De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2

De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.G. Hesselink
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0163-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Station Valkenswaard

29 Valkenswaard aan de in 1866 geopende Luik-Limburgse spoorweg Eindhoven-HasseltLuik. Reden de SS-treinen oorspronkelijk van Eindhoven door België naar Luik en terug, later werd dit anders. Valkenswaard werd toen grensstation in optima forma. Driemaal per dag reden van weerskanten treinen tot daar en via de douane zaal moesten de reizigers dan overstappen om de reis te vervolgen. De kaart is afgestempeld in 1914, maar dateert vermoedelijk van enkele jaren eerder.

L-IT(/. NAUT~ VEL 1:1'.

30. Vaassen aan de spoorweg "Koning Willem Hl" van Hattem, later Hattemerbroek, naar Apeldoorn. Ten westen van de IJssel en het kanaal Apeldoorn-Hattem aangelegd, lijkt de lijn een bepaalde strategische betekenis te hebben gehad, evenals haar verlenging Apeldoorn-Dieren. In de praktijk echter is zij nooit als zodanig gebruikt. Echt een klein dorpsstationnetje, waar - let op de verhoogde losplaats - op het gebied van het goederenvervoer toch wel het nodige te beleven viel.

31. Utrecht CS. We schrijven 1907 en staan op het plein van het oude NRS-station. Links de paarde tram van een der lijnen van de Utrechtsche Tram Maatschappij, rechts de motorwagens 2 en 3 van lijn 1 van de stadstram, daarachter de voormalige bestelgoederenloods. Over die trams gesproken, het was toen de eerste en enige elektrische lijn en de wagens hadden dus nog geen lijnnummer, terwijl de balkons open waren. Rechts op de hoek, onder de luifel, een hotel-paarde taxi. In de nacht van 17 op 18 decem ber 1938 kwam door brand een einde aan het ruim zeventig jaar oude gebouw.

UITG. '~J' 80 :0., 4.MSTEROAM.

, O',

e-&- - /

Uitgee8t.

32. Uitgeest in 1903, gezien uit het zuiden. De op ons afkomende sporen (links onder) zijn voor de richting Haarlem, de rechtdoorgaande sporen leiden in de richting Amsterdam. De bij de HSM in gebruik zijnde wisselseinen zijn duidelijk te zien: rond, groen-wit voor "krom"liggend, ruitvormig, zwart-wit voor "recht"liggend wissel. Ook de uitrijseinen komen duidelijk uit, met op de achtergrond een trein, die dadelijk wellicht de richting Haarlem zal nemen.

TWELLO, - Station. 5965

33. Twello, aan de voormalige Koninklijke Nederlandsche Lokaalspoor (Koning Willem Ill), in 1913. Een gemengde lokaaltrein Deventer-Apeldoorn is bezig met het rangeren op het hoofdspoor voor het perron en op de lossporen. De locomotief is er weer een van de dierenserie van de HSM en zij zal een hele hijs hebben gehad om de trein op tijd te vervoeren. Waar vroeger elke werkdag meerdere wagens met vlees(waren) van de slachterijen ter plaatse ten vervoer werden aangeboden, is dit vervoer reeds lang door de vrachtauto overgenomen.

34. Tilburg, dat we in deel 1 vanuit het oosten zagen, zien we nu aan de westkant, zo omstreeks 1914. Van links naar rechts: het los- en laadspoor voor wagenladingen, de beide doorgaande hoofdsporen en het spoor richting Baarle-Nassau (-België), dat voorbij de bomen rechts in een kopspoor doodloopt, met rechts daarvan de locomotiefloods. In het midden het seinhuis en links enkele inhaal- en rangeersporen. Op de voorgrond de bordesseinpaal met de armen in de richting naar Breda en Baarle-Nassau.

}(alte ëietjerk bij 3wartewegseno

35. Tie tjerk, verloren in de Friese ruimte, aan de spoorlijn Leeuwarden-Groningen, nabij wachtpost 33. We kijken in de richting van eerstgenoemde plaats. De "halte Tietjerk" was zo'n plek waar de treinen en NTM-trams (zie ook bij Veenwouden) alleen op tijdig verzoek stopten en de accomodatie was allerbescheidenst. Toch was de haltechef - laten we hem zo maar noemen - een belangrijk man en men kwam zeker niet van het perron af zonder het kaartje te hebben afgegeven!

36. Terschuur, stopplaats tussen Amersfoort en Barneveld-Voorthuizen, waar bijvoorbeeld in 1914 in elke richting twee treinen stopten. In 1929 waren dat er vier, respectievelijk drie, waarvan het merendeel op tijdig verzoek. Deze kaart is uiterst merkwaardig: links zien we de zwart-witte ijzeren mast met dito bak voor het haltesein bord (voor het getal 53), zoals die door de NS werd ingevoerd. Rechts nog de HSM-uitvoering: een houten paal met een soort houten krat, waarin de gekleurde schijf niet te zien was. Het ligt dus voor de hand aan te nemen dat dit beeld van 1921 à 1922 dateert.

37. Terborg, gelegen tussen Zevenaar en Winterswijk, omstreeks de eeuwwisseling. De plaatselijke goederentrein heeft even tijd voor de fotograaf, een hele gebeurtenis in die dagen. Ook het stations- en treinpersoneel doen mee. Hoe "klein" we alles nog bekeken in die dagen: dit soort locomotief jes kon circa 2300 liter water en 560 kilo steenkolen meevoeren. Na elke vijfentwintig kilometer moest, teneinde zeker te zijn, de watervoorraad worden aangevuld, terwijl dit voor de kolen zeker nodig was na vijftig à zestig kilometer. Lokaaltreinlocomotieven waren uit de aard der zaak nooit groot, maar deze waren wel heel klein.

Stationsstraat

Werkplaats

Susteren

38. Susteren, het grote rangeerterrein tussen Roermond en Sittard, waar de "bonte" kolentreinen van de Limburgse kolenmijnen uitgerangeerd en weer samengesteld werden tot treinen met bepaalde bestemmingen. Het was de trots van het dorp en er verscheen dan ook kort na de opening in 1 918 deze "dubbelbriefkaart" van. Boven een rangerende trein, onder de halfronde locomotiefloods met een goederentreinlocomotief ervoor en de wagenwerkplaats op de achtergrond. Tot de sluiting van de mijnen, eind jaren zeventig, behield Susteren deze belangrijke functie.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek