De Middelburgers in beeld

De Middelburgers in beeld

Auteur
:   drs. P.W. Sijnke, Monique Vaal en Anneke van Waarden-Koets
Gemeente
:   Middelburg
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4799-6
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Middelburgers in beeld'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

41. GASFABRIEK.

De gasfabriek te Middelburg werd in 1853 opgericht door de firma Robbe en Comp. en in 1862 overgenomen door de firma Wolterbeek van Baggen en Comp. In 1853 ging men voor de straatverlichting door middel van olielampen over op gaslicht. Die overgang verliep echter niet zander problemen: er waren vaak storingen en het uitvallen van de straatverlichting was dan ook geen zeldzaamheid.

In 1881 werd de exploitatie van de gasfabriek een gemeentelijke aangelegenheid. Gasproduktie, geleverd door de gemeente, bleefbestaan tot 1954. Daama yond de levering van afstandgas uit Sluiskil plaats. In 1967 werd overgeschakeld op aardgas. Deze om schake ling had tot gevolg dat vele gastoestellen omgebouwd moesten worden.

In 1984 ging het gemeentelijk gas- en electriciteitsbedrijf over naar de N. V. PZEM.

De foto is gemaakt bij de stopzetting van de eigen gasproduktie in 1954. Onderste rij, van links naar rechts: (waarschijnlijk) H. Bravenboer, A. Jobse , A. Huybregtse, J.J. Brouwer, J. Meyer, ir. B.C. Roeters van Lennep (directeur), jhr. mr. T.A.J.W. Schorer, W. Vader, N. Riksen (opzichter van de gasfabriek), C.B. de Quartel (smid) en J. Mesu.

Bovenste rij, van links naar rechts: J. Joosse, D.C. van Dalen, P.G. Verburg, A.J.P. Nooyens, P. Vader, P. Schout, A. Molhoek en J. Barentsen.

42. GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST.

Op 1 augustus 1921 werd de Reinigingsdienst, die voorheen verpacht was aan A. de Pagter Czn. uit Middelburg, door de gemeente in eigen beheer overgenomen.

Het person eel bestond eind december 1921 uit: J.F. Vermeulen, directeur-boekhouder; W.A. van der Harst, opzichter; J.C.F. van Kamer, klerk; M. Roth, tijdelijk beltbaas; acht voerlieden, acht straatvegers, twee machinedrijvers, twee faecalien-arbeiders, twee stalknechts, een syphonschepper, een urinoirreiniger, een beltwerker, vier jeugdige werklieden en een werkvrouw.

De nieuwe gemeentelijke dienst nam vele materialen van de heer De Pagter Czn. over, maar het merendeel daarvan moest we gens slijtage vervangen worden. De Reinigingsdienst beschikte over de volgende vervoermiddelen: twee ijzeren gesloten tonnenwagens, een ijzeren open tonnenwagen, vier vierwielige vuilniswagens met kleppen, twee tweewielige gesloten vuilniswagens, twee tweewielige ijzeren modderwagens, twee sproeiwagens, een tweewielige veegmachine, een pneumatische beerputlediger, drie vierwielige beertenders, een vierwielige slangenwagen, vijf ijzeren handveegwagentjes en een houten handwagen.

De wagens werden met de hand voortbewogen of getrokken door paarden. De dienst beschikte over negen paarden, waarvan men er vijf had kunnen overnemen van de vroegere pachter.

am de andere dag werd het huisvuil bij de inwoners van Middelburg opgehaald en speciaal voor dit doel werden de bovengenoemde vier jeugdige werklieden aangenomen die de komst van de voerman aankondigden door middel van een ratel, gevolgd door aanbellen bij de huizen.

De straten werden minstens een maal per dag geveegd en besproeid. Iedere morgen werden de faecalientonnen verwisseld.

Hiernaast zien wij de mannen van de Reinigingsdienst aan het werk.

43. CORNELIS DE lONG, PACHTER VAN DE MESTVAALT.

Baas Cornelis de long was in de tweede helft van de 1ge eeuw pachter van de mestvaalt te Middelburg. Zijn bijnaam luidde dan ook "de strontmajoor".

Volgens een bekende van de familie was De longs vrouw "een Ii eve vrouw doch onmogelijk netjes in haar huis" .

Cornelis de long kocht in 1862, samen met Pieter Duyvekot (landbouwer) en Anthony Timmerman (winkelier) een pakhuis en stal aan de Beenhouwerssingel K 51.

44. KOOLZAADDORSEN.

Op deze fraaie pIa at uit het begin van onze eeuw zien we boeren en boerinnen aan het werk tijdens het koolzaaddorsen aan de Nadorst. De veldwachtervan St. Laurens, A.H. Verbeek Sr., kijkt toe (linksachter). Het zaaien van koolzaad moest voor half september gebeurd zijn. In het jaar daarop was zaadsnijden en -dorsen een van de eerste werkzaamheden. Het koolzaaddorsen gebeurde vroeger op het land, waarop een groot kleed of zeil werd neergelegd. Tijdens het dorsen werd gezongen om regelmaat te houden.

Naast het weekloon van zo'n f 12,- kon men in 1923 ca. f 6,- per dag met koolzaaddorsen verdienen.

Als de oogst was binnengehaald werd er een feestmaaltijd bereid en ging de "sukerkomme" rond. Dat was een kom, gevuld met gesuikerde brandewijn of jenever, waarin zoute balletjes dreven. Iedereen dronk uit dezelfde kom of soms ook weI uit een lepel.

/

45. SCHAFf EN.

Arbeidsduurverkorting, ATV -dagen, 40-urige werkweek (of korter) waren in de negentiende eeuw op Walcheren nog volstrekt onbekende begrippen, De landarbeiders maakten toen hele lange dagen: "van zunne tot zunne", van zonsopgang tot zonsondergang.

De , .errebeiers" werkten van's morgens 4 tot 6 uur, gingen dan eten en werkten vervolgens, met onderbreking van een half uur koffietijd, door tot 12 uur. Na de warme maaltijd werkte men, met een half uur schafttijd, tot zonsondergang ...

De arb eiders op de foto, met hun Walcherse "fietspetjes" op, drinken (waarschijnlijk) koffie, die door "de vrouwe" werd gebracht.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek