De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:  
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4108-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Molens van Tholen en St. Philipsland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

35. We laten thans van "De Jager" nog een wat recentere opname volgen. De eerste eigenaar was bakker H. Kamhout, terwiil H. Wijnands eveneens voor de helft eigenaar was. Op 25 november 1851 verkocht Kamhout zijn deel aan Wijnands. Op 1 augustus 1857 werd W.e. Schrier de eigenaar, die op zijn beurt de molen doorverkocht aan A. Goedegebuure uit Sint Annaland, die molenaar is geweest van 31 december 1911 tot 7 oktober 1921, toen hij de rnolen doorverkocht aan H.G. Hendrikse, die hem op 4 mei 1926 verkocht aan A.M. de Rijke, Op 29 maart 1958 wordt P.B. Vogel, afkomstig uit Sint Laurens op Walcheren, de eigenaar en hij verkocht de toen in zeer slechte toestand verkerende molen op 16 april 1969 aan de vereniging "De Hollandsche Molen".

Molenmaker A. Doornbosch en Zonen uit Adorp bij Groningen maakte op 30 mei 1970 een begroting op tot een bedrag van f 55.791,-. Het molenmakerswerk werd door A. Doornbosch uitgevoerd, het metselwerk door het aannemersbedrijf H. van Straten te A1mkerk en de voorbereidende werkzaamheden door molenmaker P. van Beek uit Rijnsaterwoude. De molenroeden werden geleverd door H.J.I. Derckx. Deze keurig gerestaureerde korenmolen heeft thans een dubbele functie en wel in eerste instantie als "molen" en op de tweede plaats als recreatieobject. De voormalige eigenaar P.B. Vogel is beheerder van "De Jager", die thans weer in volle glorie staat te pronken in het wijde Thoolse land! Links zien we het molenaarshuis, dat thans nog door de molenaar wordt bewoond.

36. Van alle in dit platenboekje voorkomende molens is deze korenmolen "De Hoop" de enige houten molen, Waarschijnlijk is hij in 1797 gebouwd, want op een van de korbelen wordt dit jaartal vermeld. Deze korenmolen is tot het einde van 1969 in gebruik geweest. Molenaar was to en C.M. Meyer, die tevens eigenaar was. Sedert 1 juni 1971 is deze molen eigendom van de gemeente Sint Philipsland. Dit prachtige houten molentje ligt in het zuidoosten van de gemeente, naast en op de hoogte van de Havendijk, buitendijks, Voor zover bekend is deze molen nooit bewoond geweest. Bij de opriehting van het kadaster was W. Meyer de erfpachter. Op 1 oktober 1853 werd C. Meyer eigenaar van deze molen. Op 20 december 1899 werd de molen doorverkocht aan W. en J.L. Meyer. Op 14 maart 1907 werd bij een scheiding tussen deze beide molenaars de molen toebedeeld aan W. Meyer. Op 2 juli 1929 werden de rechten op recognitien op de molen door de erven van vrouwe C.J.C. Weerts van Sint Philipsland verkocht aan E.D. van de Velde, notaris te Sint Philipsland. Bij akte van rectificatie wordt verklaard dat de omschrijving van de publieke verkoping moet worden gezien als eigendom, met recht van erfpacht. Aan de hand van deze akte wordt Van de Velde als eigenaar geboekt en Meyer als erfpachter. Op 20 april 1933 wordt de molen toebedeeld aan de vierde en tevens de laatste molenaar, C.M. Meyer, die zijn bedrijf op 1 januari 1971 beeindigde,

Deze keurig gerestaureerde molen werd op 21 oktober 1972 heropend. Het type is een achtkantige bovenkruier zonder stelling, een grondzeiler van het "Zeeuwse" type. De romp, met een verticaal ondergedeelte van twee meter hoog, is dieht hierboven ingesnoerd en verder ongetailleerd. Het geheel staat op acht gemetselde en gepleisterde teerlingen van een halve meter hoogte. Het materiaal is van hout; de kap van hout met dakleer. De windpeluw is van ijzer net zoals de roeden en de as. Vlucht: 17,60 meter. De wiekvorm heeft een stroornlijn van het systeem-Van Bussel, met uitneembare borden op de vier einden. De schoren en staartbalk zijn van hout. Er is een kruilier aanwezig.

37. We laten nog twee foto's volgen van de korenmolen "De Hoop" in Sint Philipsland. Dit molentje heeft er altijd goed uitgezien, al was er in het begin van de jaren zeventig wel een en ander aan te repareren. Molenmaker A. Doornbosch & Zonen uit het Groningse Adorp maakte op 16 februari 1971 een begroting op, inhoudende de vernieuwing van vier teerlingblokken, de aluminium repen op de hoeken van de romp, de lange spruit en reparatie van de bebording van het achtkant, van de kapbedekking, het wiekenkruis en het aanscherven van een achtkantstijl en geheel verven van deze molen voor de prijs van f 20.000,-. Er komen enkele versieringen op deze molen voor. Op de meelbak stond het volgende gedicht te lezen:

Die wat weet te zeggen van het miine Die gaat naar huis en beziet het zijne Vindt hij het zijne zonder gebreken Dan komt hij over de mijne spreken.

Al had ik Salomo's wijsheid en Simons gewin, Zo kan ik niet malen naar iedermans zin

Ik sta hier op den berg, wat kan tk meerder wenschen Dan zegen van den Heer en neering van de menschen.

De houten, aan de onderrand eenvoudig geschulpte, baard is geheel bruin geschilderd, ook de ingehakte naam en het jaar: ANNO 1931 DE HOOP. Dit jaartal duidt op de vernieuwing van de baard, niet op het bouwjaar van de molen.

We besluiten dit platenboekje met een wat recentere opname van de korenmolen "De Hoop" in Sint Philipsland, maar thans van een andere zijde bezien. Ten slotte vermelden we dat in Sint Philipsland burgemeester G. van den Berg woont, die voorzitter is van de Zeeuwse Molenvereniging die de belangen van de molens behartigt. Deze vereniging is een lidmaatschap dan ook ten volle waard!

FOTOVERANTWOORDING:

Mejuffrouw M.W. Blaas, Tholen: 2 en 5 links. G.J. Breas, Sint Annaland: 30 links.

C.M. Donken, Poortvliet: 10 en 11.

M.A. Kodde, Sint Anna1and: 31 inzet.

L. van Lambalgen, Rotterdam: 23 en 32.

Mevrouw C. Noordijke-Hartog, Seherpenisse: 12 reehts, 13 en 14. C.P. Pols, Zierikzee: 4, 6, 8, 20, 25 en 29 links.

L.A. van Poortvliet, Sint Annaland: 28 inzet.

W.G. Robbe, Sint Maartensdijk: 22.

J.A. Rijstenbil, Seherpenisse: 17 en 18.

F.D.M. Weemaes, Sint Jansteen: 9 links, 9 reehts, 30 reehts en 36. Mevrouw S. de Wilde-Meulenberg, Oud-Vossemeer: 33.

C. van Winkelen, Sint Annaland: 1,3,7, 12 links, 15, 16, 19,21,27,28,29 rechts, 31,34, 37a en 37b. M.L. van Winkelen, Sint Annaland: 5 rechts, 24, 26 en 35.

GERAADPLEEGDE UITGAVEN:

A. Bicker Caarten, "De molens in ons volksleven", Leiden, 1958.

M. van Hoogstraten, "De molens van Zeeland", Middelburg, 1964 en 1972. P. Jasperse "Tholen(Eiland) in oude ansichten", Zaltbommel, 1972.

P. Jasperse en Mej. M.W. Blaas, "Tholen(Stad) in oude ansichten", Zaltbommel, 1975. P. Jasperse, "Seherpenisse en Poortvliet in oude ansichten", Zaltbommel, 1975.

P. Jasperse, "Sint Maartensdijk in oude ansichten", Zaltbommel, 1975.

Mevrouw J.P. Kunst-Verwijs, "Sint Philipsland in oude ansichten deel 1", Zaltbomme1, 1973. L. van Lambalgen, "Nederlandse Molens in oude ansichten", Zaltbommel, 1975.

L. van Lambalgen, "Molens in Zeeland in oude ansichten", Zaltbommel, 1975.

Danker Roozemond, "Stavenisse in oude ansichten", Zaltbommel, 1975.

lng. M.H. Wilderom, "Tussen afsluitdammen en Deltadijken dee12", Noord-Zeeland (Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint Philipsland), Vlissingen, 1964.

C. van Winkelen, "Sint Annaland in oude ansiehten", Zaltbommel, 1975. C. van Winkelen, "Oud-Vossemeer in oude ansichten", Zaltbommel, 1975.

C. van Winkelen, "Sint Philipsland in oude ansichten deel 2", Zaltbommel, 1975.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek