk te voegen, niet was doorgegaan, werd dit feit op 13 en 14 juli 1921 uitbundig gevierd. Op 14 juli was er een gekostumeerde optocht, waarvan men hier een gedeelte ziet. De toen nog jonge Oranjevereniging, waarvan de heer A. Berkhof, hoofd van de hervormde school, voorzitter was, heeft sindsdien nog vele feesten georganiseerd.

12. Met enthousiasme namen velen deel aan de gekostumeerde optoeht op 14 juli 1921. Hier zien wij een groep edelen en adellijke dames poseren voor een foto. Links zien we Adriaan van der Marel en Hans Monna-Kranzschnitzer en geheel reehts Teunis Valstar en Jaapje Buitelaar. Oudere Lierenaars zullen nog wel enkele personen herkennen.

13. Ter gelegenheid van het dertigjarig regeringsjubileum van koningin Wilhelmina werd op 5 en 6 september 1928 uitbundig feestgevierd. Op 5 september waren er spelen voor schoolkinderen, een concert en vuurwerk. De volgende dag was er 's morgens een historische optocht, 's rniddags volksspelen en's avonds een indrukwekkend, historisch openluchtspel "Oranje en Nederland", geschreven door de heer R.A. den Ouden. Onder leiding van de heer C.M. Verhoog brachten circa honderd vijftig personen het spel voor het voetlicht. Er was een burcht gebouwd en daarvoor een podium van honderd tachtig vierkante meter. De voorzitter van de Oranjevereniging, de heer G.H. de Visser, en de leider van het spel werden na afloop gehuldigd.

14. In de Hoofdstraat, tegenover de pastorie van de Gereformeerde Kerk, was het een drukte van belang tijdens het Oranjefeest in 1922. Schoolkinderen (de meisjes keurig in het wit) met oranje sjerpen om zongen vaderlandse liederen. In de deuropening van de pastorie stond dominee B. Heeres. Achteraan (voor het kraampje) zien wij de onderwijzer Stelwagen (met zwarte hoed) en links van hem zijn verloofde. Wie van de oudere Lierenaars herkent zichzelf op deze foto?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek