COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
De Padvinderij in oude ansichten

De Padvinderij in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1770-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Padvinderij in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

89. Een belangrijk moment voor de N.P.V. was de opening van een nieuw Nationaal Hoofdkwartier aan de Alexanderstraat in Den Haag. Prinses Juliana verrichtte de openingsplechtigheid op 13 oktober 1934. We zien haar hier op weg naar het nieuwe hoofdkwartier naast de hoofdverkenner. De verkenners die wij hier op de rug zien, zijn leden van de tweede "Gilwell Ada's Hoevegroep", die de paarse halsdoek met Maclaren-tartan dragen. De Prinses verichtte de plechtigheid me de ter nagedachtenis aan haar kort tevoren overleden vader "die zeer zeker met zooveel genoegen op deze plaats gestaan zou hebben ... "

90. De vereniging, die oorspronkelijk alleen uit verkenners bestond, is inmiddels fors gegroeid en het is goed dat we ons nu, in het midden van de jaren dertig, eens wat breder orienteren. Allereerst gaan we naar de jongste padvinders, de welpen. Hun op Rudyard Kiplings "Junglebook" gebaseerde spel startte in Engeland in 1916. In Nederland werd kort daarna een begin gemaakt met deze nog altijd bijzonder succesvolle afdeling van het verkennen. Speciaal na 1920 kwam deze tak snel van de grond.

91. De "horderoep" is de karakteristieke welpenceremonie. Wie kent niet de uitroep "Akela, wij doen ons best! " Deze kaart toont een foto die werd gemaakt op een grote bijeenkomst, waarvoor de totemgidsen van verschillende hordes naar de raadsrots zijn gekomen. De andere welpen staan in een enorme kring rondom. Insigne-herkenners zal het opvallen dat het hier welpen betreft van de katholieke groepen binnen de N.P.V.

92. Een actieve welp probeert de diverse padvinderstechnieken onder de knie te krijgen, zoa1s hier het leggen van knopen. De oudere en meer ervaren gids (met de gele banden om zijn arm) helpt een jongere welp onder het toeziend oog van een van de leidsters. Deze kaart stamt uit 1936, toen er in ons land een groeiend aantal welpen was. De telling van 1925 leverde 625 welpen op; die van 1936 ruim tien maal zoveel: 6.350 welpen. De groei b1eef erin en begin 1937 stonden er 7.750 welpen ingeschreven, van wie 3.750 in hordes van de katholieke verkenners.

93. Laten we nog even doorgaan met het noemen van getallen. Begin 1937 telde Nederland tienduizend verkenners. De troep was nog altijd de spil waarom alles draaide. Deze kaart, die ook uit 1936 stamt, toont zo'n Nederlandse troep aan een kampmaaltijd. Eten is voor iedere gezonde jongen een uitermate belangrijke bezigheid en het is verbazingwekkend hoeveel prentbriefkaarten er bestaan van padvinders die, in alle mogelijke houdingen en op vaak prachtig geimproviseerd meubilair, met deze bezigheid doende zijn.

94. Wie in het vooroorlogse verkennen mee wilde tellen, moest minstens zijn mannetje staan als de touwen te voorschijn kwamen. Tijdens zijn eerste bezoek was het B.-P. al opgevallen dat aIle verkenners lasso's droegen en deze ook wisten te gebruiken. Lassowerpen was in de jaren dertig nog steeds in. Later kwam daarbij de yakar (op deze kaart in actie). Niets bijzonders was de oproep, zoals die in het leidersblad van december 1936 verscheen, waarin assistent-districtscomrnissaris Kramer iemand opriep hem in de kunst van het gebruik van lasso, spinning rope en yakar in te wijden.

95. Na de buitenactiviteiten gaan we naar binnen, het c1ubhuis in. Deze kaart is er een uit een forse serie die in het midden van de jaren dertig verscheen. We zien hier twee verkenners met hun banjo's, populaire kleine muziekinstrumenten die gemakkelijk mee konden tijdens kampen en trektochten. Gezongen werd er volop en het intemationale repertoire van de verkenners bevatte ook menig typisch padvinderslied. Klassieke nummers waren het "Hoort zegt het voort" en het "Wij Hollandse knapen zo jong en blij". Maar ook modemere songs uit padvindersrevues als "Padvinder ben je niet door je hoed".

96. Bizarre totems en symbolen waren zeer geliefd in de vooroorlogse jaren. Vanuit Engeland was een ware Indianencultus overgewaaid waarin John Hargrave, die er meerdere boeken aan wijdde, de Iijn aangaf. Hargrave kwam oak naar Nederland en hij kreeg in Ommen een demonstratie waarbij verkenners in hun zelfgemaakte kana's de Vecht kwamen afzakken. Menig padvinder luisterde slechts naar zijn Indianennaam. Anderen ging dat wat te ver; die hielden zich liever aan een wat minder afbuigend spoor.

97. Wat ook velen interesseerde was een oude techniek als deze: het vuurmaken met de vuurboog. Via de heen en weer bewogen boog wordt de spil aan het draaien gemaakt. In de handpalm houdt men een houten draaipunt en in de uitsparing van de voetplank wat licht ontvlambare tondel. Bij grote kampvuren waren meerdere verkenners met vuurbogen tegelijk in actie; wie het eerste vuur had, kreeg de eer het kampvuur te mogen ontsteken.

98. Een reuze verjaardag in beeld gebracht. Wat lOU je je op die dag liever wensen dan een padvindersuitrusting en een echt fototoestel, plus een album om de vele kampfoto's in te plakken? Voor wie in prijzen is geihteresseerd hebben we de kosten van de geschenken opgezocht. "De Verkenner" van 1935 adverteerde met: padvindershoed f 1,75 (Neef, Amsterdam), schedemes ongeveer f 1, 10, riem f 0,90 (Scout Shop), kompas met spiegel f 4,20 (het afgebeelde model zal iets duurder zijn geweest). Een box-camera kostte vijf tot tien gulden.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek