De Padvinderij in oude ansichten

De Padvinderij in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1770-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Padvinderij in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Er was - hoe kan het ook anders in Nederland? - nogal wat verschil van mening over wat de beste manier was om het verkennen te organiseren. De N.P.O. deed het volgens het Britse voorbeeld en een van de beroemdste troepen uit die tijd was de Haagse "Baron Van Pallandttroep". In november 1912 werd Jan Schaap, die voordien troepleider was in Dordrecht, hopman van deze "Baron Van Pallandttroep". Op de prentbriefkaart zien we de troep, compleet met drumband en tamboer-majoor, gereed staan "voor den marsch".

30. Baron Van Pallandt fotografeerde graag en veel. Hele series van zijn opnamen verschenen als illustratie in de padvindersbladen, als wanddecoratie of als prentbriefkaart. Hierboven zien we een opname van een patrouillekamp in de duinen. De meest gebruikte tent was in die jaren de Bell-tent, een zware eenstokstent zoals het leger die gebruikte. Met de voeten naar het midden vond een patrouille van zelfs tien man er een plaatsje in.

31. Een driernans-seinploeg in aktie. Links zit de waarnemer, die het bericht van "de overkant" opneemt. Rechts zien we de verkenner die het ontvangen bericht noteert en in het midden staat de seiner. Voor het insigne "seiner" moest de verkenner niet aileen het vlaggeseinen volgens het "Vreede-stelsel" beheersen, maar bovendien het "Morse-stelsel" (bij dag of bij avond, met vlag of lantaarn en op het gehoor) plus nog de padvinders-hoornsignalen.

-, !

- .

. -

"'-:. ~-.-

.~ .

. ~.

32. Onze eerste padvinders konden niet naar een camping-winkel stappen om een super lichtgewicht uitrusting aan te schaffen. De zware tenten, de arm-dikke tentstokken, de pannen en de verdere attributen van de (grote) troep wogen zoveel, dat vervoer per wagen het meest voor de hand lag. Duwend en trekkend aan de boom of de aan de as bevestigde touwen sleepte de patrouille de spullen naar de kampplaats.

33. Sluipen en verkennen behoorden tot de meest geliefde bezigheden, zoals deze kaart laat zien. Veel spelen omvatten het besluipen van een andere troep of een doorbraakspel van smokkelaars die een door andere scouts bewaakte grens moesten passeren.

34. Het kampvuur is een programma-onderdeel dat ook vandaag zijn populariteit nog volop be zit. Baden Powell maakte er dankbaar gebruik van in het eerste proefkamp dat in 1907 op Brownsea Island werd gehouden. Ook zijn boek "Verkennen voor Jongens" verdeelde hij in kampvuurverhalen, waarin de diverse technieken werden besproken en waarin ervaringen werden uitgewisseld.

PATROUiLLE AAN DEN MAALTIJD

35. Deze opname, uit de serie van de "le Amsterdamsche troep" van de N.P.O., werd vanuit Ommen verzonden in 1914 door een verkenner naar de hoofdstad. Baron Van Pallandt had niet lang tevoren in Ommen grote landgoederen geerfd en in die prachtige natuur kregen veel stadse padvinders voor het eerst de kans het spel van verkennen in al zijn dimensies te beleven. De vlag van de N.P.O. staat hier voor de trots van de patrouille: een echte, dubbeldaks tent.

36. Nag een in Ommen gemaakte foto uit de serie van de "le Amsterdamsche troep", ditmaal een patrouille in beeld brengend die gaat fourageren. De fouragewagen, fraai beschilderd en voorzien van het N.P.O.-embleem, wordt getrokken door drie wielrijders. De verkenner geheel links op de foto draagt een mand, waarschijnlijk voor de eieren, omdat die de reis in de kar beslist niet heelhuids zouden overleven.

INSTRUCTIES.

37. Van de door baron Van Pallandt gemaakte foto's werden verschillende series prentbriefkaarten gemaakt. Serie drie brengt de ,,2e 's-Gravenhaagsche troep" in beeld. Hier zien we hoe een leider instructies geeft aan een patrouille; een bijzonder sfeervolle opname. Ondanks het feit dat de N.P.O. in 1915 opging in de N.P.V. werden deze prachtige kaarten nog lange tijd daarna verzonden. We zagen er met poststempels tot ver in de jaren twintig.

HET OCHTENDTOILET.

38. Ret lOU te veel ruimte vragen om aile kaarten uit deze N.P.O.-series op te nemen. Deze kaart echter, uit serie vier, ook van de ,,2e 's-Gravenhaagsche (baron Van PaIlandt) troep", willen we niet graag overslaan: het ochtendtoilet van een patrouille in Ommen. De Van Pallandttroep droeg groene uniform blouses en blauwe Berge broeken. Is het u trouwens ook opgevallen dat dit de eerste troep is met opgerolde mouwen?

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek