De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 1

De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 1

Auteur
:   H.G. Hesselink
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0899-7
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit werkje vindt u ruim honderd vijftig afbeeldingen terug van Nederlandse stations zoals die vroeger hebben bestaan en voor een deel, zij het vaak gewijzigd en verbouwd, ook nu nog bestaan.

Was de keuze al moeilijk, ook het vaststellen van de volgorde bleek niet eenvoudig te zijn. Na ampel beraad is de simpelste oplossing gekozen: alfabetisch. Dat u daarbij op uw reis van Almelo naar Zwolle nogal wat omwegen moet maken en heen en weer moet trekken, lijkt ons in deze tijd van het kris-kras abonnement van de NS geen bezwaar, al is een aantal plaatsen alleen nog maar per bus bereikbaar. Zelfs moet u een paar maal even over de grens, naar stations die vroeger (mede) in gebruik waren bij een der Nederlandse spoorwegmaatschappijen.

Ik heb gepoogd u niet alleen wat geschiedenis, maar ook een stukje sfeer van vroeger voor te zetten en hoop daarin te zijn geslaagd.

Dit boekje zou overigens niet tot stand zijn gekomen als de heer J. Geleedst te Goes niet zo bereidwillig een aantal kaarten uit zijn verzameling beschikbaar had gesteld, waarvoor ik hem bij deze gaarne dank zeg. Goede reis gewenst!

Teneinde niet in herhalingen te vervallen, zijn hieronder enkele gebruikte afkortingen verklaard.

GOLS HSM NCS NBDS NRS NS SS ZHES

Geldersch-Overijsselsche Locaal Spoor Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij Nederlandsche Centraal Spoorweg Noord-Brabantsen Duitsche Spoorweg Nederlandsche Rhijn Spoor

Nederlandsche Spoorwegen

Staats Spoorwegen

Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg

Almelo

Station Emplacement

à.

1. Almelo, het lange eilandperron toen het net klaar was; voor het publiek alleen maar te bereiken via een voetbrug (nu tunnel). De krantenkiosk staat er nog niet, het seinhuis onder de kap moet nog worden gebouwd en de wissels worden met de hand bediend. Terzijde twee conducteurs, kenbaar aan hun koperen nummerplaat op de borst, die in die dagen overigens met ere werd gedragen!

Sla ion, }merica

2. America, knus en wel in de Peel gelegen, begroeid met klimop. Rechts aan het gebouw de opschriften WACHTKAMER en UITGANG. Personeel is niet te zien, wèl de reizigers voor de dadelijk komende trein. Dit verklaart ook de "niet-zichtbaarheid"; de man is nog bezig aan het loket om een "enkele 3e Helmond" te verkopen of het aflezen van de telegraafband, waarop trein zoveel van Horst-Sevenum wordt aangekondigd, vraagt zijn aandacht.

Stations terrein,

AMERSFOORT.

l' ,

3. Amersfoort, het "nieuwe" station in de verte, gezien van de - nu vroegere - luchtbrug bij het rosarium. Dat rosarium kwam toen in de plaats van het oude HSM locomotiefdepot. Rechts zien we de goederenloods, terwijl juist een NeS locomotief uit de serie 13-20 van een der goederensporen (let op het veilige sein) in de richting Zwolle vertrekt. Behalve dat de meeste sporen nu onder de draad zijn gebracht, is het beeld nog niet zoveel veranderd.

Amersfoort Spoorbaan naar Kesteren

4. Amersfoort nog eens en nu gezien van het viaduct in de Stationsweg naar het zuiden, richting Kesteren. We zien nog net bij de overweg in de Utrechtscheweg de overgang van dubbel in enkel spoor. Pas veel later zou het dubbel spoor worden doorgetrokken naar Woudenberg. Rechts een van de kleine werkplaatsen die de HSM op diverse plaatsen in den lande had ingericht en waar lichte herstellingen aan locomotieven, en soms ook wel aan wagens, werden uitgevoerd.

Centraal Station met vertrekkende trein AMSTERDA'"

5. Amsterdam CS, westzijde, nog in de dagen van één kap. Een " Rijn boog" zet zich juist in beweging in de richting Haarlem, door de cylinderspuikranen wordt mogelijke condens in de cylinders weggeblazen. Aan de andere kant van het perron nog een "snelloper" van de HSM, ook klaar voor vertrek, vermoedelijk naar Den Helder. Beide treinen vertrekken van hetzelfde perron; het spoor in het midden is een kopspoor dat halverwege het tweede perron doodloopt.

6. Amsterdam WP, het goede oude Weesperpoortstation van de vermaarde Rhijnspoorweg. Locomotief 876 van de SS is juist binnengekomen uit de richting Utrecht of RotterdamMaas en we zien de machinist bezig haar op warmlopers, verloren splitpennen of losgewerkte moeren te controleren. Mogelijk ook dat een gebroken veer of een losgewerkte wielband door zijn aandacht wordt ontdekt. De stoomstraal uit de schoorsteen duidt op het werken van de luchtpomp. Bij het remmen is de druk in het luchtreservoir gezakt en deze moet nu weer op peil worden gebracht.

Station "v.nllemsparkweg" - Amsterdam

7. Amsterdam Willemsparkweg, in 1915 gebouwd aan het noordoostelijk einde van het in totaal circa honderd vijftien kilometer lange net van de Haarlemmermeerlijnen. Er was nog zo'n station en wel Aalsmeer, maar dat was wat bescheidener van opzet. Teneinde de naam meer aan het spraakgebruik aan te passen, werd deze in 1933 gewijzigd in "Haarlemmermeerstation". Nadat reeds in 1935 het reizigersverkeer op het net voor een deel was gestaakt, werd dit als laatste op de "poot" naar Amsterdam in 1950 beëindigd, waarmee een einde aan de spoorwegfunctie van dit station kwam.

jr.na Paulowna, Station

8. Anna Paulowna, compleet met stationschef zoveelste klas van de HSM, commies en arbeider-rangeerder. Vrouwen dochter van de chef, staande voor het open raam, kwamen ook op de foto. Voor het stationsgebouw over de hele lengte een soort afdak, met nog een afgescheiden ruimte waar niet-reizigers de gebeurtenissen konden gadeslaan. Wilden zij dat van nog meer nabij doen, dan was een perron kaart à f 0,05 vereist. In de verte nog het (onveilige) uitrijsein richting Alkmaar.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek