De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4108-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Een vooroorlogs plaatje van de ronde stellingmolen "De Korenbloem", gelegen aan de Westkerkseweg in Scherpenisse. Deze korenmolen verkeerde, zoals op de foto duidelijk is te zien, in een uitstekende conditie en was nog volle dig in bedrijf. Onder de balie ontwaren we een molensteen.

Deze molen is een ronde stenen bovenkruier met lage stelling, ongetailleerd en gebouwd van gele baksteen, geheel gewit. De kap is van hout met dakleer en de windpeluw is van hout. De molen heeft een vlucht van 21,10 meter. De wiekvorm is oorspronkelijk en ongewijzigd, De schoren, spruiten en de staartbalk zijn van hout. Er is een kruilier aanwezig. De hoogte van de stelling bedraagt drie meter.

Wanneer een begrafenisstoet een molen voorbij trok, zette de molenaar de wieken in de zogenaamde rouwstand. Dit is in het land vrij algemeen gebruikelijk in ten hoogste drie gemeenten per provincie. In Zeeland waren dat de voormalige gemeenten EUemeet, Colijnsplaat en Scherpenisse.

16. Gelukkig bleef de korenmolen "De Korenbloem" in Scherpenisse gespaard, Deze stellingmolen werd in 1872 gebouwd en tijdens de bouw verzakte hij helaas, hetgeen duidelijk is te zien aan een dicht gemetselde deuropening aan de oostzijde van deze korenmolen. Deze stellingmolen werd gebouwd door W. Dijkrnan en kwam na diens overlijden in het bezit van zijn echtgenote mevrouw L. Dijkman-Bouwrnan. Oat was op 28 januari 1888. De molen is door gedurige verkoop het eigendorn van diverse personen geweest: D. Rijstenbil (15 oktober 1891 tot 6 mei 1915), A. Rijstenbil (6 rnei 1915 tot 21 juni 1923), A.D. Rijstenbil (21 juni 1923 tot 1 november 1957) en J.A. Rijstenbil (1 november 1957 tot 1 januari 1970). Laatstgenoemde, die thans nog in het molenhuis aan de Westkerkseweg in Scherpenisse woont, verkocht omstreeks januari 1970 de molen aan de gemeente Scherpenisse. Na de samenvoeging van de gemeenten op het eiland Tholen, op 1 juli 1971, werd de gemeente Tholen eigenaresse van deze molen.

17. Een bijzonder mooi p1aatje van de korenmo1en "De Korenbloem", gelegen aan de Westkerkseweg in Scherpenisse, Deze molen is nooit bewoond geweest. Bij de bouw van deze stellingmolen moet de mo1en naar het westen zijn scheefgezakt. Later heeft men getracht de kruivloer toch horizontaal te krijgen, door het muurwerk aan die zijde te verhogen. nit had tot gevolg dat de molen niet gemakkelijk kruit, De windvang wordt door de dijk aan de noordzijde flink belemmerd. Op 16 april 1970 stelde molenmaker P. van Beek uit Rijnsaterwoude een begroting op voor de restauratie, die in de jaren 1974-1975 met een korte onderbreking werd uitgevoerd. De totale kosten bedroegen f 47.635,-. In februari 1976 werd deze prachtige molen feestelijk in gebruik genomen. Deze molen draait nog regelmatig, met als molenaar de huidige bewoner van het molenhuis, J.A. Rijstenbil. Ook wordt op deze molen les gegeven aan personen die voor vrijwillig molenaar willen leren. Op dit unieke plaatje poseren, van links naar rechts: een onbekende, Leen H. Guiljam, tegen het hekje A.D. Rijstenbil, die in die jaren molenaar was, op de voorgrond schaapherder Jan Guiljam, Hendrik L. Guiljam en Michiel Guiljam. Op de plaats waar hier de kudde schapen graast, zijn later huizen gebouwd!

18. Hier zien we "De Korenbloem" wel in een bijzondere situatie. Tijdens de Duitse bezetting werd het eiland Tholen in 1944 geinundeerd. Vooral de laag ge1egen gebieden hadden vee1 van het zeewater te 1ijden. In de molen stond 1,30 meter water. Molenaar J.A. Rijstenbil heeft tijdens de inundatie zich met een bootje naar de in het water staande molen begeven, teneinde nog wat graan te malen. In het molenaarshuis, met de twee ramen in de zijgeve1, stond het water tot aan de schoorsteenmantell

19. Een vooroorlogs p1aatje van de fraaie korenmo1en "De Hoop" aan de B1eekve1dweg, even buiten de stadskern van Sint Maartensdijk. Deze korenmo1en werd in 1847 gebouwd en is tot het einde van 1968 rege1matig in gebruik geweest. Deze stellingmo1en is nooit bewoond geweest. De ligging in het vrije veld is voor de eigenaar, molenaar L.M. Heijboer, gunstig te noemen. Met de bouw van deze molen werd a1 in 1845 begonnen. Deze fraaie molen was het eigendorn van de vo1gende personen: C. Luyk (1847 tot 13 oktober 1851), Jacob Gaakeer (13 oktober 1851 tot 1 november 1871), c.J.B. Zeedijk (1 november 1871 tot 3 mei 1905), M. Zeedijk (3 mei 1905 tot 20 december 1919) en J.J. Heijboer (20 december 1919 tot 25 oktober 1959). Bij akte van scheiding na het overlijden van J.J. Heijboer werd L.M. Heijboer op 3 maart 1960 eigenaar, die daar nog steeds woont in het mo1enhuis, dat we rechts op de foto zien staan.

Het type is een ronde bovenkruier met stelling, ongetailleerd. De stellingpalen, voor zover aanwezig, zijn verticaal. Het materiaal is gele baksteen en de kap is van hout met dak1eer. De windpeluw is van hout. De roeden en de as zijn van ijzer. De vlucht bedraagt 21,80 meter. De wiekvorm is oorspronkelijk. De schoren, spruiten en de staartbalk zijn van hout. Er is een kruilier aanwezig. De hoogte van de stelling is drie meter.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek