COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
De Padvinderij in oude ansichten

De Padvinderij in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1770-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Padvinderij in oude ansichten'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

- .

KAMPEERCENTRUH ?? SAXENHEIH" VIERHOUTEN. WElPENSCHUUR

109. Nu we de diverse onderdelen van de groep hebben bekeken, gaan we een prentbriefkaartentocht maken langs diverse kampeerterreinen die door de padvinders werden gebruikt. Hier zien we de welpenschuur op "Saxenheim" te Nunspeet, waarin menige welp voor het eerst van zijn 1even een week van huis was. "Saxenheim", opgericht in 1925, had speciale terreinen voor grote groepen en het was, met zijn zestig ha bas, een door padvinders graag bezochte kampplaats.

110. Drunen was een andere kampplaats die bij vele troepen geliefd was. De Drunense duinen boden aile mogelijkheden tot spelen en speuren. Gezien de in het zwart geklede aaImoezenier, reehts op de aehtergrond, zullen we hier met een katholieke groep binnen de N.P.V. te doen hebben. Let u ook even op de wastafel (reehts vooraan), het pannenrek en de "mokkenboom" daaraehter. De kaart werd verzonden in 1936 en is, gezien het codenummer op de achterzijde, waarschijnlijk in 1934 gemaakt.

111. Ook in de Achterhoek waren diverse veel bezochte kampterreinen. Op deze kaart, ook uit de jaren dertig, zien we de troep op weg in de buurt van Winterswijk,

112. De groepen van de katholieke verkenners binnen de N.P.V. hadden zo hun eigen contacten. Deze kaart, die in 1935 werd verstuurd, laat een kamp zien in Langeweg (Noord-Brabant), op het terrein van het "Serafijnsch Seminarie der Paters Kapucijnen". Rond 1924 begon, in Utrecht en Noord-Brabant, het verkennen bij katholieken ingang te vinden. In de jaren dertig kreeg deze tak de medewerking van het episcopaat, met als mijlpaal de benoeming van de eerste voorzitter en hoofdcommissaris van de katholieke verkenners, P.P.W. van Leeuwen. De groei van deze tak, onderdee1 van de N.P.V., was zeer voorspoedig.

113. Speciale contacten hadden ook de Leger des Heilsgroepen, die in Lunteren aan de Goorsteeg hun kampterrein hadden (en nog hebben). Deze kaart werd verzonden in 1936. In de allereerste jaren gebruikten de Leger des Heilsgroepen speciale insignes, dezelfde die de Engelse Salvation Arrny-padvinders bezigden. Later sloten deze groepen zich aan bij de N.P.V. en zij waren slechts door een speciaal insigne van de andere groepen te onderscheiden.

114. Nogmaals een kaart uit Lunteren, ditmaal met de padvindsters van het Leger des Heils. In Lunteren kampeerden ook vaak buitenlandse Leger des Heilsgroepen en op deze kaart uit de jaren dertig zijn dan ook meerdere nationaliteiten vertegenwoordigd. Speciaal uit Engeland en uit de Scandinavische landen kwamen vaak padvinders en padvindsters hun tenten in Lunteren opslaan. Het terrein werd bovendien gebruikt door andere Legerinstellingen, zoals de kindertehuizen, waarvan de pupillen hier hun vakantieweken doorbrachten.

Kampeergebouw. HeJ:endoorn.

115. We blijven nog even bij de meisjes. Deze kaart werd in 1926 vanuit Hellendoom verzonden en de foto dateert dus van kortere of langere tijd daarvoor. Ret kamperen in . een vaste behuizing was in die jaren niet ongebruikelijk in het Gilde. Het bemachtigen van goede tenten was een kostbare aangelegenheid en de Gildeleiding waarschuwde bij het huren van tenten dat de zogenaamde zestienmans tenten van het Legermagazijn te Woerden aIle doorlekten. De kleinere achtmans tenten waren vaak beter, maar te klein voor een ronde. Speciaal voor pas opgerichte vendels was een vast gebouw een betere garantie voor een goede en droge nachtrust.

116. Later kwamen de tentenkampen meer in zwang, vooral toen het Gilde eigen tenten van kwalitatief goed doek had ontworpen. Links op deze kaart zien we zo'n smetteloos witte, driestoks dubbeldakstent. De tent rechts is van een bijzonder model, dat uitsluitend bij het Gilde in gebruik was. Het was een eenstoks tent met een extra steunstok onder de grote luifel. De meisjes op deze foto zijn juist bezig met de dagopening en op het uniform wordt een speciale kampdas gedragen, een typisch Gilde-gebruik. Bij de datering van deze kaart was het poststempel onbruikbaar, maar we schatten haar uit het begin van de jaren dertig.

117. Zochten de verkenners en padvindsters liefst het bos of de open heide om hun kamp op te slaan, de welpen hielden het op een vaste behuizing voor hun zomerkamp. Een ideale plaats voor zo'n vakantieweek was natuurlijk een boerderij, met slaapplaatsen op de hooizolder. De horde op deze kaart heeft zo'n adres gevonden in Voorthuizen. De boerin van "De Hoef" moest natuurlijk mee op de foto en de welp naast haar heeft zich verzekerd van Akela's grote hoed am extra mooi op de kiek te komen.

118. Ommen - we zagen het al eerder - was voor zowel rneisjes als jongens een ideale kampplaats. Deze kaart, verzonden in 1934, geeft ons een duidelijk beeld van een patrouillekeuken. Hier wordt nog op klassieke wijze op het houtvuur gekookt. De patrouilleleider (met insigne op de hoed) neemt vast een voorproefje van de maaltijd. Het kan zijn dat speciaal voor de fotograaf deze hoofddeksels zijn opgezet, maar het is wel een opvallend en typisch Nederlands gebruik am in volle dig uniform de kampmaaltijd te bereiden. Met name Engelse verkenners zijn over dit gebruik al vele, vele jaren uitermate verbaasd.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek