De Middelburgers in beeld

De Middelburgers in beeld

Auteur
:   drs. P.W. Sijnke, Monique Vaal en Anneke van Waarden-Koets
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4799-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Middelburgers in beeld'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

21. SCHOOLKLAS R.H.B.S.

Op 15 juni 1926 werd deze foto genomen. Jongens, van links naar rechts, beginnend van voren: Pim Ghijsen, A. van Renterghem, Max Ghijsen, Tummers, Wim v.d. Bijl, Van DuUemen, Beckers, Coumon, Bob Hoegen (staand), Chris Dronkers en de alom zeer geliefde wiskundeleraar H.J. van Geuns. Deze energieke en altijd opgewekte leraar werkte op zijn tachtigste nog aan het onderwijs mee!

De twee jongens die naast de deur staan zijn onbekend.

Meisjes, van links naar rechts, beginnend van voren: Gerda Vaandrager, Rie Goethals, Henriette van Visvliet, Bep Kelder en Gerda Gabrielse.

22. SCHOOLKLAS R.H.B.S.

In het schooljaar 1935/36 bestond klas 2A van de R.H.B.S. uit de volgende leerlingen, voorste rij, van links naar rechts: Schat, v.d. Wielen, Eddy Fernhout (zoon van de burgemeester van Middelburg, die elders in dit boekje staat afgebeeld tijdens zijn installatie als zodanig), K. Barentzen, Gillesen, Ge Slenyer (?) en Jos van Royen.

Tweede rij, van links naar rechts: Jan Luteijn, Pluymers, Stien v.d. Ende, Ali Mos, Meppie Weisfelt en Truus Akkerman.

Derde ri j, van links naar rechts: Willy van Opdorp, Betsy van Leeuwen, Marlene Kroner, Adri Minaar, Jan Heyse en Anders van Niel.

Achterste rij, van links naar rechts: Eddie Reuter, Cornelisse, Jan Klaver, Tonnie Groosman en Piet Allewijn.

De leraar achterin is H.J. van Geuns, niet vermoedend dat hij in 1964 als tachtigjarige nog voor de klas zou staan als wiskundeleraar!

23. H. SNIJDERS, LERAAR GESCHIEDENIS EN STAATHUISHOUDKUNDE AAN DE R.H.B.S. Een van de meest bekende en geliefde leraren van de R.H.B.S. rond de eeuwwisseling was wel Herman ("Oome") Snijders. Geboren in Nieuwe Tonge, waar zijn vader Corne lis Jacobus Snijders indertijd medicus was, kwam hij in 1882 naar Middelburg en was daar tot 1923leraar geschiedenis en staathuishoudkunde aan de R.H.B.S. Tevens was hij van 1883-18871eraar geschiedenis aan de Cursus tot Opleiding van Hoofdonderwijzers en van 1890-18921eraar geschiedenis aan het Stedelijk Gymnasium.

Snijders was een zeer actief man en was dan ook nauw betrokken bij alleelei verenigingen en organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, politiek, etc. Zo was hij onder andere bestuurslid van de Vereeniging tot Wering van Schoolverzuim, van de Commissie van de Bewaarschool aan de Vlasmarkt, van de liberale kiesvereniging "Eendracht maakt Macht", van de zangvereniging "Tot Oefening en Uitspanning" en lid van talloze andere verenigingen.

Hij huwde te Middelburg met Cornelia Francina Johanna van der Harst. Herman Snijders was vrijzinnig democraat, voor die tijd zeer vooruitstrevend, en had, volgens een oud leeeling van de R.H.B.S., "een bepaald aanvechtbare geschiedenisbeschouwing" .

24. CONCIERGE BRUEL EN AMANUENSIS HOOGESTEGER VAN DE R.H.B.S.

Een man die iedereen op school ken de was natuurlijk de concierge. Op de R.H.B.S. was dat de heer Bruel, Bij deze wat statige, sierlijk gesnorde en omvangrijke man kwamen leerlingen terecht als zij moesten terugkomen of zich moesten melden bij de directeur, de heer Zimmermann.

Een oud-leerling herinnerde zich van de concierge dat deze eens, in september 1899, bijzonder ongelukkig keek. Op de vraag wat er aan scheelde, antwoordde Bruel: "AIle leraren hebben verhoging gekregen, behalve ik!"

Hiernaast zien wij hem afgebeeld samen met de amanuensis, de heer Hoogesteger, in het scheikundelokaal.

25. "RHETORICA".

De Middelburgse H.B.S.- Toneel- en Debatingclub "Rhetorica" werd opgericht in februari 1916 tijdens de Engelse les van de heer Picnot in klas 4A. Het "oprichtingsmanifest", opgesteld door L.A. Schenk, werd door bijna aIle leerlingen ondertekend, en na instemming van het grootste dee! van klas 3A werd een oprichtingsvergadering belegd. De eerste bestuursleden waren: L.A. Schenk, voorzitter; L. Muller, vice-voorzitter; C.P. Gilde, secretaris; J. de Broekert, penning-meesteresse en S.A. Blok, vijfde bestuurslid.

De vereniging beoogde een debatingclub te zijn, omdat verschillende pogingen om een toneelclub op te richten, mislukt waren. Het doel van de club was .Jiet ontwikkelen der welsprekendheid der leden".

De twee-wekelijkse bijeenkomsten werden gehouden in de zogenaamde Bakkerskamer van het Schuttershof. Daar hield men lezingen, waar stellingen moesten worden verdedigd en improvisaties werden gehouden. De bijeenkomsten waren toentertijd aIleen toegankelijk voor leerlingen uit de derde, vierde en vijfde klassen.

In 1917 werd het eerste jaarfeest gehouden in het Schuttershof. Vanaf 1918 vonden de jaarfeesten plaats in de Schouwburg. Ze werden meestal op vrijdagavond gehouden en bestonden uit een toneeluitvoering, opgevuld met muziek van het "Rhetorica-strijkje". De zaterdag na de uitvoering werd een groot bal georganiseerd.

In 1918 sloot "Rhetorica" zich aan bij de Nederlandse H.B.S.-bond. In 1919 werd de club omgezet in een afdeling van de Middelburgse H.B.S.-bond (M.H.B.). Naast "Rhetorica" kwam er toen een sportafdeling (zie elders in dit boekje), die vooral uit de lagere klassen veelleden trok.

Op 10 april 1926 werd het 10- j arig bestaan van, ,Rhetorica" feestelijk herdacht, met onder meer een receptie in het Schuttershof. Hier zien wij het toenmalige bestuur van de H.B.S.- Toneel- en Debatingclub, van links naar rechts: J. Caro, 2e secretaris-penningmeester; A. Schippers, vice-voorzitter; P.e. Boone, voorzitter; R. Hattink, secretaresse en P.C. Boone, penningmeester.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek