De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld

De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld

Auteur
:   A.A. Weijts
Gemeente
:  
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6455-9
Pagina's
:   104
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Limburgsche Tramweg Maatschappij in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

15 Overzicht van de LTM tramlijnen

Van deze genoemde lijn liep een spoor vanafEcht-Dorp naar Echt NS aansluiting, dat aileen voor goederenvervoer open was van 1 december 1922 tot 31 juli 1935. Daarna diende het nog een tijd als raccordement van een dakpannenfabriek.

De li]n Roosteren - Buchten - Grevenbicht werd geopend voor personenverkeer van 15 oktober 1924 tot 1 december 1933. het goederenverkeer van 15 maart 1924 tot 3 mei 1937. In de jaren 1925-1926 werd de lijn nog verlengd tot Grevenbicht Grinderij LTM.

De lijn Stevensweert-Maasbracht Haven heeft alleen goederenvervoer gekend van 5 juli 1929 tot 31 [uli 1935.

Het gedeelte Buchten-Sittard werd op 15 juli 1931 voor zowel personenverkeer als goederenvervoer opengesteld; gesloten respectievehjkop 1 december 1933 en 18 december 1937.

De lijn Wijlre-Gulpen werd op 28 juni 1922 geopend voor personen- en goederenvervoer en gesloten op respectievelijk 5 oktober 1930 en 5 april 1938.

Het traject Gulpen- Vaals werd voor het algehele verkeer eveneens op 28 juni 1922 geopend en voor aile verkeer geheel gesloten op 5 april 1938. Het reizen per tram was echter nog voor korte tijd mogehjk met de gemengde tram, die tweemaal per dag reed. Dit gold ook voor de reizigers van de tramverbinding Maastricht-Gulpen.

De lijn Maastricht-Gulpen werd voor personenverkeer geopend op 1 6 april 1 92 5, het goederenvervoer op 1 6 maart 1 92 5. Het verkeer werd geheel gestaakt op 5 april 1938.

De smalspoorlijn Roermond- Vlodrap (14 km) werd voor het gehele verkeer stilgelegd op 1 augustus 1932. Het vervoer op de li]n naar Kessenich (17 km) werd op 22 januari 1935 voor personenvervoer en op 1 februari 1935 voor goederenvervoer gestaakt. Het gedeelte Horn-Roermond bleefvoor het vervoer uit de zanderij te Horn in opdracht van de gemeente Roermond nog tot 1936 in exploitatie.

Het verkeer op de lijn Horn-Meijel (20 km) werd op 1 augustus 1933 stilgelegd voor personenvervoer en een maand later voor goederenverkeer.

De foto op de volgende bladzijde toont een markttrein op de lijn Maastricht - Vaals rand 1930.

16 Overzicht van de LTM tramlijnen

Het gedeelte Meijel-Deurne (15 km) werd voor het gehele verkeer geopend op 14 februari 1921 en in het geheel gesloten op 1 mei 1931. Het gedeelte Neerkant-Meijel (3 km) bleef voor de betonfabriek "De Peel" nog open tot 1 september 1933.

De tramlijn Venlo- Beringen (19 km) werd voor aile verkeer geopend op 26 maart 1912 en werd geheel gesloten op 6 september 1944.

Een zeer interessant object in de lijn Maastricht - Vaals is het beroemde Gulpdalviaduct. Omtrent de constructie van dit bouwwerk zijn de volgende wetenswaardigenheden te vermelden: voor een viaduct werd gekozen, omdat anders het Gulpdal door grondophogingen van 20 meter overbrugd zou moeten worden. Het werk werd gegund aan j.C, Goudriaans te Delft met de Duitse firma Gutehoffnungshiitte te Oberhausen-Sterkrade. De brug heeft vijftig overspanningen van twaalf meter op pendelpijlers met daartussen rempijlers. Hierbij zijn om de vier pijlers twee pijlers verbonden tot rempijlers. Een plaatselijke forellenkwekerij moest drooggelegd worden, omdat aldaar enkele pijlers gefundeerd moesten worden.

Met het werk werd in 1921 begonnen en kwam begin 1925 gereed. De lengte is 612 meter en het bezit 5 1 pijlers. 'Iussen elke twee torenpijlers staan drie pendelpijlers. De lengte van de pijlers varieert van 8,5 tot 17 meter.

Vanaf Gulpen stijgt de tramlijn over de eerste 43 pijlers met een helling van 1 in 60. Dit gedeelte ligt in een boog met een straal

van 500 meter. Het overige rechte deel he eft een helling van 1 in 50. De pijlers staan op funderingen van stampbeton. De rivier de Gulp werd over een afstand van 50 meter tussen betonnen muren omgelegd. Het viaduct werd in 1939 als oud ijzer afgebroken.

In de lijn kwamen ophogingen van 17 meter voor. Het traject werd door reizigerstreinen in 70 minuten afgelegd.

Op 30 november 1922 opende de Aachener KleinbahnAG een trarnlijn met 1000 mm spoorbreedte met het LIM-station te Vaals, zodat men een directe verbinding met overstap te Vaals had tussen Maastricht en Aken.

In 1928 werd het eindpunt te Maastricht van de oostzijde van de spoorlijn via een wisselkruising over de spoorweg naar het Stationsplein verplaatst.

Hiernaast een kijkje in de fabriekshailen van de Hollandsche Constructie Werkplaatsen te Leiden tijdens de constructie van enkele onderdelen van het Gulpdalviaduct. De brug was een ontwerp van Industrie- en Export Maatschappij j.C. Goudriaans in samenwerking met de Gutehoffnungshiitte te OberhausenSterkrade.

17 Enkele bouwktmdige zaken van de LTM

In 1921 vorderde de aanleg van de lijn Meijel-Deurne tot aan de spoorkruising te Deurne. Op 10 januari 1921 werd beg onnen met de bouw van een station en een watervoorziening te Deurne. Op 1 juni werd de bouw aanbesteed van een station en een remise met watertoren te Meijel.

Te Roermond werd op 25 augustus begonnen met de bouw van een locomotievenloods met bijbouw en een expeditiekantoor. De ijzeren kapconstructie voor de Centrale Werkplaats te Roermond werd opgedragen aan een firma te Den Bosch.

In de lijn Roermond - Echt - Roosteren werd de bouw van de bruggen over Roer en Roerdoorlaat voortgezet. Ten behoeve van de lijn Vaals-Maastricht werd op 4 april begonnen met het grondwerk. Het tramstation komt bij de gasfabriek te Vaals. In april werd ook begonnen met het grondwerk bij Wijlre.

Voor de lijn Sittard-Heerlen werd in de Bergerweg een wissel gebouwd met verbindingslijn naar het LTM-terrein. Er wordt gekozen voor elektrische trams met 1200 volt gelijkstroom. De betonbrug bij de Emma wordt verbreed door de Zuid Nederlandsche Betonijzerbouw te Den Bosch.

In 1922 had de LTM bij de bouwkundige afdeling volgende personen in dienst: een technisch hoofdambtenaar, drie technische ambtenaren eerste klas, twee technische ambtenaren tweede klas, twee aankomende tekenaars en een timmerman. Voor de bouw van de elektrische lijnen (zie later): een elektro-

technisch ingenieur, twee elektrotechnische ambtenaren en een werktuigkundige.

Voor het kantoor stoomtramlijnen te Heerlen: 2 ingenieurs, 1 technisch ambtenaar eerste klas, 2 technische ambtenaren tweede klas, 2 opzichter-tekenaars, 1 tekenaar eerste klas, 2 aspirant-tekenaars, 1 administratief ambtenaar en 1 typiste. Voor kantoor Heerlen afdeling elektrische lijnen: 1 technisch hoofdambtenaar, 3 technische ambtenaren eerste klas, 3 technische ambtenaren tweede klas, 2 opzichter-uitvoerders, 1 tekenaar, 1 technische klerk, 1 administratief ambtenaar en 1 typiste.

Het personeel bestond uit: 1 directeur, 1 chef van tractie, 1 administrateur, 1 kassier, 1 boekhouder, 2 klerken hoofdkantoor, 1 wegopzichter, vier ploegbazen met 19 man, 1 stratenmaker, een telefoonarbeider, 1 timmerman, 8 conducteurs, 7 hulpconducteurs, 1 rangeerder, 1 agent van vervoer, 1 werkmeester, 1 controleur, 3 klerken expeditiekantoor, een chefmachinist, 16 machinisten, 12 stokers, twee nachtstokers, 1 draaier, 2 poetsers, 1 hulppoetser, 1 treinsmid en 4 bankwerkers (exploitatie) .

Een van de vele foto's die genomen werden tijdens de bouw van het Gulpdalviaduct te Gulpen is deze. Hier wordt een brugdeel aangevoerd en een staander rechtgezet.

18 Enkele bouwkundige zaken van de LTM

In 1922 kwamen het spoor vanafRoermond tot het eindpunt Roosteren Maas en de aansluiting naar het station Echt gereed. De Maatschappij VMH werd overgenomen.

Op 6 maart werd beg onnen met het graafwerk van de cunetten in de Wilhelminalaan te Sittard voor de aanleg van de elektrische tramlijn naar Heerlen.

Op 5 april werd begonnen met het spoorleggen. Op 22 december werd de gehele ijzeren trambaan aangesloten op de tramlijn Hoensbroek-Heerlen met aansluiting op het bestaande spoor naar de opslagplaats teAmstenrade.Te Leijenbroek, Oirsbeek en Oirsbeek Dorp werden drie halve wissels gelegd met omrij- en kopspoor. Eind oktober werd met het plaatsen van de AEG bovenleidingsmasten en het trekken van de bovenleidingsdraad begonnen.

Besteld werden tien tweeassige, vijf vierassige motorwagens en tien vierassige aanhangrijtuigen. Derhalve kon de LESM op 1 juni worden overgenomen met het rollend materieel, zijnde drie Backer Rueb lacs, drie Winterthur locs, zes tweeassige paardentramrijtuigen (elk 16 zitplaatsen met nurnrners 1-7), drie tweeassige rijtuigen met 40 zitplaatsen (nummers 8-10), een pekelwagen van 6 ton en een tweeassige gesloten wagen van 6 ton.

Met de ombouw van de lijn Heerlen-Emma werd begonnen. De wisselplaats Ganzeweide werd opgebroken en het buitenspoor verlegd. Het spoorleggen werd in twee etappes gedaan: eerst het noordelijke, dan her zuidelijke spoor na opbraak van het LESM-

spoor. Het eindpunt komt voorlopig in de Willemstraat te liggen, omdat het viaduct onder het NS-spoor nog aangelegd moet worden.

Op 27 juni was de lijn Wijlre-Vaals geheel gereed en afgeballast. In de lijn Maastricht-Gulpen was de maximum ingraving 17 meter met een bovenbreedte van 55 meter. De locloods kwam gereed.

Het stationsgebouw Meijel kwam gereed. Te Roermond kwam de locloods met bijbouw en expeditiekantoor gereed in augustus. Met de bouw van de Centrale Werkplaats werd eind 1922 begonnen.

Te Heerlen werd een onderstation voor elektrische tractie aanbesteed. De elektrische inrichtingen zijn van Siemens-Schuckert en Bergmann te Berlijn. De remise met werkplaats zal gebouwd worden op een terrein dat gekocht werd van de steenfabriek Beckers-Katen aan de Grasbroekerweg.

Op de foto de verbindingssporen van en naar de remise te Heerlen tijdens de aanleg. Op de achtergrond links het bekende cafe en de bekende halteplaats Cardynaals.

19 Enkele bouwkundige zaken van de LTM

In 1923 kwam het spoor Roosteren-Grevenbicht en het gedeelte Kapellerpoort -emplacement Roermond gereed.

In de lijn Maastricht-Gulpen werd de brug bij de Hut veranderd in een boogbrug met drie scharnieren. De bovenbouw van het Gulpdalviaduct kwam bijna gereed. Het stationsgebouw met goederenloods te Vaals werd opgeleverd.

Op 29 oktober 1923 werd de eerste elektrische tramlijn in Limburg geopend tussen Heerlen en Sittard, nadat de bovenleiding eind oktober klaar was. Er kon over enkel spoor met de exploitatie begonnen worden. De rails van de stoomtram werd verkocht.

Het oorspronkelijke traject van de rechtstreekse tramlijn van Heerlen naar Staatsmijn Hendrik is veranderd in een trarnlijn, die bij de mijn Emma aftakt van de lijn Heerlen-Sittard en langs de cokesfabriek van de Emma naar Brunssum zallopen.

De elektrische trarnlijn Heerlen-Kerkrade zal na voltooiing voorlopig afzonderlijk worden geexploiteerd, omdat de tunnel door Heerlen niet klaar is en de plannen om de tram door de kom van Heerlen en het viaduct bij de Schaesbergerweg te laten rijden, niet uitgevoerd worden.

In maart 1924 werd deze lijn Ernrna-Hendrik in gebruik genomen. De rijtuigremise en bergplaats te Heerlen kwamen in oktober 1924 gereed. De grondwerken voor de elektrische

tramlijn Heerlen-Kerkrade werden in 1924 aanbesteed.

In 1924 werd ook de lijn Roosteren - Grevenbicht - BuchtenSittard opengesteld. In hetzelfde jaar kwam de lijn MaastrichtGulpen bijna klaar. De Centrale Werkplaats te Roermond kwam in juni 1924 gereed. De oude remise met werkplaats werd opgeruimd. Tevens werd op het emplacement een overlaadinrichting gebouwd om smalspoorbakken van goederenwagons over te kunnen zetten op normaalspoorwagons.

In 1925 werd de lijn Gulpen-Maastricht op 16 april en de Iijn Kerkrade-Heerlen op 18 augustus in bedrijf gesteld. Het goederenvervoer over de elektrische lijnen werd in 1925 al stopgezet. In 1926 kwam de hjn Sittard-Buchten gereed tot de tunnel onder de NS-hjn te Sittard.

Hiernaast ziet men de ombouwwerken op de Ganzeweide nabij de mijn Oranje Nassau III te Heerlerheide met terrein en bestratingswerken in 1 92 2.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek