De Meern in oude ansichten

De Meern in oude ansichten

Auteur
:   J.J.Th. Sprong
Gemeente
:   Vleuten-De Meern
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2744-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Meern in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

De Meern, een van de drie dorpen waaruit de gemeente Vleuten-De Meern thans bestaat, speelde door zijn gunstige ligging door de jaren heen een belangrijke rol in de geschiedenis van de gemeente en van 't Sticht. Aangenomen wordt dat De Meern zijn naam ontleent aan het riviertje de Mare, dat vele eeuwen geleden, rond 1300, van de kaart verdween. Ret was een tak van de Oude Rijn , die zich bij 't Huis te Voorn, even boven de Stadsdam, in twee takken verdeelde. Een hiervan, de Mare, volgde het bed van de tegenwoordige Dude Rijn tot het dorp De Meern en heeft zich via Achthoven verenigd met de IJssel bij Maremunde. De andere tak van de Oude Rijn liep langs den Roet, Hof ter Weyde en de Engh naar Vleuten en volgde ongeveer de loop van de Vleutense wetering.

Blijkens opgravingen was er op de Woerd in het midden van de derde eeuw een Romeinse legerplaats. Overblijfselen van een Romeins castellum zijn ter plaatse gevonden.

Ret dorp De Meern bestond uit gedeeIten van het

grondgebied van Vleuten, Veldhuizen en Oudenrijn. Ret grootste gedeelte van deze gebieden werd op 1 januari 1954 ingelijfd bij de nieuwe gemeente Vleuten-De Meern. Kleinere gedeelten gingen over naar de gemeenten Utrecht, Jutphaas en Harrnelen. Door de vorming van de nieuwe gemeente kon De Meern zich eindelijk uitbreiden en ontwikkelen tot een modern forensendorp, mede dank zij een voortvarend en krachtig beleid van het gemeentebestuur van VleutenDe Meern.

Dit boekje met oude ansichten en foto's uit een al jaren achter ons liggend verleden roept, naar ik hoop, voor velen prettige herinneringen op en geeft een interessante kijk op de tijd waarin onze voorouders en ouders leefden, woonden en werkten.

Mijn hartelijke dank aan de vele inwoners voor de me de werking bij de samenstelling van dit boekje.

Vleuten-De Meern, oktober 1980

Jaap Sprong

1. Het hotel-restaurant "Den Hommel" in de jaren dertig. Een sfeervolle foto van een gezellig, landelijk rustpunt uit die dagen in de voorma1ige gemeente Oudenrijn aan de rand van Utrecht. Geleidelijk aan is dit restaurant in de stadsbebouwing opgenomen. In 1954 zijn het gebied "Den Hommel" en "Welgelegen" en oak het gebied van de polder Galecop door Utrecht geannexeerd. Het restaurant ligt thans midden tussen de grate woonwijken "Oog in AI" en "Kanaleneiland".

e: .u.,,7~/~c./~...e:r litrecht

2. Het grondgebied van Oudenrijn en de bebouwingstrekten zich indertijd uit tot in het stadsgedeelte van Utrecht. Op deze foto uit 1902 een duidelijk beeld van de orngeving van de Muntbrug. Links op de foto de buitenplaats "Oog in AI". De Oude Rijn stroomt in de Keulsevaart,

3. Een foto uit de jaren dertig van het kruispunt Leidseweg-Jutphaaseweg-Kanaalweg nabij de Muntbrug. De Oudenrijnse chef-veldwachter J.F. van Bekkum had in verb and met de toename van het verkeer op dit punt in die dagen, vo oral op zon- en feestdagen, vo lop werk am dit in goede banen te leiden. Rechts op de foto is nag een gedeelte te zien van het "ijscotentje" van de heer Swart te De Meern.

4. Een aquarel van de Stadsdam, de situatie weergevend zoals die voor 1900 was. In 1564 werd in de Oude Rijn een dam gelegd, die door de stad Utrecht moest worden onderhouden. Vandaar de naam Stadsdam. De dam werd in 1640 door een sluis vervangen.

I I,

5. De omgeving van de Stadsdam met huize "Voorn", naar een foto uit 1902. In het park rechts op de foto stond eens de ridderhofstad "Voorn". Bij de ingang van de oprijlaan werd in 1871 het op de foto staande herenhuis gebouwd. In dit huis heeft ruim twintig jaar, tot 1901, de Vleutense en Oudenrijnse burgemeester jonkheer W.A. Barchman Wuytiers gewoond, die daarna burgemeester van Amersfoort is geweest.

6. De Stadsdam met de schutsluis in 1910, naar een tekening van Chris Schut, gezien vanaf de Meernzijde. Ruim twintig jaar geleden zijn de woningen op deze foto, de sluiswachterswoning en cafe "Wielrijdersrust", evenals de sluis, verdwenen.

7. Overblijfselen van de van de middeleeuwen daterende ridderhofstad "Voorn". Rond 1600 was de burgemeester van Utrecht, Lubbert van Parijs van Zuydoort, bewoner van deze ridderhofstad. Ook de bekende klokkengieter Francois de Hemony woonde in de zeventiende eeuw hierin. In 1850 werd het kasteel gesloopt, doch de twee torens en een gedeelte van de walmuur zijn blijven staan.

R. K. pastGrie. ude - Rijn - De Meern.

8. De oude katholieke pastorie aan de Rijksstraatweg in Oudenrijn werd, evena!s de kerk, gebouwd rand 1800. Op deze foto uit 1905 staat een aantal kerkgangers dat veela! een vrij grote afstand moest afleggen om de kerk te kunnen bezoeken. Met witte schort is Marie Verbiest-v.d. Brink en rechts haar man Kobus Verbiest. Bakker Verkerk (met hondekar) !everde het brood dat bij bepaalde kerkelijke gebeurtenissen aan behoeftige parochianen, de zogenaamde bedeling aan de arm en, werd verstrekt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek