De Rijp en Graft in oude ansichten

De Rijp en Graft in oude ansichten

Auteur
:   D. Veenman sr.
Gemeente
:   Graft-De Rijp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4505-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Rijp en Graft in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De feestelijke ingebruikneming van de tribune van de voetbalvereniging R.E.O., later "Dreo" geheten, werd voor het nageslacht vereeuwigd. De tribune is in het laatst van de jaren vijftig van het grastapijt verdwenen, net als de voetbalvereniging die met de andere Rijper voetbalclub, A.V.V., tot het huidige "S.V. De Rijp" werd samengesmolten. De tribune van R.E.O. heeft gestaan ten westen van de Zuiddijk, ongeveer waar nu de Julianalaan begint.

t5toomhouizagerij

Eafeber.

50. De stoomzagerij van Lafeber, ten zuiden van De Rijp, heette in de volksmond "de houtzaagrnolen", doordat op deze plaats een houtzaagmolen heeft gestaan die is verbrand. Bij de houtzagerij waren een kantoor en twee woningen. J. Jonker was de machinist en J. de J ong zager, Ret was een groot bedrijf met vrij veel personeel. In 1918 is de houtzagerij gesloopt.

:.:::
...::
r . ,
- -:
'" :.:::
--<
Z z
-
- :....
...-. ...::
~ IT L:.,

~ t'J9/ (Jj/:7tfJ

~rhrlphalh-brlndrrij 'D1LLEXDuRG," tff:.oSlll/1tJldcrij

<DE v Lll.HDl~ ',"

.. '"

51. De Dillenburg, gezien vanaf de Beemsterdijk. De molen links is in 1899 verbrand. Het bedrijf stond tussen De Rijp en Spijkerboor aan de Beemsterringvaart. Er werkten veel arbeiders, die lange dagen maakten en tweemaal per dag het loopje heen en terug naar de fabriek maakten, met in het middaguur op weg naar huis het vaste "neutje" dat al klaar stond - alle glaasjes op een rij en volgetapt - in een van de plaatselijke cafes. Tussen 1900 en 1910 is het bedrijf van het branden van schelpkalk overgeschakeld op het branden van magnesiet. Baas P. Dil verhuisde naar De Rijp en werd kastelein van "Het Rijper Wapen". Bedrijfsleider werd toen zijn zoon Willem. In het Rijper Museum is een foto waarop aile arb eiders met naam vermeld staan. Het bedrijf heeft maar kort bestaan. De laatste opstailen ervan zijn echter pas enkele jaren geleden gesloopt.

" <:
.....?
c: ~
~ <::-
, ,; -,
'-< -es <5 ?
'M
- -
~
..., -
0
W. :=.... 52. Deze opname dateert van 1955 en is genomen vanaf de Rijper toren, in de riehting van de Zuiddijk, Reehts zien we de Keizerbuurt en de Nieuw1andsbuurt en links het Zuideinde en de kale Zuiddijk. Het huisje met het eerste bruggetje heeft plaats moeten maken voor de parkeerplaats van garage Hooyberg. De tweede (stenen) brug geeft toegang tot het Drilve1d met de eerste naoorlogse uitbreiding, de Leeghwaterstraat. Het derde bruggetje verbindt het erf van slager Van der Heide met de Zuiddijk, Daar voorbij, in het weiland, staat de tribune van de voetbalvereniging R.E.D. De sloot sehuin reehts boven is de Bellesloot. In de sloot langs de Zuiddijk lag een eilandje dat is verdwenen door de aanleg van de provineiale weg S 10. Vooraan het Jan Boonplein met "De Gezonde Apotheek" van bakker D.C. de Moes. Ret dak vooraan in het midden is dat van het huidige museum.

53. Hier zien we de gasfabriek nog in volle glorie, met van links naar reehts: stoker Andries Spaarman, de heer Meijer - direeteur van de Maatsehappij tot Bevordering van de Nijverheid in De Rijp (de "maatsehappij" was eigenaresse van de gasfabriek) - , bedrijfsleider Gerrit Rot, onderhoudsmonteur P. Visser en de jeugdige muntjesophaler Jo van de Kreeke.

Jit . 1. W ..?.. Bava ? De Ri;~.

Re(;hte uraas; De Rijp.

~~c2'~ .rr--___ / /: .

54. Hier zijn we weer in de Rechtestraat, met uitzicht op de Kleine Dam en het raadhuis. Bij de winkel van Rijkes staat een bakwagen met fourage. Eveneens rechts "De Dondersteen" van Jopie Hoek, met zijn "dotje van een potje", en het kleine winkeltie van Ruth Humer, waar lekkere hete bliksems te koop waren. Ernaast was een nieuw huis gebouwd, waarin Piet Zee heeft gewoond toen hij begon met zijn radiodistributie: 's avonds een uurtje plaatjes draaien. Gezellig hoor, met omroeper Zee: "En nu, dames en heren, hoort U "Werkeloze handen" van Willy Derby, opgenomen op Odeon" (met een klein accentje op de "e"). Links "De Friesche Boer", kleinhandel in jenever. Daarnaast Antje van Wieringens knoopjeswinkel en vervolgens de familie Koker. Nu is daar het winkelbedrijf van H. Kaptein gevestigd. Op straat poseert veld wachter Strikkeling.

55. Links zien we het nieuwe postkantoor uit 1903. Voordien was hier de oude school: drie lokalen, zes klassen met meester Sarlet, meester Ero en juffrouw Postma. Bij de grote brand van 1900 werden vijf pan den rechts in de as gelegd: bakkerij Sparnaay, cafe "Cambrinus", de woning van Poulus de Jong, drogisterij en pakhuis (zie uithangbord) van Jacob Appel (hij staat voor de deur) en bakkerij Kuiper. De opname is er een van na de herbouw. De brand werd met drie brandspuiten geblust. Een ervan staat nog in De Waag. De brand beg on bij Sparnaay en sloeg over naar het cafe. Verte1d werd dat v66r het cafe begon te branden, de spuitgasten zich aan een neutje tegoed had den gedaan. Op deze p1aats staan nu de snack bar en de winkel van Brouwer.

d. . Po, kan oor esreinde van DE

56. Het huis van de Maatschappij tot Bevordering van de Nijverheid, omstreeks 1900, waar 's winters bonnen werden verstrekt aan behoeftige gezinnen. Bonnen van een kwartje voor vader en moeder elk en van een dubbeltje voor een kind. Zij konden worden besteed bij de winkeliers wier namen erop stonden vermeld. Met nieuwjaar kreeg men een zak turf en een zakje gort. Het andere huis is het oude postkantoor.

57. Nogmaals het oude postkantoor, met het embleem boven de deur. Verder de vijf huizen die zijn verbrand. Het verschil in bouwstijl is opvallend. Het kleine huisje naast de schutting heeft indertijd de brand overleefd.

- .

g ,.. ,. ~

Wes!einde de Rijp

.. - - .,

....... _ ...?

-_ ..... -~

e > .

~

58. De nieuwe school werd in 1900 gebouwd en in 1903 in gebruik gesteld. Ret was een mooie school voor die tijd. WeI moest in de winter om drie uur 's middags de lamp op, want de middenlokalen waren zeer donker. De meesters waren Sarlet, Era, Wipking en Vermeulen. De juffrouwen: Postma en Schollee. Naast de school, aan de straat, staat het huis van meester Vermeulen. Geheel links, voor de schutting, was nog een straatje, waar een van de families Boots woonde. Deze Boots had als bijnaam "de gistkladder", doordat hij gist verkocht aan huisvrouwen die zelf brood bakten.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek