De Molens van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in oude ansichten

De Molens van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in oude ansichten

Auteur
:   drs. H.A. Visser
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0915-4
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Molens van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

BLESKENSGRAAF

31. Nog een foto van dezelfde molen, maar nu genomen van de overzijde van de Alblas. In 1926 is de molen door een motorgemaal vervangen, maar voordat het zover was heeft men eerst nog getracht de prestaties van de molen te verhogen door hem wat hoger te zetten en daardoor de windvang te verbeteren. Derhalve werd hij in 1895 1.40 m. "gerezen" en de wieken dienovereenkomstig verlengd, maar hoewel de resultaten daarvan niet ongunstig waren, werd een aantal jaren later, in 1926, toch tot afbraak van de molen besloten. De vorige foto toont de molen voor de verhoging en deze foto nadat dat was gebeurd. Een bijkomend voordeel was dat de woonruimte voor het molenaarsgezin erdoor werd vergroot en de molen een beter aanzien kreeg.

HEI- EN BOEICOP

32. De Hoekmolen, staande in het veld, ten noordoosten van Meerkerk en hier afgebeeld, is de laatst overgeblevene van de beide wipmolens van de polder Neder Heicop en Neder Boeicop. De andere molen was de Peilmolen, een naam die bij de vorige twee foto's is verklaard. Beide sloegen uit op het Merwedekanaal. In 1926, een jaar dat zo menige molen in de streek niet heeft overleefd, werd de Peilmolen omgebouwd tot een motorgemaal, dat daarna jarenlang, te zamen met de Hoekmolen, de bemaling van deze 496 hectare grote polder verzorgde. Rechts op de foto is het stoomgemaal te zien van het waterschap de Huibert, dat in 1895 werd gesticht, ter vervanging van de vroegere twee windmolens.

HOOG-BLOKLAND

33. Een heel oude foto van de beide molens, die vroeger de polder de Beemd hebben bemalen. Het waren de Grote molen (de achterste op de foto) en de Kleine molen. Ze stonden onder Hoornaar, een honderd zeventig meter uit elkaar. Reeds in 1905 werd de Grote molen afgebroken en werd op zijn plaats een stoomgemaal gesticht. Dit stoomgemaal en de Kleine molen (de voorste dus) hebben in de bemaling van de polder voorzien tot 1927, in welk jaar het gemaal werd vervangen door een motorgemaal van grotere capaciteit. Daardoor was ook het lot van de Kleine molen bezegeld en werd ook hij gesloopt. Het brede water links is de Buitenvaart, die behoort tot de boezem van de Overwaard.

f

VIANEN

34. In het noordelijk deel van de Vijfheerenlanden heeft ook een aantal grote wippoldermolens gestaan, waarvan er nu geen enkele meer over is. Eén daarvan was de Grote Autenase molen van de polder Autena, onder Vianen en Everdingen, gebouwd in 1832 door de Gorcumse mo1enmaker Exa1to. Te zamen met een kleiner exemplaar bemaalde hij deze polder, totdat in 1915 beide molens werden gesloopt en op de fundering van de Grote molen een motorgemaal werd gesticht. Daarmede deed de eerste motor-polderbemaling op de boezem van de Zederik haar intrede. De afgebeelde molen had een binnen-scheprad, iets dat bij wipmolens overigens weinig voorkwam.

SPIJK

35. De wipmolens in het zuidelijk deel van de Vijfheerenlanden waren over het algemeen kleiner dan die in het noordelijk deel. Ook werden de polders die op de Linge uitwaterden in trappen uitgemalen, dat wil zeggen het peilverschil werd niet door één, maar door twee, achter elkaar geplaatste molens elk voor de helft overwonnen. Zo ook de polder Spijk, een polder gedeeltelijk in Zuid-Holland en voor een ander deel in Gelderland gelegen. Deze polder van 354 hectare had drie molens: een bovenmolen en twee ondermolens, waarvan de hier afgebeelde er één was. In 1913 is bij de bovenmolen - die buitendijks aan de Linge stond - een stoomgemaal gebouwd, dat alle drie de molens heeft vervangen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek