De Rijp en Graft in oude ansichten

De Rijp en Graft in oude ansichten

Auteur
:   D. Veenman sr.
Gemeente
:   Graft-De Rijp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4505-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Rijp en Graft in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Hier zijn we aangeland op het Vlaander. Het grote huis links was v66r 1900 een weeshuis. Het pand staat er nog. Het tweede huis was de broodbakkerij van A. Roelofsen. Aan het einde van de straat woonde Herman Hoek, exportslager van schapen en kalveren. Hij had tevens een slagerswinkel. Slachters waren Jurrie de Jong en Freek Hottentot. De Rijp had veel slagers in die tijd: ging men van het Vlaander rechtsom over een klein bruggetje, dan kwam men op de Keizersbuurt, waar Siem van der Heide resideerde, a1s geitenslager. Hiervan is helaas geen ansichtkaart van voorhanden.

40. Ret oude wijkje was een klein grachtje naast de doopsgezinde kerk. De foto is gemaakt toen de oude doopsgezinde kerk was afgebroken. Het vervallen pakhuis aan de overkant is gerestaureerd tot het tegenwoordige Rijper Museum. Rechts ervan bevindt zich het huis met de tabaksrollen,

C~;~..:h,; -:.p de Groote u..am m

41. Gezieht op de Middelstraat, het huidige Jan Boonplein, met reehts het pakhuis van de firma Rijkes, omstreeks 1800 nog pastorie van de hervormde kerk. Op de trap bij de lantaarn op de hoek staat Gerrit Rot. Destijds stond op het tegenwoordige Jan Boonplein nog een mooie boom. Links was de meelmalerij van de firma Rijkes. In het huis met de kelder, met het hekje eromheen, woonde Jan Ploeger, Europees kampioen worstelen. Vader Ploeger was slager. Oorspronkelijk woonde in dit huis de familie Cornelis Bek, een wijnkopersfirma.

42. Zo was de situatie in 1905 in wat tegenwoordig het bestemmingsplan De Pauw heet: nog volop bornen in De Rijp en tegen het Buizendijkje de tuin van J. Boots. De gasketel op de foto is de eerste gashouder van de Rijper gasfabriek. De tweede gashouder werd in 1913 gebouwd.

Ga fabriek. DE RIJ .

itO. J. W. v. Ram, O. Rljp.

43. Deze opname laat ons het Buizendijkje zien, met op de voorgrond reehts van de sloot de drie broers Cor, Daan en Tinus Blokdijk. 's Zomers was het Buizendijkje opgenomen in het zondagse "ommetje": langs het Vlotje, naar de zwemmende kinderen kijken, het lange bruggetje over, het Rolderspad door en weer naar huis.

44. Dit is het Zuideinde met de vermaarde vliegmachine van Gerrit Rot. Er hing een grote blikken sigaar onder. Op het vliegtuig stond: "Bij Rot op 't Zuid vliegen de sigaren de winkel uit". In de deuropening van de winkel staat onder anderen Geertje Rot-Dekker. Tegen de muur van het huis ervoor twee dames. De grootste is een dochter van Kees van Petten, de schilder aan de overkant.

Het Zuid is hier nog geheel compleet: het huis van Bram Caton, later Hoek en nu orne Daan Blokdijk, en ernaast dat van veehouder-melkboer Molenaar. Verderop stond het lange huis waar Gerrit van Oenen woonde en "Ootje Pik", de waarzegster. Zij kreeg veel bezoek van jongedames van zestien tot achttien jaar. Haar voorspelling luidde dan altijd: "Er kruist een zwart persoon uw pad". De kosten waren tien cent en de voorspelling is wel eens uitgekomen ook.

45. De Lievelandsbuurt met oude brug was een zeer rustig buurtje, Er woonden kleine boertjes, zoals Arie Boots, die "de Poerel" genoemd werd, en Evert Beumer, de karnemelkboer. Als er niets no dig was waar hij kwam venten, gebruikte hij als stopwoord ,,0, asjeblief dankuwel", Jan de Jong woonde er ook, een kleine boer, die zekere Jan Schoonhoven overhuis had. Deze werd "Batsibo" genoemd. Aan het eind van de Lievelandsbuurt woonde slager Jan Hottentot. Het was een mooi buurtje, rijk aan bomen.

Zuideinde. DE RIJP.

46. Het Zuideinde, gezien vanaf de molen "De Reiger". Rechts het huisje van "Trijn van Kee", de eendehokken van P. Wals en het huisje van de weduwe Zwartsenburg, het bruggetje van Siem Hottentot en links het Drilveld. Hierop zijn de eerste na-oorlogse woningen gebouwd, omstreeks 1948, in de Leeghwaterstraat. De opname dateert van de jaren tussen 1910 en 1920. De bomenrijkdom spreektvoor zichzelf.

47. Nog eens het Zuideinde, op de plaats waar dit overging in de Zuiddijk, Links zien we de fruittuin van S. Hottentot en reehts vooraan de boerderij van Beets, nu de boerderij "Na Rijp Beraad".

I

De Meelmolen Zuideinde, DE RTJP.

ilg. J. Bout Jz. J689~

48. Op het Zuideinde stond de meelmolen "De Reiger", eigendom van Vok Otjes, met als molenbaas en maalder de heer Groenewegen. Een pond tarwemeel, wat schrijver dezes er moest halen, kostte zes cent. In 1926 is de molen verkocht voor de sloop voor f 1500,-. De vereniging "De Zaansche Molen" is nog ingeschakeld om sloop te voorkomen, maar er was geen geld om de reddingspoging ten uitvoer te brengen. Verder zijn op deze kaart de boerderij van Beets en het grote witte huis van de familie De Ruiter te zien.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek