De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2

De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.G. Hesselink
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0163-9
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Nederlandse Stations in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Oeffelt aan de roemruchte NBDS-lijn Boxtel-Gennep-Wesel omstreeks de eeuwwisseling. De NBDS was een arme maatschappij en dat vinden we hier terug in het met plaggen min of meer afgezoomde eerste perron. Het "overpad" naar het tweede perron en dat perron zelf zijn deze benamingen nauwelijks waard. In de beste jaren kwamen er per dag in elke richting zeven stop- en vijf sneltreinen voorbij. In de Eerste Wereldoorlog verdwenen alle sneltreinen en daarna vond het internationale verkeer andere wegen.

tation H. IJ. S. - 'ij'erdal.

60. Nijverdal had ooit twee stations: "Noord" en "Zuid". "Noord" lag aan de SS-lijn ZwolleAlmelo, "Zuid" aan de HSM-lokaallijn Winterswijk-Hellendoorn. Beide lijnen kruisten elkaar op gelijk niveau, iets dat in Nederland niet zoveel voorkwam. Andere plaatsen waren Goor, Winterswijk, Blauwkapel, Haarlem en Lunetten. Van deze bestaan de laatste drie nog steeds. In alle gevallen waren (zijn) een of meer verbindingsbogen aanwezig waardoor toch overgang van het ene op het andere spoor mogelijk is. De overige lijnkruisingen, acht in getal, waren (zijn) alle ongelijkvloers. De oorspronkelijke namen waren Hellendoorn-Nijverdal (voor Noord) en Nijverdal (voor Zuid).

Waalbrug - Nijmegen

61. Nijmegen met gezicht op de Waalbrug. gezien van de zijde van het station. Bewonderen we allereerst de beide verdedigingstorens, compleet met borstweringen en tinnen. In 1928 leefden we ten aanzien van bommen en atoomkoppen nog in een zalige onwetendheid. Er is meer dat de moeite waard is: links zien we op de zwart-witte palen de achterkant van het inrijsein voor treinen uit de richting Ressen-Bemmel. Vanwege de zichtbaarheid voor de machinist op de brug kon dit geen arm sein zijn. Het bestond daarom uit een rode schijf die om een verticale as kon draaien. Schijf te zien: stop; niet te zien: doorrijden.

Watersnood 1916 Station .?. "'ïjkerk

62. Nijkerk gedurende de overstroming na een dijkdoorbraak van de Zuiderzee. Het was niet de eerste keer en het zou ook niet de laatste keer zijn. Ook in 1916 kwam het station weer onder water. Het is zonder meer duidelijk dat bij een dergelijke waterhoogte de dienst gestaakt moet worden. Zodra het water weg is moet eerst gekeken worden in hoeverre de baan geleden heeft door het wegspoelen van de ballast en daardoor opgetreden verzakkingen. We kijken hier tegen de perronzijde voor de treinen richting Barneveld aan.

:Rijevecn.

63. Nijeveen in 1900, gelegen tussen Meppel en Steenwijk. Wat een kostelijk plaatje van deze fotograaf die zin voor "kunst" had. Behalve de gebruikelijke bezetting van drie man op een klein SS-station (twee rechts en één links), zien we ook een rijk iemand en wel de man met de fiets. En natuurlijk de boer, die met zijn twee paarden zeker onder de welgestelde soortgenoten gerekend mocht worden. Laten we wèl wezen, de halte heeft eigenlijk nooit wat betekend (drie à vier stops in elke richting) en het is dan ook geen wonder dat zij in 1935, mèt vele andere stations, gesloten werd.

Groeten uit Nuth Station

64. Nuth, hier in 1930, was eens een belangrijk station met betrekking tot het kolenvervoer in zuid-Limburg aan de lijn Sittard-Heerlen. Voorzover de kolen per spoor werden vervoerd, werden de wagens in Nuth door de Staatsmijnen aan de spoorweg overgegeven. Moesten ze daarentegen per schip worden getransporteerd, dan gingen ze naar Stein aan het Julianakanaal. De mijnwerkers reisden in die dagen in aparte treinen, wier dienstregeling op de begin- en einduren van de ploegendiensten was afgestemd. Rechts zien we zo'n trein, niet van het nieuwste materieel.

65. Nootdorp, stopplaats tussen Leidschendam en Pijnacker, oorspronkelijk NootdorpVeenweg, maar later geografisch in Nootdorp-Oost veranderd, ter onderscheiding van Nootdorp-Noord aan de lijn Den Haag-Gouda. De perrons liggen "links onder" van de briefkaart. Onder het cijfer 4 is vermeld "plaatskaarten verkrijgbaar". De van 1908 daterende dubbele wachterswoning met halte-inrichting doet het zeer goed. De masten voor de bovenleiding staan hier tussen de sporen, wat een goede zichtbaarheid van de typische ZHES-seinarmen waarborgde.

.- '~:"",.' v-~ -'

~ànko)~ Ot' ':1.11) ~pas agierstrein ,,...."'Ioord-Ooster" -: .': te. NIEUWOLD.A..

~

66. Nieuwolda aan de in 1910 geopende lokaalspoorlijn Zuid broek-Delfzijl, Op de achterzijde van de kaart, die kort na de opening is gemaakt, is onder andere de dienstregeling voor deze lijn vermeld. (Tegenwoordig noemen we dat een mini-dienstregeling.) De machinist kijkt achterom "of jullie nou nog niet klaar zijn", maar er moeten nog enkele lieden instappen. Gelet op de kwaliteit van de rijtuigen, waaronder het hoofdspoorrijtuig C 100, die (toen) tot de oudste van SS behoorden, lijkt enige twijfel met betrekking tot het geboden comfort niet misplaatst!

Hoek v: Holland

liieuwlandsche Polder

67. Nieuwlandsche Polder, komende van Rotterdam kort voor Hoek van Holland, in de richting waarvan we hier kijken. In hoofdzaak bestemd voor het personeel werkzaam bij de "vriesinrichtingen" aldaar, was het een halte waar de meeste treinen slechts op verzoek stopten. Het was ook een blokpost - het sein voor de andere richting stond rechts achter ons. De rode schijf met witte rand, iets links van het midden, diende om de machinist van een rangeerdeel op het zijspoor links aan te geven of hij de overweg daarachter al dan niet kon passeren.

Nizuwerhr~ a./d. )lsd, Statio~

68. Nieuwerkerk aan de Llssel. Ik zie de deskundigen al achterdochtig kijken: een HSM-trein op de oude NRS-, sedert 1890 SS-lijn Gouda-Rotterdam-Maas? HSM had medegebruik van deze lijn, zoals dat ook elders en wederkerig wel voorkwam. Meestal reed de HSM op dit traject sneltreinen, maar er was één uitzondering, een sneltrein uit Utrecht die te Gouda, Nieuwerkerk en Capelle stopte en vervolgens rechtstreeks doorreed naar Schiedam, om vandaar als ledig materieel naar Rotterdam D.P. te rijden. En het is deze trein die we hier in 1902 te Nieuwerkerk zien stilhouden, om precies te zijn te 4.16 uur namiddags.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek