De Rijp en Graft in oude ansichten

De Rijp en Graft in oude ansichten

Auteur
:   D. Veenman sr.
Gemeente
:   Graft-De Rijp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4505-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Rijp en Graft in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Hier zien we de Kralingerbuurt (nu Kralingergracht) omstreeks 1910, met de ligp1aats van de beurtvaartonderneming van de firma S. Visser. Deze onderneming had diensten op Rotterdam, Amsterdam, Alkmaar, Purmerend en de Zaanstreek. Er heeft circa driehonderd jaar een dergelijke beurtvaartdienst op Amsterdam bestaan. In 1966 werd de onderneming opgeheven. Een belangrijk aandee1 had de firma Visser in het vervoer van aardappe1en en groente naar veilingen te Broek op Langedijk (tot 1939) en Purmerend (tot en met 1951). Het hoogste pand links is de 100ds van houtzagerij "De Pauw" van Lafeber. Zij is verkocht in 1920 en enige jaren erna ges1oopt. Op deze foto ligt het gezaagde hout op het erf. Het wasgoed wappert erboven.

GROENTE KWEEKERIJ D. DEKKER, DE RIJP

30. De groentetuin van Dirk Dekker. Vader Dekker staat vooraan; de zoons eraehter: Piet, Kees, Jan en Dirk. Laatstgenoemde woont nu nog te Graft. De foto is zestig jaar oud. De tuin reehts aehter de heg was ook in gebruik bij de familie Dekker. Die grond is nu volgebouwd met bungalows, het Oosterpark. Aan het eind van het paadje zien we de Rolderspadbrug. Vaar de eeuwwisseling was het een ophaalbrug. Reehts van het bruggetje bevindt zieh het turfpakhuis "De Hen" van de firma Blokdijk.

.j.~ .

,.

i

,(;itg~ve J. V. van R veĀ», de Rijp

de: Rijp van af den Heemster ijk

31. Het "Vlotje" is een geliefde zwemplaats geweest voor jong en oud. Hier hebben honderden kinderen het zwemmen geleerd, onder veel geschreeuw en gejoel. Er zijn nooit ongelukken gebeurd. Schrijver dezes heeft het veertig jaar aangezien en aangehoord, doordat zijn tuin aan het Vlotje lag. Achter het Vlotje beyond zich de Balkenhaven, waarin links de ronde balken lagen en rechts de bomen werden gewaterd. Op de achtergrond is vaag de gasfabriek te herkennen met een gashouder. De opname dateert van 1901.

32. De Buizenhaven, eertijds de thuishaven van de haringbuizen. Links ligt het Baanmanslandje, waardoor een sloot dwars overliep van de ene haven in de andere, en ook een sloot in het langs. Op de achtergrond van links naar de rechts de silhouetten van de gasfabriek, de gashouder en de oude doopsgezinde kerk.

Ui~~. K. Pauw.

; if. I 1 ~ .

""'L.;~1.4. .,

81'oete uit 'De J(ijp, de haven,

33. Nog een opname van de Buizenhaven, met reehts het oude walhuis van het doopsgezinde weeshuis, Als 's winters de Buizenhaven was bevroren, hield de Rijper IJsclub hierop haar befaamde kortebaanwedstrijden. Altijd met groot sueees en een hoofdprijs van honderd gulden, een zeer aanlokkelijke prijs in de vooroorlogse jaren. Bekende rivalen uit die tijd: Klaassen uit Oostzaan, Mol uit Wormer, C. Hartog, De Dood uit Oostzaan, Mijnbil uit Graft, Eddie Vilten en Gijs Verdonk uit De Rijp en niet te vergeten Jan van Eekeren, een toenmalige Nederlands kampioen en als zodanig een grote "publiektrekker".

34. Hier zijn we, middels een foto uit 1936, getuige van het uitzetten van pootvis in de Eilandspolder ten behoeve van de sportvissers. Van links naar rechts herkennen we: e.L.e. de Boer, voorzitter van de V.V.V., burgemeester C.A. van Staveren met achter zich gemeenteveldwachter Aris van Kluiven, blootshoofds J. Schouten, voorzitter van de hengelsportvereniging, en achter deze gemeenteopzichter F. de Jong.

Interieur l'ied: Herv: Kerk

De Rijp

35. Zo zag het interieur van de grote kerk aan de Grote Dam er uit toen het orgel nog op de oude plaats, in het koor, stond. Tegenwoordig staat het in de no order zijbeuk, tegenover de preekstoel. In de jaren kort na de eeuwwisseling was het kerkbezoek nog groot. Tegenwoordig komen er meer toeristen dan kerkgangers, onder andere om de beroemde Rijper kerkramen te zien. Deze ramen staan - volgens koster Cordes - op de derde plaats van belangrijkheid in ons land, na de ramen van de Oude Kerk te Delft en de St. Jan te 's Hertogenbosch.

'jp.

Kleine Dam en W illlelminabolYlll. lJe R-ijp.

36. Hier zien we de Wilhelmina boom, die in 1898 werd geplant op de Grote Dam ter gelegenheid van de inhuldiging van koningin Wilhelmina. Achter deze boom met het sierhek het cafe tevens stalhouderij van de heer Keesman. Deze stalhouder was eigenlijk meer in dienst van beide toenmalige artsen, dokter VanVliet en dokter VanLeeuwen. Ret cafe had de vorm van een winkelhaak. De rest was paardestal. Tegen de kerk staat een ouderwetse bakwagen.

37. De Kerkstraat - in de volksmond Kerkesteeg -, gezien vanaf Rietbuurt, was een straat met veel winkeltjes, onder andere drie slagerswinkels en twee bakkerswinkels. Bakker Verwer was exportbakker van taai-taai en bakker Oortwijn bakte er bolle beschuiten. In de Kerkstraat woonde ook Gerrit Mosterd. Hij werd zo genoemd omdat je bij hem voor een cent mosterd kon kopen.

VE BUURT. DE RIJP

38. Deze opname laat ons de Venbuurt zien. Rechts herkennen we moeder en dochter Ten Wolde die er een kruidenierswinkel hielden, daarnaast de potten- en pannenwinkel van Siem Hottentot, links de slagerij van Jan Hop Zeger (een slagerij zonder winkel) en daarnaast bakkerij Van Diepen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek