De Oostelijke Veluwezoom in oude ansichten

De Oostelijke Veluwezoom in oude ansichten

Auteur
:   E.J. Kruyswijk Jansen
Gemeente
:  
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4112-3
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Oostelijke Veluwezoom in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

YELP. In 1923 vierde koningin Wilhelmina haar zilveren ambtsjubileum. Heel Velp vierde mee. In de Emmastraat werd deze fraaie erepoort opgericht, ontworpen door de architect W. Muis. Met gepaste trots poseren de buurtgenoten met de ontwerper onder de poort. V.l.n.r.: J. Koster, K. Dijkstra, Th. WijIhuizen sr, T. Jansen, H.J. Evers, Becker jr., P. Wigman, J. Wigman, P.C. Becker, W. Muis, G.J. Jansen en zittend Th. WijIhuizen jr. De nauwe uitmonding van de Emmastraat v66r 1926 is duidelijk zichtbaar.

53

54

YELP. Het kruispunt Emmastraat-Brugweg-Schoolstraat-Kerkallee omstreeks 1890. Links cafe het Veldhoen, dat in 1680 al bestond. De overweg wordt nog met schuifbomen afgesloten. In het verschiet de schutting langs de tuin van de buitenplaats de Heuvel.

l;ekenhuis

YELP. Het ziekenhuis omstreeks 1900. De doktoren G. Fabius, J.M.J. Pantekoek en A. van der Willigen sr. stichtten in 1892 het eerste Velpse ziekenhuis aan het Kerkpad. In 1894 werd het nieuwe ziekenhuis aan de Tramstraat gebouwd. In 1921 werd het vergroot, in 1934 opnieuw uitgebreid. De eerste directrice was zuster A. Vuurens, in 1896 opgevolgd door zuster B.H. Kwerreveld.

"Velp

55

56

VELP. De waterval in het Villa park bij de Achtsprong omstreeks 1905. De Zeeheldenbuurt moet nog worden aangelegd; in de de Ruyterlaan is nog maar een villa te zien.

Jerusslem-Feipe.

YELP. De Achtsprong, zoals het nu heet, omstreeks 1900. Links het hek, dat het park van kasteel Overbeek afsloot. Rechts, achter het beekwalletje, de boerderij van Zinnemers, die er nog is. Op de wei stond in 1894, ter gelegenheid van de Velpse kermis, het circus van E.H. Bostock.

57

":~::

. '.

"~i~

58

YELP. De Stationsstraat met villa Felicitas omstreeks 1905. De paardetram heeft zojuist de boeht genomen, komend van het spoorstation en rijdt nu riehting Hoofdstraat. Felicitas, jarenlang bewoond door de heer G. Avelingh, werd enkele jaren geleden afgebroken. Toen verrees daar het hoge Atlantaflat. Links het hek van de villa Woudoord, waarin in 1918 het politiebureau werd gevestigd, dat voor die tijd in de Parkstraat zetelde.

YELP. De buitenplaats de Heuvel omstreeks 1890. Reeds in 1739 stond op deze plaats een boerderij met die naam. In de vorige eeuw liet de heer A.Ph.G. van Barneveld van Mathena het afgebeelde huis bouwen. De tuin liep tot aan de Emmastraat en de Molenstraat (nu Pastoor Koenestraat). Na de verkaveling van de tuin in 1921 bleef het huis nog bewoond. In de mobilisatietijd en gedurende de erop volgende 2de Wereldoorlog had het veel te lijden van inkwartiering e.d. Omstreeks 1950 werd het gesloopt. Links de beekwal bij de Velpse Watermolen.

59

60

YELP. De Velpse Watermolen of Van Lennepsmolen omstreeks 1900. Reeds.in 1391 wordt gerept van een mo1en op deze p1aats. De molen, die jarenlang in het bezit was van de familie Avelingh, brandde meermalen .af, het laatst in 1961. De eigenares, de gemeente Rheden, nam het prijzenswaardig besluit het monument te herbouwen. De opening vond plaats in 1967; er kwam toen een taveerne in de molen. Links het hek van de buitenplaats de Heuvel.

YELP. De Beekstraat met de oude N.H.-pastorie omstreeks 1905. In het grote huis woonden o.m. de predikanten A.I. Kan, D. den Breems en N. de Jong. Het was omgeven door een graeht, die in 1916 gedeeltelijk werd gedempt. Velen herinneren zieh de praehtige tuin met een bewoond ooievaarsnest in de tijd dat de familie d'Aneona het huis bewoonde. Enkele jaren geleden werd het afgebroken. Links het oude huis van de heer A. Feith, de behanger, reehts het huis de Enthof.

61

VELP

Oude Kirk

YELP. De Oude Jan met de Gerichtslinde omstreeks 1910. Na de bouw van de nieuwe Ned. Herv. kerk aan de Kerkstraat werd het oude gebouw gebruikt als vergaderlokaal en bergplaats. In de 2de Wereldoorlog werd de Oude Jan zwaar getroffen, maar, na een geslaagde restauratie, kon het kerkje in 1950 weer VOGI de eredienst worden geopend. Onder de grote linde werd tot 1818 rechtgesproken. Tussen de beide Wereldoorlogen ging de boom wegens ouderdom teloor. Op het kerkhof werd begraven tot 1833. Toen werd de begraafplaats aan de Reinaldstraat in gebruik genomen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek