De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4108-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Oudelandsche P60rt

5. Links: het is al weer een hele tijd geleden dat de papier- en kantoorboekhandel G.W. van Egmond uit Tholen een aantal stadsgezichten uitgaf. Een van deze ansichten toont ons een opname van de hoge stellingmolen "De Hoop", gelegen op de wallen van dit oude stadje, Deze in 1736 gebouwde stellingmolen heeft een vlucht van 22,50 meter. Destijds waren alle einden van de wieken met een halve meter verlengd. Bij de restauratie in 1958 werden deze verlengstukken echter verwijderd. Op het linker plaatje staan nog weinig bosschages rond de molen. Onderaan de romp van deze stellingmolen ontwaren we naast de aanbouw een molensteen. De molen verkeert hier nog in een uitstekende conditie.

Rechts: nog een opname van de korenmolen "De Hoop", maar nu met wat meer bosschages eromheen. Bij de oprichting van het kadaster behoorde deze molen aan C. Stoutjesdijk, die eigenaar was tot 3 december 1844, toen hij de molen verkocht aan A.M. Maris uit OudVossemeer. Op 14 september 1850 werd de molen verkocht aan L. van der Stel uit Poortvliet, die hem op zijn beurt doorverkocht aan J.C. Frederiks. Op 9 april 1856 wordt A. Geluk Pzn. de eigenaar, die de molen op 2 december 1864 publiekelijk verkoopt aan H. van Strien, bakker in Borssele. Op 10 februari 1882 wordt de mo1en verkocht aan M. Wagenaar uit Sint Annaland. Op 9 oktober 1891 wordt H. Dorst J.Czn. uit Sint Maartensdijk de eigenaar. Op 26 mei 1948 wordt, bij akte van scheiding van de erven H. Dorst, de molen toebedeeld aan J.e. Dorst, die als laatste molenaar de mo1en op 21 december 1955 verkoopt aan de gemeente Tholen. Op de beide p1aatjes is "De Hoop" nog volop in bedrijf. Enkele keren per jaar draait deze molen nog.

6. We vervo1gen onze mo1entocht en komen in Poortvliet, waar we eerst een bezoek brengen aan de stellingmo1en "De Korenaar", ge1egen aan de Mo1enstraat en daterend van 1710. Aan de buitenkant is, aan de noordzijde, een gedenksteen aangebracht met het volgende opschrift:

Anno 1710 De 9 maart.

Heeft Jakob Spruit Den Eersten Steen Gelecht Van Dezen Molen. Als Stichter

Willem M. Stoop.

Voor de mo1en staat het mo1enaarshuis, dat destijds werd bewoond door L.A. Verhage. De stichter van deze mo1en was een zekere Willem M. Stoop. Deze mo1en werd tot 1913 bewoond. Bij graafwerkzaamheden stootte men onder deze mo1en op de zogenaamde vier "teerlingen", zodat we mogen aannemen dat deze mo1en een voorganger he eft gehad. Hierover kon de samensteller van dit p1atenboekje echter geen bijzonderheden te weten komen!

OUDE MOL-E

POORTVLlET

7. Hier laten we nog een vooroorlogs plaatje volgen van de korenmolen "De Korenaar" in Poortvliet, maar nu in een andere situatie. In nagenoeg aile dorpen en steden op het voormalige eiland Tholen is er wel een straat en/of weg, die naar de een of andere molen is genoemd. Zo ook in Poortvliet! Deze molen is namelijk gelegen aan de Molenstraat en is hier nog in bedrijf. Deze korenmolen heeft een vlucht van 21 meter en is van het type zware, ronde, stenen bovenkruier met stelling, ongetailleerd en met schuine stellingschoren. De molen is gebouwd van gele baksteen en later gewit. De kap heeft dakleer. De schoren, staartbalk en spruiten zijn van hout, terwijl er een kruilier aanwezig is. De hoogte van de stelling is 4,50 meter.

8. De korenmolen "De Korenaar" aan de Molenstraat in Poortvliet. Deze opname dateert van de jaren twintig, toen deze korenmolen nog volop in gebruik was. Duidelijk is de zware romp van deze stellingmolen te zien. Ret is bekend dat bij de bouw de molen scheef zakte, zodat men niet verder durfde gaan en verschillende wijzigingen moest aanbrengen. De molenaarswoning, die we voor de molen zien, is aan de noordwestzijde tegen de molen aangebouwd. Bij windstil weer werd er gemalen in het aangebouwde pakhuis, dat enige jaren geleden werd verwijderd. Voor zover bekend, werd nooit windrecht betaald! Op de balie poseert molenaar L.A. Verhage.

9. Hier zien we twee opnamen van de korenmolen "De Graanhalm", gelegen aan de Langezandweg in Poortvliet. Op het linker plaatje zien we deze praehtige stellingmolen nog in volle glorie. Voor het molenaarshuis aan de linkerzijde staat nog het ijzeren hekje, dat in de loop der jaren is verdwenen, evenals de op dit plaatje staande bossehages. Onderaan de romp, reehts van de ingang van de molen, ontwaren we een bank, waarop de molenaar's zomers in zijn vrije tijd poseerde. Rechts zien we nog een mooie opname van deze korenmolen, die men in Poortvliet ook wel "De Nieuwe Molen" noemde. De molen is gebouwd in 1851, werd later verdekkerd en brand de op 4 november 1957 geheel uit. De romp is nu nog aanwezig. Boven de ingang is duidelijk de sluitsteen te zien. Leuk is ook het met meel bestoven raam van de steenzolder!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek