De Padvinderij in oude ansichten

De Padvinderij in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1770-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Padvinderij in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

WIE GAAT ER EERST IN?

39. Een historisch beeld: de Stelle Oever te Eerde bij Ommen. Wat is een idealere kampplaats dan een met zwem- en vis water direkt naast de tent? Hier zien we wederom Haagse scouts in actie in voor die tijd uitermate mod erne zwemkleding.

TERUG MET DE POST NAAR HET SCHIP.

40. Hier een opname van de eerste zeeverkenners, een tak van scouting die in Nederland altijd bijzonder populair was en is. Baron Van Pallandt wijdde de hele vijfde serie van zijn prentbriefkaarten aan deze waterpatrouille van de ,,2e 's-Gravenhaagsche troep".

""ALLES WEL AAN BOOAO~'

41. Niet aileen van kleine booties, ook van grotere schepen werd gebruik gemaakt. Hier zijn we aan boord van het grote zeilschip "De Eenvoud", de trots van deze patrouille. Op de kaart staat een seinende verkenner afgebeeld die, evenals zijn collega-seiner te land (enige pagina's terug), met slechts een vlag seint.

NA DE PALINGVANGST.

42. Als Iaatste van de vele Van Pallandt-kaarten deze opname uit de vijfde serie. Veel verkennerstroepen hadden soms of regelmatig oefeningen op het water. Bij deze Haagse troep is echter sprake van speciale uniforrnen, zoals ook de Britse Sea-scouts die kenden. Merkwaardig is dat bij de Iatere vorming van de N.P.V. weI werd gesproken over de diverse soorten padvindersuniformen die in gebruik zijn, maar dat aan zee- of waterverkenners en hun kleding geen woord werd gewijd.

43. Een bijzondere kaart is deze, uitgegeven te Nijmegen, jaartal onbekend. Zij laat een tentoonstelling zien in een tent, waaraan onder andere diverse automobielbedrijven deelnemen. De firma G.J. Eilers en Co uit Amsterdam is er met sportmaterieel en sportkleding (zie tent en padvinderspop, reehts van het gangpad), Maar ook de N.P.O. heeft een propagandastand. Op een Nederlandse kaart staan met vlaggetjes de plaatselijke afdelingen aangegeven en de tekst naast de wereldkaart vermeldt dat er anderhalf miljoen padvinders zijn.

Rookt van Ro

m' Troo t 10 c nt p r on pakje.

r p Padvindcrs m t hun mmandant. di in dez n tijd aan ns land on, -harbar di nstcn bewijz n.

~Ā·itgare: Adrertenliebureau Sed rl. Kio ken-Xloutscha ppt], Rotterdam.

44. De jonge padvindersbeweging werd in 1914 geconfronteerd met een wereldoorlog. In de landen die direct bij de oorlog waren betrokken, wisten de scouts op verschillende manieren hulp te bieden. In het neutrale Nederland waren de problemen minder groot. Toch wisten ook hier de scouts zich verdienstelijk te maken, zoals deze rec1amekaart vermeldt.

Vluchtoord Ede Padvinders aan controlehek Hoofdingang Arnhemsche

straatweg

45. De opvang van vluchtelingen was een van de activiteiten waarbij de padvinders een rol speelden. Deze kaart toont twee scouts in het opvangcentrum te Ede. Ret inzamelen van kleding voor de vluchtelingen was een andere vorm van hulp. Voor "onze jongens aan de grenzen" werden inzamelingen gehouden van onder meer rookartikelen, speelkaarten, spellen, fruit en chocolade.

46. Een escorte van padvinders omringt het rijtuig van koningin Wilhelmina en prins Hendrik. De leiders met keurig witte boord lopen voorop, naast de even smetteloze schimmels. Achter hen komen de verkenners, waarbij het opvalt dat de scouts ter linkerzijde van het rijtuig niet de bekende, breedgerande hoeden dragen, maar kwartiermutsen. Als de patrouilleleider niet zo overduidelijk een le lie op zijn muts droeg, zouden we gaan twijfelen of het wel echte padvinders waren.

47. Een opname van hetze1fde escorte, nu van dichter bij. Waar en wanneer deze opname werd gemaakt is ons jammer genoeg niet bekend. Prins Hendrik raakte aan het begin van de eerste were1doorlog geinteresseerd in het verkennen. De Engels-georienteerde N.P.O. en de meer naar Nederlandse ideeen werkende N.P.B. bracht hij eind 1915 bijeen in de "Vereeniging de Neder1andsche Padvinders", waarvan hij beschermheer werd.

Vla~uilrei!(in~ op 24 j{pril te De Bill

48. Op 24 april 1916 (tweede paasdag) reikte de Prins op de Bildtsehe Heide de nieuwe vlaggen uit aan de afdelingen van de nieuwe vereniging. Op de kaart zien we de Prins in liehte jas. Naast hem loopt luitenant-generaal J.B. van Heutz, voorzitter van de N.P.V. De vlag was verdeeld in vier "kwartieren": links boven en reehts onder het rood, wit en blauw van de nationale vlag en reehts boven en links onder op een wit veld het wapen van de N.P.V., de oranje lelie met daaronder een blauw lint waarop de leus "Waakt".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek