De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2

De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.G. Hesselink
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0163-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Met veel genoegen heb ik voldaan aan het verzoek van de uitgever om een tweede deeltje "De Nederlandse Stations in oude ansichten" samen te stellen.

Evenals bij wat we nu deel I mogen noemen, heb ik getracht te voorkomen dat afbeeldingen werden opgenomen die - ook in soortgelijke werkjes - reeds eerder waren gepubliceerd.

Mede gelet op enkele recensies van deel I, heb ik daar waar mij dat nodig of nuttig voorkwam een wat ruimer gebruik gemaakt van jaartallen. Hierdoor zullen zeker de nostalgici zich wat nauwkeuriger in het verleden kunnen verplaatsen.

Reisden we in deel I van A naar Z, zo leek het mij logisch ditmaal de reis van Z naar A te maken. Mocht er iemand onder u zijn die daar moeite mee heeft, laat hij/zij dan het boekje van achteren naar voren doornemen ...

Waar het streven, evenals bij het vorige deel, gericht is op "geschiedenis en sfeer in woord en beeld", wens ik u enkele aangename uren toe.

Ook nu weer: "Goede reis"!

Verantwoording

Behalve uit eigen verzameling stammen de gebruikte ansichtkaarten uit verzamelingen van de heren prof. H.l.A. Duparc te Delft en M. Harinck te Breda. Voor de beschikbaarstelling van deze kaarten ben ik genoemde heren zeer erkentelijk.

Prof. dr. ir. A.D. de Pater te Delft was zo bereidwillig

de tekst op de nog ontbrekende "puntjes op de i" na te zien; ook daarvoor mijn dank.

De tekst steunt ook ditmaal weer in hoofdzaak op eigen wetenschap en ervaring, maar ook heb ik dankbaar gebruik gemaakt van diverse publikaties, waaronder: "Beknopt overzicht van de Nederlandse Spoor- en Tramwegbedrijven", door ir. l.W. Sluiter; "De Ned. Centraal Spoor", "De Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij." en "De Lokaaltreinen van de HSM", door NiJ. van Wijck Jurriaanse en anderen.

Verklaring van de gebruikte afkortingen:

GCB GOLS HSM HTM MT NAP NBDS NCS NFLS NOLS NRS NS NWS NTM SS ZHES

Grand Central Belge Geldersch-Overijsselsche Lokaal Spoor Hollandsche IJzeren Spoorweg Mij. Haagsche Tramweg Mij. Mechelen-Terneuzen

Nieuw Amsterdams Peil

Noord -Bra ban tsch -Duitsche Spoorweg Nederlandsche Centraal Spoor

Noord Friesche Lokaal Spoorweg Noord Ooster Lokaal Spoor Nederlandsche Rhijn Spoorweg Nederlandse Spoorwegen Nederlandsch Westfaalsche Spoorweg Nederlandsche Tramweg Mij.

Mij. tot Exploitatie van Staats Spoorwegen Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg

1. Zwijndrecht, direkt aan de oever van de Oude Maas gelegen, moest vanwege de hooggelegen brug ook een hooggelegen station hebben. In plaats van het dijklichaam plaatselijk te verbreden, bouwde men het station op enige afstand daarvan en richtte men de eerste verdieping voor de dienst in, terwijl de stationschef beneden kon wonen. Door deze inrichting hoefde het gebouw niet (veel) meer dan normaal te kosten! Het jaar? Ansichtologen noemen 1922.

ZWO LLE

Emplacement

UIig. 8. Ebbing, Zwolle.

2. Zwolle, ten tijde van de uitbreiding omstreeks 1901, in verband met de ophanden zijnde opening van de NOLS-spoorweg naar Coevorden. In de nieuwe sporen zien we de voorlopige handwissels en rechts in de verte het nieuwe kopperron voor de NOLS-treinen. Al is er veel veranderd, dan toch kunnen we vandaag nog veel herkennen. Wissels en sporen zijn gewijzigd, het tweede perron (links) is naar ons toe verlengd en de locomotiefloods (links) is in mei 1940 verdwenen.

3/8 Station, Zevenaar.

3. Zevenaar, een voormalig grens- en douanestation dat vandaag die naam nauwelijks meer mag hebben. We staan hier aan de zuidwestzijde en kijken tegen de achterkant van de sein brug, die het vertrek van de treinen richting Duitsland en Doetinchem beheerst. De middelste (hoge) arm geldt voor treinen van het "doorgaande" spoor en toont juist veilig voor een naar Emmerich vertrekkende goederentrein met SS-locomotief serie 1100.

Stalion, lellen

4. Zetten, aan de door de Staat aangelegde Betuwelijn aanvankelijk door SS en sedert 1890 door de HSM geëxploiteerd. Een trein uit Kesteren nadert het station en zal dadelijk verder gaan naar Nijmegen. Geheel links zien we nog juist een der gesloten overwegbomen en rechts staat de wachteres. Links is haar wachthuisje en de bomen zijn waarschijnlijk nog van de constructie dat ze één voor één gesloten moesten worden.

5. De IJzeren Man, de door NS in 1918 in dienst gestelde stopplaats "op tijdig verzoek" in verband met het daarachter gelegen villapark en recreatiegebied. De foto moet omstreeks 1920 genomen zijn. Op de voorgrond zien we de nieuwe NS-halteseinborden, zwart-witte palen waaraan met een normaal onder in de ijzeren bak verborgen sein blad de machinist te kennen kon worden gegeven dat er geen reizigers voor zijn op verzoek stoppende trein waren.

? I

Ijmuiden

Wilbell1inakade en Herv. Kerk

6. Llmuiden, met de trein naar Velsen. De lijn is nog enkelsporig, maar het lijkt erop dat de rails voor het tweede spoor er al wel liggen. Als dat inderdaad zo is, dan is dit plaatje rond 1925 gemaakt. Wat doet de "kabel" daar, aan de trekhaak onder de kolenbak? Het ziet er naar uit dat de fotograaf geprobeerd heeft nog spoorstaven in te tekenen op een plaats waar ze niet horen.

station) Wolfheze.

7. Woljheze. Wat nog het meest opvalt is het bord met "Toegang Verboden" in zo grote letters dat er geen ruimte overbleef om te zeggen waar de toegang dan wel was. Het poststempel is gedateerd 1922 en dat klopt wel met het jaar waarin deze kaart is gemaakt, namelijk 1921 of later. In dat jaar bouwde NS de nieuwe grote dubbele wegwerkerswoningen die we links zien. Het middenspoor dient als inhaalspoor in beide richtingen en ook nu nog wordt het geregeld gebruikt om stoptreinen door sneltreinen te laten inhalen.

'.

8. Wolfaartsdijk, eindpunt van de tramlijn uit Goes- Wolfaartsdijkse Veer. Hier zijn we aanwezig bij de aankomst van een motorwagen, zoals die zes- à zevenmaal per dag de lijn bediende. Behalve dinsdags (markt Goes), als enkele "treinen" goed vol waren, was het er altijd erg rustig. Zelfs de Noordbevelanders, die met het veer van Kortgene kwamen, konden de verliezen niet goed maken. Hoewel het onderhavige lijntje niet eens het slechtste was van de tramlijnen op Zuid-Beveland, werd het passagiersvervoer tegelijk met dat op het grootste deel van de overige lijnen reeds in 1934 - zeven jaar na de opening - gestaakt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek