De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten

De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten

Auteur
:   J. Reeskamp
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2763-9
Pagina's
:   168
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2-3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Nederlandse Stoomtram in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Station Stoomtram. Citg.: Rozekrans eo Coppens. Purmerend.

Purmerend. Het Station van de Tweede Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij. Dat er begonnen werd met een "Eerste Noord-Hollandsche", die slechts gedurende vijf jaren van Amsterdam naar Edam reed, was een kwestie van administratieve aard.

73

Midden·Beemster.

l"ilg. Wed. C. Lakeman, Beemster.

74

Midden-Beemster, Gedurende vele jaren kon men van Amsterdam per tram naar Alkmaar reizen. Daardoor heeft ook Midden- Beemster de tram gekend. De rit over het gehele traject duurde drie uur.

Winkel. Een zeer zeldzame atbeelding van het "station" met tram van de StoomtramwegMaatschappij "West-Friesland". Deze miniatuuronderneming had slechts drie locs, aile van Backer en Rueb. Overigens had de enige lijn (Schagen-Wognum) meer het karakter van een lokaalspoorweg, die tot 1909 werd beheerd door de Maatschappij tot Exploitatie van Tramwegen en daarna door de H.S.M. werd overgenomen.

75

/

Stoomtram, Den Helder-Huisduinen.

lii!g3V9 .IC. N. Prins, Specialitelt in Ansichten, Kruisweg 175·;6, Den Helder.

76

H uisduinen. Een afbeelding van wellicht de meest merkwaardige stoomtramondememing in ons land. Men bezat slechts twee locomotieven, gebouwd door Bakcer & Rueb, maar ongeveer van het type dat voor stoomtrams op Java werd gebouwd. Ret waren zeer lichte en langzaam rijdende machines, die erop waren ingesteld om langzaam op primitieve lijntjes te rijden. De spoorwijdte bedroeg slechts 700 mm, dat is nog smaller dan die welke in gebruik was in de Geldersche Achterhoek. De primitieve rijtuigen werden's winters gebouwd door badmeester Pot en zijn person eel. Ook rond 1900 was er al "nuttige vrijetijdsbesteding" !

Station te Bergen (N.- H.)

Bergen (N.H.). Ben van de meest populaire stoomtrams in ons land was "Bello", het knusse trammetje dat met zo'n gezellig sjokgangetje de badgasten vanaf het Spoorstation te Alkmaar naar zee bracht. Hier een kijkje op het Tramstation Bergen-Binnen, waar thans een winkelcentrum staat.

77

Station te Bergen aan Zee

78

Bergen aan Zee. Het trammetje uit Alkmaar is binnen. De badgasten van omstreeks 1910 spoeden zich naar het strand. De stoomtram was een hele verbetering. Zij kwam in de plaats van een primitieve paardetramdienst.

i.

~J. I' .l·.t,.: .I' oJ I ?? i .. r .. l.l J ~

Egmond aan Zee. Ook het strand van Egmond was jarenlang vanuit Alkmaar per tram bereikbaar. De trams naar Bergen en Egmond waren vanaf het begin in handen van de spoorwegen. Aanvankelijk was dit de H.S.M., later de N .S ..

79

80

Wijk aan Zee. De Maatschappij tot Exploitatie van het Noordzeebad Wijk aan Zee stimuleerde het bezoek aan deze badplaats van 1882 tot 1892 met een eigen stoomtrambedrijf. Zij liet deze exploiteren door de H.S.M., die rijtuigen met imperiaal gebruikte. Gezien hetgeen de tekenaar in beeld bracht moet de belangstelling voor de imperiaal overweldigend geweest zijn, In totaal was deze voor het bedrijftoch onvoldoende. Wegens te hoge kosten werd de stoomtram in 1892 vervangen door een paardetram, die het volhield tot 1924!

Velsen. Een Brusselse ondememing nam het initiatief tot ontsluiting van de streek tussen Haarlem en Alkmaar. Er werd begonnen met drie 3-assige locs. van Haine 81. Pierre en vier locs. van Tubize, aile gebouwd volgens het model dat Tubize in de tachtiger jaren in grote getale leverde aan de Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen in Belgie. Het waren typisch "Belse" machines, die in het landschap van de Kop van Noord-Hoiland wat vreemd aandeden. Voorts zij vermeld dat het bedrijf van 1901-1909 onder beheer stond van de M.E.T.

81

- . w .. ".t;!. ElY!!!""" a , 6673

82

Brc estrast.

"

Beverwijk. De Breestraat met de stoomtram uit Alkmaar.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek