De Middelburgers in beeld

De Middelburgers in beeld

Auteur
:   drs. P.W. Sijnke, Monique Vaal en Anneke van Waarden-Koets
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4799-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Middelburgers in beeld'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

31. GENEESKUNDIGE SCHOOL.

In 1825 werd te Middelburg een Geneeskundige School voor de provincie Zeeland opgericht "tot aankweeking van Heelmeesters en Vroedvrouwen". Het was een overheidsinstelling die los stond van de universiteiten.

De opleiding duurde vier jaar, er werd onder meer onderwezen in therapie, chirurgie, anatomie en pharmacie. De docent in anatomie was Johannes Leonardus Daman (sinds 1793 chirurg, overleden in 1853), de grootvader van de latere leerling Adriaan Co mel is Daman (1838-1905), hiernaast afgebeeld temidden van zijn studiegenoten (zittend rechts). Deze Adriaan Cornelis liet zich op 12 augustus 1861 inschrijven als leerling van de Geneeskundige School en deed in september 1865 examen. Zijn vader en broer waren apothekers te Middelburg en woonden in de Kromme Weele.

Adriaan Come lis was een stille, keurige jongeman, maar niet zozeer geschikt voor de studie. Het liefst had hij niet aan het examen in 1865 deelgenomen, zo schrijft J .C. de Man in zijn bekende boekje over de geschiedenis van de Geneeskundige School.

In de beginperiode werd er lesgegeven in het Gasthuis, het voormalige Werk- of Wee shu is, en de stad stelde grond ter beschikking voor de aanleg van een kruidtuin. In dit stukje grond waren aanvankelijk arm en en delinquenten begraven, dus het moest eerst goed "gezuiverd" worden!

De eerste leerlingen kwamen vaak van de "stille dorpen" , en de studieprestaties lagen niet zo hoog. In 1854 nam de stad Middelburg de Geneeskundige School van de Provincie over. In de Nieuwstraat werd een groot huis gehuurd waarin de lessen werden gegeven. Eveneens dienden als leslokalen het oude St. Barbaragesticht en een deel van het toenmalige museum, waar eerder de Teekenacademie in gevestigd was.

De kwaliteit van het onderwijs verbeterde vanwege het aantrekken van jongere leraren en me de doordat het inschrijfgeld veel hoger was dan voor 1854 en de opleidingseisen veel strenger, werd het gehalte van de leerlingen beter.

Ten gevolge van Thorbecke's geneeskundige wetten werd de Geneeskundige School echter in 1866 opgeheYen.

32. HENDRIK HERMANUS ROELSE, FOTOGRAAF.

1839 wordt officieel als het geboortejaar van de fotografie aangemerkt. Toen yond L.J.M. Daguerre namelijk de "daguerreotypie" uit (afbeelding in spiegelbeeld op zilver). Later kwamen andere precedes in zwang.

Hendrik Hermanus Roelse (Vrouwenpolder 1831-Middelburg 1872) was de eerste fotograaf te Middelburg. Voor het maken van een foto moesten heel wat "vergiften" worden gebruikt. Die haalde Roelse bij apotheek Van der Harst, die van de afgeleverde vergiften keurig een register bijhield. Daarin kunnen wij lezen dat Roelse onder andere, ,nitr.argenti, eyanur de potusj., ehlor.goud, eyankali, zilverzout, ehlor.auri, sublimaat, mire sublcorros, lood, sulpti eupri en salpeterzuur" nodig had.

Roelse huwde te Middelburg in 1866 met Angenieta Catharina de Krijger en hieruit werd het volgend jaar, preeies op de verjaardag van Hendrik Hermanus, een doehtertje geboren. Zijn vrouw overleed eehter al in 1868 en zelf overleed hij vier jaar later, sleehts veertig jaar oud.

Roelse stand bekend als een berueht grappenmaker, hetgeen oak wel van zijn gezieht is af te lezen.

(,,~

l ",' ~ II ," . jI'l. '. '--.-- -------.

'~ ------..--.........

lJ~ JJ~ li. 01 !,j i.~

-----

33. JAN WENDEL GERSTENHAUER ZIMMERMAN, FOTOGRAAF.

Deze keer is het Gerstenhauer Zimmerman zelf die poseert voor een foto. Jan Wendel Gerstenhauer Zimmerman (Monnikendam 1816- Rotterdam 1887) was namelijk genre- en portretschilder en tevens tekenaar, lithograaf en fotograaf.

Hij was leerling van J.A. Kruseman aan de Rijksacademie te Amsterdam. Hij werkte in Amsterdam tot 1859 en van 1862-1870 woonde en werkte hij in Middelburg. In 1873 vertrok Gerstenhauer Zimmerman naar Rotterdam, waar hij in 1887 overleed.

34. HENDRIK PAULUS ABRAHAMS, UITGEVER EN BOEKDRUKKER.

De Middelburgse familie Abrahams leverde generaties lang boekdrukkers en uitgevers. Door deze familie werd onder andere de Middelburgsche Courant uitgegeven onder redactie van beurtelings de broers Hendrik Adriaan en Jacob Abrahams.

Vele belangrijke werken over Zeeland werden gedrukt en uitgegeven door de firma, ,De Gebroeders Abrahams". Zo ook toen in 1850 Hendrik Paulus Abrahams (Middelburg 1825-'s-Gravenhage 1909), zoon van bovengenoemde Hendrik Adriaan, de drukkerij en uitgeverij overnam. Hij was tevens redacteur van de Middelburgsche Courant van 1853-1874.

De drukkerij werd in 1847 door H.P. Abrahams verplaatst van de Lange Delft naar een pand op de Wal (B 59). In 1866 verhuisde de drukkerij naar de Balans E 111. De boekwinkel werd in 1856 door H.P. Abrahams overgedaan aan de heren Van Benthem & Jutting.

35. WILLEM HENDRIK BAL, ANTIQUAIR.

Willem Hendrik Bal (1880-1962) was een zeer bekende Middelburgse antiquair. Hij bezat een op kwalitatief hoog niveau staande verzameling porselein, aardewerk, meubelen, zilver, tin, glas, etc. Het ten tijde van keizer Kang Hsi gemaakte Chinese exportporselein bezat zijn voorliefde, met name het zogenaamde famille verte porselein.

De liefde voor de kunst werd hem oorspronkelijk bijgebracht door zijn vader, die in twee huizen aan de Kromme Weele een bakkerij annex antiekzaak dreef. Na de dood van zijn vader zette Bal, die aanvankelijk was opgeleid om machinist te worden, samen met zijn twee zusters de bakkerij voort. Toen ook zijn zusters waren overleden sloot hij de bakkerij en legde zich toe op het verzamelen van antiek. Daarvoor reisde hij door binnen- en buitenland, altijd op zoek naar aanvullingen voor zijn verzameling.

Bal verwierf in de antiekwereld een internationale reputatie door zijn vaktechnische bekwaamheid. Dit had onder andere tot gevolg dat zelfs leden van het Britse vorstenhuis de antiekzaak van Bal bezochten. In 1958 werd hij door een beroerte getroffen ten gevolge waarvan hij gedeeltelijk verlamd raakte. Vier jaar later overleed hij in het Middelburgse Gasthuis en liet een prachtige collectie antiek en kostbare oude boeken na aan respectievelijk het rijk en de provinciale bibliotheek van Zeeland.

Op de foto zien we Willem met zijn twee zusters Jacoba (Koos, links) en Susanna (Santje, rechts).

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek