De Padvinderij in oude ansichten

De Padvinderij in oude ansichten

Auteur
:   J.H. van der Steen
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1770-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Padvinderij in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

59. Zo Iieten de padvindsters van de ronde der Waterranonkels uit Den Helder zich in 1921 portretteren: in vol ornaat en met als achtergrond een fraai schilderstuk. Een ronde is een groepje van vijf tot acht meisjes, precies zoals een patrouille bij de verkenners. De jongedames zijn keurig in uniform gestoken, met links op de borst het ronde-insigne. Hetzelfde embleem komt ook voor op de rondevlag, die de rondeleidster draagt. Op de linker mouw zien we het installatie-insigne van het meisjesgilde, met daaronder de een of twee strepen van padvindster tweede of eerste klas.

60. Denk echter niet dat de padvindsters uit Den Helder er altijd zo pontificaal uitzagen als op de vorige foto. Hier zien we een opname uit hetzelfde jaar (1921), gemaakt tijdens een roelles van de waterpadvindsters. Ze maken hier gebruik van de boot "Sint Joris" van de padvinders uit hun woonplaats. Het vlaggetje voorop de boot draagt dan ook het insigne van de N.P.V. Een goede samenwerking tussen meisjes en jongens binnen scouting is eigenlijk al zo oud ais het verkennen zelf.

61. Het kamp is weI het hoogtepunt in het padvindersbestaan. Deze foto van het "kamp opruimen" geeft een duidelijk beeid van de kampeeruitrusting rand 1920. De tenten zijn van wat lichter doek gemaakt en voorzien van het N.P.V.-insigne. Maar het blijft een Ioodzware uitrusting, verge1eken met die van vandaag. Let u eens op de enorme pannen die de verkenner rechts draagt. En op de gestikte deken die men achter hem uitk1opt. De strozakken waren forse dingen, zoals u links en in het midden kunt zien.

Padvinde rskarnp bij Ommen

62. Op deze foto zien we een patrouille bezig met de dagelijkse werkzaamheden. Gastoestellen waren nog onbekend en primussen golden als apparaten voor amateurs. Hier was het houtvuur nog volop in gebruik om de dagelijkse dranken en voeding op te bereiden. Links arriveert juist de waterhaler met een gevulde waterzak.

63. Wie Ommen kent, kent Ada's Hoeve. Deze boerderij maakte, met tweeentwintig andere, dee1 uit van het oorspronkelijke bezit van het 1andgoed Eerde, zoa1s baron Van Pa11andt dit in 1913 in eigendom kreeg. De boerderij werd in 1853 gebouwd. Deze oude kaart toont Ada's Hoeve a1s padvindersgebouw. Het N.P.V.-insigne met de spreuk "Waakt" en het welpeninsigne (he1emaal bovenaan) versieren de gevel, te zamen met de tekst "Gillwell Ada's Hoeve". Dit 1aatste om aan te geven dat hier (sinds 1923) de internationaa1 erkende 1eiderscursussen werden gegeven. Voor de 1etterkundigen onder ons mag worden verme1d dat de schrijfwijze met vier 1's pas later is gewijzigd in "Gilwell", zoa1s we het nu nag schrijven. Oak in Enge1and werd in het begin "Gillwell" geschreven.

64. Deze foto is wat later gemaakt dan de voorgaande en zij geeft een beeld van de zandweg voor Ada's Hoeve. De passerende boer heeft zijn paard en wagen even tot staan gebracht om op de foto te komen. Ada's Hoeve zelf is inmiddels voorzien van luiken aan de benedenramen. Het gebouw werd indertijd niet bewoond en het was aileen in de drie zomermaanden in gebruik.

65. Grappig om deze kaart te vergelijken met de vorige. Zij is getekend, met onbetwistbaar de fotokaart als voorbeeld. Deze kaart stamt uit de tweede wereldoorlog, een tijd waarin het verkennen was verboden en waarin de terreinen niet in gebruik waren. Padvinderskaarten kon men dan ook moeilijk verkopen. Zo ontstond deze kaart. De boer in de huifkar is vervangen door een boerin in dracht, de padvinderstekst is onleesbaar en op de achterzijde van deze kaart is slechts vermeld "Mooi Ommen".

66. Terug naar de jaren twintig. Niet ver van Ada's Hoeve ligt de padvindersboerderij, in gebruik als pension en kantine van de stichting "Kamp Eerde". Hier konden oak nietpadvinders onder deskundige leiding het kamperen aanleren. Het voormalige varkenskot is hier al verbouwd tot serre, maar nog vele verbouwingen zouden volgen.

67. De deel van de padvindersboerderij was ingericht als kantine en kampwinkel. Rechts zien we de kogelflesjes met limonade klaar staan, evenals de padvinderslectuur en prentbriefkaarten, Het Nationaal Hoofdkwartier gafin 1928 een mapje uit met twaalfkaarten, die een indruk geven van de activiteiten in Ommen en Den Haag. Deze hart is de eerste van de selectie die we uit dit mapje maakten.

68. Dit is de eetkamer van het huisverblijf, zeals de boerderij werd genoemd. Hier werd voor de pensiongasten de maaltijd geserveerd. Boven het buffet hangt een van die karakteristieke foto's, zeals die in grote kampen werden gemaakt. Door het monteren van filmopnamen ontstond een foto van ongeveer een meter breed, waarop vele honderden kampdeelnemers stonden afgebeeld.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek