De Middelburgers in beeld

De Middelburgers in beeld

Auteur
:   drs. P.W. Sijnke, Monique Vaal en Anneke van Waarden-Koets
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4799-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Middelburgers in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

16. MOLENWATERSCHOOL.

De lagere school aan het Molenwater (Zuidsingel) was een "School met den Bijbel". En net als de Gravenstraatschool had ook deze school de bijnaam "Klompenschool".

De school, gesticht door de Nederduitsch Hervormde Gemeente, werd geopend op 2 februari 1882. In de Tweede Wereldoorlog vorderden de Duitsers het schoolgebouw en werden de lessen voortgezet in verschillende andere gebouwen. Na de oorlog werd nog bijna veertien jaar school gehouden in het gebouw aan de Zuidsingel, maar het gebouw was dusdanig verouderd en te klein voor het grote aantalleerlingen dat besloten werd tot sloop ervan. Op dezelfde plaats verrees een geheel nieuw schoolgebouw, dat door de toenmalige Commissaris der Koningin, jhr. mr. A.F.C. de Casembroot op 13 november 1959 werd geopend.

De school was nog naamloos. Op de gevel stond , ,School Hervormde Gemeente" en in de volksmond heette zij nog steeds, ,Molenwaterschool" of , ,Zuidsingelschool". Echter, op 5 april 1965 gaf mevrouw De Casembroot toe stemming de school naar haar kort tevoren overleden man te noemen, mede omdat de heer De Casembroot zelf op deze school had gezeten!

In 1929 was H. Bonnet hoofd van de school (rechts). Verder waren er mejuffrouw A.E. Roose (links), mejuffrouw J.J. Bouwense, P. Breel, A. van den Ende, 1. de Lange en mejuffrouw W.A. Weijnman als leerkrachten.

In de tweede klas zaten in 1929 de volgende leerlingen: op de bovenste rij, van links naar rechts: Janna van Wallenburg, Leintje Barentse, Mien van Wallenburg, Jo Westveer, Gre Schets, Leni Bakker, Barbera Vermeulen, Janni Abrahamse, Jaantje Kleinjan, Maatje Leijnse, Maarten Tromp, Rika Drabbe, Neeltje Labruyre, Jans van de Velde en Bets van Sluijs,

Middelste rij, van links naar rechts: Leni van Heijl, Kees Vader, Maarten Vendeville, Cor Westveer, Stoffel Abrahamse, Thijs Kleinjan, Jan de Groot, Piet Buijs, Kees van Riet, (on be ken d) en Chiel Buijze. Onderste rij, van links naar rechts: Jaap van der Reest, Bram Beije, Tommy Boersma, Jan Mersie, Frans Adrie Minnaar, Jo Ton, Bram van de Kam en Janis Leijnse.

17. AMBACHTSSCHOOL.

In Middelburg werd in 1881 een Ambachtsschool opgericht door het bestuur van het departement van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Deze onderwijsinstelling had tot doel de leerlingen van de Burgeravondschool de kans te geven zich overdag praktisch te bekwamen.

Begonnen in twee panden in de Gortstraat, bestond het onderwijs aanvankelijk uit een vakrichting, timmeren, hetgeen door zeven leerlingen werd gevolgd. Maar het aantalleerlingen groeide gestaag en al snel ontstond behoefte aan een ruimere behuizing. In 1909 werd dan ook een nieuw schoolgebouw aan het Molenwater betrokken. De onderwijsrichtingen waren inmiddels uitgebreid met onder andere meubelmaken, metaalbewerking, elektrotechniek en schilderen.

Twee jaar later werd, vanwege het vertrek van directeur J.I. van Wijckhuise naar Dordrecht, een nieuwe directeur aangesteld: C. Doets, afkomstig uit Hoogeveen. Deze is het langst als directeur van de Ambachtsschool in dienst geweest, namelijk van 1911-1944.

Hiernaast zien wij leraren en leerlingen van de Ambachtsschool in 1930. Ter gelegenheid van de viering van de vijftigste verjaardag van koningin Wilhelmina was een wedstrijd gevelversiering uitgeschreven. Directeur Doets had het bestuur van de koninklijke vereniging "Uit het Volk-Voor het Volk" verzocht of de Ambachtsschool ook mee mocht dingen naar een prijs. Het bestuur besloot daarop voor versieringen als bij de Ambachtsschool afzonderlijke prijzen ter beschikking te stellen, te beoordelen door de commissie voor de gevelversiering. Zo te zien heeft de Ambachtsschool er veel werk van gemaakt!

18. GEREFORMEERDE V.L.O. AAN DE NIEVWE HAVEN.

Docenten en leerlingen van de gereformeerde V.L.O. aan de Nieuwe Haven te Middelburg, 1 december 1937. Deze school werd in 1932/33 verplaatst van de Herengracht naar de Nieuwe Haven.

Bovenste rij, van links naar rechts: Jacob Burger, Jo Duine, Cor Boone, Piet de Bruin, Rinus van Iwaarden, Boudewijn v.d. Slikke, Tijs Hovestadt, Adri Kuiper, Jan Janse, Piet Lenselink, Piet Verstraate, Kees de Schipper, Gerrit van Dijk, Kees Tange, Nel Kleinenberg, Daan Kogeler, Jan Lampert, Wim Gast en Wim Asscheman.

Tweede rij, van links naar rechts: L. van Wallenburg (staand), Ko Koole, Jan de Rijk, Jozua Elenbaas, Jan Molenbroek, Rogier Krijger, Sam Ton, Jo Reinierse, Wim Verhage, Kees Dronkers, Jeanne Damen, Tini Huizinga, Addie de Jonge en Rie Diermanse.

Derde rij, van links naar rechts: J. Ysselstein (met hoed), Jan Lenselink, Adri Vader, Simon Willemse, Piet Passenier, Eddie Kogeler, Herman Husson, Nico Vos, Jan Bouman, Cor Hillebrand, Gillis van Kerkvoort, Rinus de Bruin, Bram Timmermans,Jan Wattel, RoelofHuizinga,J.C. Beimers (met hoed) enJ.J. de Vast. Vierde rij, van links naar rechts: Lein de Nood, Jannie de Hollander, Annie de Hollander, Hannie Voogd, Sien Adriaanse, Jopie Kingmans, Willie Bouman, Els Klaver, Frans de Plaa, Gre de Jonge, Mien van Aartsen, Truus Mooibroek, Jo de Kam, Truus Olthof, Jettyvander Klein, Bart Volmer, Nelie Verlare, Toos van Luyk en Jopie Kuiper.

Vijfde rij, van links naar rechts: een onbekende, Adri Wisse, Cor Meyer, Wim de Visser, Rinie Weeda, Lenie J anse, Corrie Izeboud, Annie Beukema, Lenie Verlare, Miep Adriaanse, Rie Verburg, Mientje Krijger, Rietje Bolier, Willy Modderkreeke, Sjaantje Wielemaker, Rie Bouman en Aldert van Dalen. Onderste rij, van links naar rechts: Tobi Walhout, Jan de Vos, Piet Cornelisse, Ko Hoek, Piet Hendrikse, Adri Houterman, Jan Taal, Cor Looise, Hein Hillebrand, Kees Versluis, Adri van Dis (halfliggend), Bram Taal (halfliggend), Jan de Pree, Bas Davidse, Sam Wisse, Uke Westerterp (liggend), Adri de Jonge, Geert Kogeler (liggend), Rinus Sanderse, Jan de Visser en Ko Onderdijk.

19. DOCENTEN R.H.B.S.

In Middelburg bestond sinds 1 februari 1865 een "Rijks Hoogere Burgerschool met vijfjarigen cursus", gevestigd in een pand in de St. Pieterstraat. Er werd toen onderwijs gegeven in de vakken Nederlands, Frans, Duits, Engels, natuurkunde, scheikunde, plant- en dierkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, staathuishoudkunde, boekhouden, handtekenen en gymnastiek. Het schoolgeld bedroeg in die tijd f 40,- per jaar en leerlingen voor wie het schoolgeld niet betaald was, werden zelfs niet tot de lessen toegelaten!

In 1937werd de R.H.B.S. opgesplitstin eenH.B.S.-Aen ineen H.B.S.-B en vanafseptember 1950bezatde R.H.B.S. ook een middelbare school voor meisjes.

Na de invoering van de Mammoetwet in 1968 werden de R.H.B.S., de M.M.S. (Rijks Havo) , het Stedelijk Gymnasium en de gemeentelijke Mavoschool samen ondergebracht in een Stedelijke Scholengemeenschap Middelburg. Dit veroorzaakte nogal wat deining in de Middelburgse samenleving, aangezien de Zeeuwse hoofdstad een van de oudste R.H.B.S.-en van Nederland bezat.

Verschillende docenten poseren hier, quasi geinteresseerd in een "uiterst belangrijk schrijven", in een 10kaal achter een grate tafel,

Achterste rij, van links naar rechts:

(zittend) J. Broekema, (staand) M. Vlamings, H. de Leeuw, C.D.A. Zimmermann (werd in 1914 directeur), D. Kruyder (alias "Bolletje"), B. ten Have en W. Kosten.

Voorste rij, zittend achter de tafel:

H.L. Gerth van Wijk, A. Picnot, H. Snijders (alias "Oome", van hem is elders in dit boekje een aparte foto met beschrijvinggegeven), dr. H. Japikse (directeurvanaf 1894), F.G. de Liefde, W.O. Swaving, dr. W.A. Poort en dr. R. van der Laan (alias "Roel").

20. DOCENTEN R.H.B.S.

In juli 1934 bestond het docentenkorps, hier genoeglijk bijeen, onder meer uit, van links naarrechts: A.F.L. Troll (wiskunde), D. Kruyder (Duits, bijnaam "Bolletje"), H.W.J. Priems (directeur, bijnaam "Kees Kenien"), P. v.d. Haar, P.A. ter Weer (bijnaam "De Pater"), dhr. Dijkhuis, A. Petermeyer (Duits, bijnaam "De Mof"), Th. Schouten (plant- en dierkunde), P.J. Bouman (geschiedenis, bijnaam "Jan Kaak"), K. Kooiman (Nederlands, nam in de Tweede Wereldoorlog het directeurschap waar), H.J. van Geuns (wiskunde), W. de Graaf (gymnastiek), N.L. Wiltink (aardrijkskunde) en H.J. Blikslager (scheikunde).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek