De Nederlandse Elektrische Tram in oude ansichten

De Nederlandse Elektrische Tram in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2762-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Nederlandse Elektrische Tram in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

66 Amsterdam. Motorwagen 5 met sleepbeugel op lijn 10.

A:.TERDAV

Oappcl Ira t bu. on de 'Au 'po tI

67 Amsterdam. De Bilderdijkstraat met lijn 3 op de lijn Constantijn HuygensstraatDam. Evenals in de drie andere grate steden werden ook in Amsterdam in de begintijd de rautes herhaaldelijk gewijzigd door oversehakeling van paardentram op elektrisehe tram.

)'mslerdam

Vtrlu. l'. ("nohlrlrh .? AlIlltt'.d Ib

j3tlderdijksl raal.

-

68 Amsterdam. Tweemaallijn 2 bij het kruisen van het Spui. Rechts is vaag een trams tel te zien van de Electrische Spoorweg-Maatschappij (Amsterdam-Zandvoort), die tot 1913 haar eindpunt op het Spui had.

Amsterdam

/

69 Amsterdam. Een bekende verschijning voor oudere Amsterdarnmers! De De Ruyterkade met tram. Tot 4 augustus 192 1 kende deze kade zelfs een zeer intensief trarnverkeer. De lijnen 1,2,3,4 en 9 draaiden kortere oflangere tijd hun randje langs de achterzijde van het Centraal station, teneinde ook de I]veren van een tramverbinding te voorzien. Voor reizigers die van of naar de veren gingen bijzonder handig, voor alle anderen een grate ergernis wegens belangrijk tijdverlies. Op 4 augustus 1921 kwam hieraan een einde door de instelling van lijn 22, die uitsluitend het rondje Stationsplein-De RuyterkadeStationsplein draaide. Het is de goedkoopste tram in ons land geweest, want de rit kostte slechts een cent!

70 Amsterdam. Het Rembrandtsplein was vooral vroeger een belangrijk tramknooppunt. Op de afbeelding lijn 5 naar de Weesperzijde, lijn 9 (links) naar het I]veer en lijn 11 (rechts) naar de stations Weesperpoort en Muiderpoort. Lijn 1 1 was een echte "stationslijn", want het andere eindpunt lag bij CS. De trambalkons zijn inmiddels gesloten en aan de onderzijde is een schuine afdekking aangebracht, zodat de Amsterdamse jeugd niet meer gratis achterop kan meerijden. .Trammet]e linken" heette dat gevaarlijke en asociale gedoe.

Amsterdam. Rembrandtplein

71 Amsterdam. Op de voorgrond reehts een heel merkwaardige motorwagen; een van de twee "vlooienwagens"! Het waren de nos. 13 en 14, gebouwd door H. H. Boeker und Co. te Berlijn en aanvankelijk gratis ter besehikking gesteld door de Union Hlektrizitats Gesellsehaft om de door haar uitgevoerde verandering van het bovenleidingnet van trolley- op beugelbedrijf te beproeven. De wag ens werden gebouwd in lieentie van de St.-LouisCar-Company te St. Louis in de Verenigde Staten. Ze Hadden een typiseh Amerikaans uiterlijk en dwarsbanken, die verstelbare rugleuningen Hadden en met rood pluehe waren bekleed. In dat pluehe nestelden zieh al spoedig ontelbare "zwarte" reizigers ...

J'

Amsterdam

P. H K.d.

72 Amsterdam. Overzichtsfoto bij het Centraal Station. Op de voorgrond lijn 11 met een open bijwagen, afkomstig van de paardentram. Open trams waren in Amsterdam bijzonder in trek bij het publiek; de GTA had er liefst S3, waarvan 18 stuks in de jaren 1912 en 1913 speciaal voor de elektrische tram werden gebouwd door Allan en Co. te Rotterdam.

.l7ms:erocm

Centr aal Statio"

73 Amsterdam. Het Damrak in het begin van deze eeuw. De nieuwe Beurs is al gereed en op het open terrein is

"De Bijenkorf" in aanbouw. Rechts is nog een stukje te zien van het mooieAdmiraliteitshuis dat stond op de plek waar we nu het Nationaal Monument vinden. Ook op deze afbeelding beheersen de "Unionwagens" het stadsbeeld.

Amsterdam

Damrak.

/

74 Amsterdam. De Dam met het lelijke monument dat in 1856 werd opgerieht ter herdenking van de Belgisehe Opstand in 1830 en 183 l. Ruim een halve eeuw heeft "Naatje", zoals het volk het gedenkteken noemde, "de Dam gesierd".

We zien "Naatje" plus elektrisehe tram, waarmee dan de onwaarheid wordt aangetoond van het volksdeuntje:

"En Naatje van de Dam, die moest verdwijnen voor de elektrisehe tram". Op de VOOTgrand lijn 1 naar de Amstelveenseweg. Van 1901 tot 191 1 had deze lijn haar beginpunt op de Dam.

.fimsteroam

Dtuu mel Dnmrak

75 Amsterdam. De Rozengracht met links een "Keulenaar" op lijn 13 naar de Linnaeusstraat. De "Unionwagens" 180-229 kregen deze speciale bijnaam omdat ze gebouwd waren bij Van der Zypen und Charlier te KolnDeutz. Rechts motorwagen 7 op lijn 14 naar de Dam. Op de afbeelding valt goed te zien hoe de Rozengracht kon worden bereden door de GTA en de ESM. Het brede spoor is voor de GTA, het smalle (geheel rechts en geheellinks) is voor de ESM, spoorwijdte 1000 mm.

','

. {...

RClzen~rachl

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek