De Nederlandse Elektrische Tram in oude ansichten

De Nederlandse Elektrische Tram in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2762-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Nederlandse Elektrische Tram in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

76 Amsterdam. Hier dan een meer "moderne" twee-asser op lijn 6, de verbinding tussen de stations Muiderpoort en Willemspark. Motorwagen 294 behoort tot de serie 236300, gebouwddoorWerkspoor in 1913. Het was de eerste grote uitbreiding van het wagenpark van de GTA. Op de afbeelding valt ook de nieuwe lijnaanduiding te zien. Rechts een vierkant glas met het lijnnummer, links een vierkant glas met de lijnkleur, in dit geval vertikaal: groen, geel, groen.

Ams/erdam.

1JOTt Stoindenstraat

77 Amsterdam. lijn 13 met open bijwagen, afkomstig van de paardentram, bij het eindpunt in de Czaar Peterstraat. In het midden de voetgangersbrug naar het Station Muiderpoort, dat we rechts zien liggen. Onmiddellijk achter het witte hek liggen de treinsporen van de SS-lijn UtrechtBreukelen-Amsterdam Weesperpoort en CS. De treinen van de SS deden het Station Muiderpoort niet aan.

Dat station was van de HSM voor de lijn Utrecht-Hilversum-Amsterdam Muiderpoort en CS.

(9'Tlsterda 1

HI'"

78 Amsterdam. Een voor die tijd zeer moderne bijwagen op lijn 14 naar de Van Hallstraat. No 777 behoorde tot de serie 701-880, gebouwd door Werkspoor in de jaren 1914-1921.

Amsterdam. va" Limburg Slirumplein

79 Bakkum. De elektrische tram, die eigendom was van het Provinciaal Ziekenhuis "Duin en Bosch". De tram gaf verbinding tussen het spoorwegstation Castricum en het ziekenhuis. Aanvankelijk was het een paardentramdienst, vanaf 1920 werd op primitieve manier elektrisch gereden. Er was een eenvoudige bovenleiding, bevestigd aan houten masten en het materieel bestond uit twee oude paardentrams uit Amsterdam, waarvan er een werd voorzien van een motor plus een primitieve sleepbeugel.

80 Haarlem. De Eerste Nederlandsche Electrische TramMaatschappij - ENET - op het Stationsplein. De onderneming startte met 12 kleine motorwag ens met een motor en acht grotere motorwagens met twee motoren, alle geleverd door].]. Beijnes te Haarlem. Op de afbeelding zien we de eerste van de kleine motorwagens, rechts daarvan rijtuig 3 van De Haarlemsche Tramway-Maatschappij, die de paardentram exploiteerde. Het verschil in spoorwijdte is goed te zien: 1000 mm spoor voor de ENET, normaalspoor voor de paardentram. Rechts op de achtergrond de fameuze Koninklijke Rijtuigfabriek van ].]. Beijnes. Links het oude spoorwegstation.

81 Haarlem. De ENET begon in donkere kleur, maar nadat de exploitatie was overgenomen door de Electrische Spoorweg-Maatschappij volgden proeven met lichtgeel. Op de afbeelding een groot motorrijtuig met volgrijtuig in de nieuwe kleur op de Ceintuurbaan. De trams van de ENET Hadden geen lijnaanduiding met cijfers, doch slechts een koersbord op de zijwand. Het kleine bordje met een ,,2" op de voorzijde van het dak geeft het ritnummer aan. Voor vreemdelingen was het systeem bijzonder verwarrend.

82 Haarlem. Een mooi overzicht van de tramsituatie op het Stationsplein na de elektrificatie van de paardentram. Rechts de twee sporen met wisselplaats van de ENET, links het dubbelspoor (normaalspoor) van de NoordZuid-Hollandsche TramwegMaatschappij, de latere .Blauwe Tram", die toen nog £lets creme was geschilderd, zoals op de afbeelding valt te zien. Geheellinks het normaalspoor van de Hollandsche I]zeren Spoorweg-Maatschappij voor het laten rijden van spoorrijtuigen en spoor-

wag ens uit de fabriek van Beijens naar de spoorbaan. Ook werd het spoor gebruikt voor de aanvoer van materialen per spoorwagen.

Haarlern Station

83 Aerdenhout. Het tramwegviaduct over de spoorweg Haarlem-Leiden, gebouwd ten behoeve van de lijn Haarlem-Zandvoort. We zien de beide typen motorwagens van de ENET, links een kleine, rechts een grotere motorwagen. De foto werd genomen kort voor de opening van deze eerste tramlijn met bovenleiding in Nederland in het begin van de zomer van 1899.

Electrischc Tram

UITG. MEYR. III ?? ",. A,l,tIOT. '9 GR"'VENHAGE.

84 Zandvoort. ENET-exploitatie op de Zandvoortse lijn. Een grote motorwagen met open aanhangrijtuig in de duinen. Het open materieel heeft slechts kort naar Zandvoort gereden. Toen de grate vierassige motorwagens van de ESM verschenen werd de snelheid opgevoerd, waardoor het rijden met open materieel niet meer verantwoord was.

'.:!

'j

c )

? f

8S Amsterdam. Het oorspronkelijke eindpunt van de electrische Spoorweg Maatschappij op het Spui. We zien het robuuste materieel, waarmee deze "spoorweg" zich in 1904 presenteerde. Vanaf de opening van de gehele lijn Amsterdam - Haarlem - Zandvoort op 6 oktober 1904 tot het einde op 1 september

19 S 7 bleef de lijn een spoorwegachtig karakter behouden. Aan deze onderneming komt tevens de eer toe het eerste en enige tramrestauratierijtuig gehad te hebben. Het werd in 191 1 in dienst gesteld en had leunstoelen en wandtafeltjes. Voor het reizen in dit rijtuig was, buiten het tarief voor de consumpties, een kleine toeslag op de vervoersprijs verschuldigd.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek