De Padvinderij in oude ansichten

De Padvinderij in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1770-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Padvinderij in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. Prins Hendrik liet zich op de tweede pinksterdag van 1918 tot padvinder installeren en hij droeg vanaf die dag bij vele gelegenheden zijn padvindersuniform. In iedere afdeling was een verkenner aangesteld tot page van de Prins. Met op zijn uniform de nestels van de prinselijke livrei, begeleidde die page de beschermheer tijdens bezoeken aan de afdeling. De foto hierboven werd genomen op de verjaardag van de Prins in 1919 (19 april), toen de Haagse troepen spontaan een huldiging organiseerden op Huis ten Bosch.

50. Padvindsters vormen een erewacht voor prins Hendrik. Vergeze1d van enke1e notabelen neemt hij de groet met de afdelingsv1ag en het sa1uut van de meisjes in ontvangst. De Prins is hier kennelijk in functie a1s voorzitter van het Neder1andsche Roode Kruis, gezien de band die hij om zijn arm draagt. Waar en wanneer deze foto precies werd gemaakt is ons onbekend, maar we schatten rand 1918.

ยท 130. Surin. Fadvinders

51. Omdat het verkennen zich bliksemsne1 over de gehe1e wereld verspreidde, bereikte het natuurlijk ook Neder1andsch Oost- en West-In die, waar onderdelen van N.P.O. en N.P.B. werden opgericht. Deze prentbriefkaart toont 1eden van de "Surinaamsche Padvinders Organisatie" (S.P.O.) met hun vaandel, tam boer en fors-formaat patrouillevlaggen. Merkwaardig zijn de uniformen, waarbij het opvalt dat, ondanks het tropische klimaat, lange broeken en shirts met lange mouwen worden gedragen. De rand van de strooien hoed hebben de meesten aan een kant opgeslagen.

52. Terug naar Nederland, waar we de Haarlemse padvinders fraai opgesierd zien gereedstaan om aan het bloemeneorso deel te nemen. De verkenner uiterst reehts houdt het paard bij de teugel, dat kort na het maken van deze foto de wagen met de uit bloemen vervaardige kampeertent zal trekken. Let u ook op de "Prinsevlag", de verenigingsvlag van de N.P.V., die op de wagen wordt meegevoerd.

53. In 1918 had Amsterdam de primeur van de eerste troep voor gehandicapte padvinders. De troep werd gevormd door "twintig kweekelingen van het Blinden-Instituut". We zien hier het staatsieportret van troep 16. Hun leider was P.M. Ariens Kappers. Deze verzekerde zich van de medewerking van de directeur van het instituut, dr. A.H.J. Belzer, die zitting nam in het afdelingsbestuur van de Amsterdamse padvinders. Het programma van de troep was zeer gevarieerd en veel aandacht werd gegeven aan contact met andere troepen. Speciaal troep 11 kon het goed met troep 16 vinden. Als de blinde jongens in de zomervakantie naar huis gingen werd via het blad "De Padvinder" contact gezocht met scouts in die andere plaatsen.

54. Hopman Kappers liet het niet bij de blindentroep aileen, maar richtte in 1919 troep 17 op, speciaal voor doofstomme padvinders. In datze1fde jaar startte bovendien nog een troep in het jongensintemaat "Hu1p voor Onbehuisden". Op de foto zien we deze jongens in de toen gebruikelijke gestichtsk1eding als begeIeiders van de blinde padvinders. De sam en werking was zo goed, dat de jongens als een extra vendel aan troep 16 werden verbonden, zodat de blinde verkenners zich van hun voortdurende hulp wisten verzekerd.

55. We stappen even buiten Nederland. Scouting is een internationale beweging en dat mag beslist niet over het hoofd worden gezien. In 1920, tijdens de eerste wereld jamboree, werd een wereldconferentie gehouden en er werd een internationaal bureau gesticht. Het interieur van dit in Londen gevestigde bureau zien we op deze foto, de tafel afgeladen vol padvindersbladen uit alle windstreken. Gezeten in een comfortabele fauteuil de eerste directeur, Hubert S. Martin.

56. Ook in Engeland was er koninklijke belangstelling voor scouting. De Engelse kroonprins en B.-P. inspecteren hier het Britse contingent dat klaar staat om naar de tweede wereld jamboree (Kopenhagen, 1924) te vertrekken. Om de Prins beter te laten uitkomen is rond zijn hoofd wat retoucheerwerk verricht, waardoor de hopman van dit clubje van de foto is verdwenen; aIleen zijn benen en zijn stok zijn nog achter de Prins zichtbaar!

57. Van alle vorstelijke padvinders alleen al zou een boek te vullen zijn, Dat is niet onze bedoeling. Maar nog een uitzondering maken we graag voor kroonprins Boudewijn van Belgie, die we hier in welpenuniform zien, de vingers gereed voor de welpengroet. De kaart werd in omloop gebracht door een bekende fabrikant van biscuits en chocolade in het land van onze zuiderburen.

58. Snel terug naar eigen land, waar we voor het landelijke cafe "Heidehof" een montere troep verkenners aantreffen. Marcheren maakt de kelen droog. Daaraan is inmiddels iets gedaan. V66r de afmars met vliegend vaandel en slaande tram gingen de verkenners te zamen op de kiek met de andere bezoekers van dit horecabedrijf,

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek