De Rijp en Graft in oude ansichten

De Rijp en Graft in oude ansichten

Auteur
:   D. Veenman sr.
Gemeente
:   Graft-De Rijp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4505-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Rijp en Graft in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

De Nieuwe O. L. C 001 in Db R J ?

-. r

,

59. De nieuwe school (nu bibliotheek), gezien vanaf het bruggetje van de Kerkesteeg (nu Kerkstraat). Links staat een van de befaamde "huiskes" of "telefooncellen", rechts ontwaren we het erfvan D. ter Beek.

60. De winkel van Jan Bout, kruidenier, fourage- en klompenhandelaar, werd later bewoond door Jan Kaptein en tegenwoordig door Jaap Kaptein. Op de achtergrond is de oude smalle houten Tilbrug zichtbaar, een overblijfsel van de ophaalbrug die is afgebeeld op de foto's 62 en 63. De houten brug is in de jaren vijftig vervangen door de huidige stenen brug. In het tweede huis voor de brug woonde kleermaker Prins.

61. Een opname uit 1900, met links het bosje bij de Tilbrug. De plek is er nog, maar er staan nog slechts twee bomen. Rechts de tuin van A. Vredevoort, waar nu de roomskatholieke school staat, die zestig jaar geleden in gebruik werd genomen. De brug van het Langebrugspad was toen een ophaalbrug. Rechts ervan bevond zich de schuur van Klaas Ruiter, "de Wolbaal" genaamd. Die schuur hing in een bepaalde tijd van het jaar onder en boven vol met schape- en kalverpoten, bij de knie af. Tussen schuur en brug is nog juist het schuine dak zichtbaar van het huisje van Willem Sluis, de knijperfabrikant.

Westeind .

E RIJP.

Tilbrog - We teinde DE RIJP

'.

62, De Tilbrug nog als ophaalbrug, met gaslantaarn. De ophaalbruggen waren praktiseh: er moesten hoog opgeladen pramen met hooi kunnen worden doorgelaten, De Eilandspolder was voor negentig proeent landbouwgrond. De komst van de gebroeders Roelofs was het begin van de grove tuinbouw hier. Links een gedeelte van de boomkwekerij van Van der Stok. Over de brug reehts het bosje, volle dig in blad.

63. Een opname uit 1903 met rechts het glazen huisje dat bewoond is geweest door de familie Bertus Oud. Mevrouw J. de Lange-Oud heeft er als kind gewoond. Ret is vele jaren geleden gesloopt. Links, het eerste huis van de brug af op deze foto, is van slager P. Boots. Van het huis is de voorkant gesloopt. Ret werkelijke eerste huis van de brug af is op de foto niet te zien. Daar woonde familie P. Taam en nu (1974) zoon Martien.

'ti. J. W. y. R,,,,. 0, Rij~.

We teinde 'fUbrug DE RIJP.

Uitg. J. W. Y. RaY~II, Oe Rijp.

Westeinde. DE RIJP.

64. Het Westeinde en de Grafterbaan staan op deze ansicht afgebeeld. Rechts het huis waarin volgens overlevering Jan Adriaansz. Leeghwater heeft gewoond. Jammer genoeg is van het huis niets meer over. Het is in het begin van de jaren zestig wegens bouwvalligheid gesloopt. Het kleine huisje is vele jaren bewoond geweest door Jaap Berkhout, gemeentewerkman en manusje-van-alles. Het was indertijd het meest westelijk gelegen huis van De Rijp. Sinds de jaren in of omstreeks de eerste wereldoorlog is men begonnen de Grafterbaan aan de noordkant vol te bouwen tot aan lijnbaan De Poel.

65. De Grafterbaan vanaf Graft gezien. Ben prachtig gezicht, vooral in de zomer. Maar wel donker bij avond hoewel er gasverlichting was sinds het begin van deze eeuw. In het huis links woonde P. Bakker, alias Bik. Vervolgens zien we de rij gemeentewoningen die na 1910 zijn gebouwd.

Gezichl Dorps.-aa: G'o': C;. H.)

66. Het oude weeshuis te Graft dateerde van 1708 en is omstreeks 1910 gesloopt. Op 3 oktober 1911 werd de eerste steen ge1egd voor het huidige weeshuis, dat op ongeveer dezelfde plaats staat, zij het verder van de straat af. In het oude weeshuis was het echtpaar Krijger de laatste weesvader en -moeder. Ze staan hier vooraan met hun enige pupil, het weesmeisje Betje van der Linden. Betje, een simpele ziel, was dol op plaatjes. Haar kamer was dan ook met plaatjes behangen. De man met de fiets is Cor Scholten. Naast hem, in donker kostuum, staat een van de zoons van meester Klinkenberg.

67. Ben foto uit de jaren dertig: de man met de witte jas is bakker Van Zijl. Vooraan in de deuropening herkennen we Nardus Germes. Op de achtergrond zien we van rechts naar links de woningen van Klaas de Jongh, Piet Roelofsen en bakker Duinmaijer.

68. Rechts op deze foto zien we het huis van Piet Roelofsen en links de school van meester Klinkenberg, die veertig jaar onderwijzer te Graft is geweest. Boven het hoofd van de fotograaf met de lichte jas is het dak van het spuithuisje te zien. Van rechts naar links staan de woningen van Piet Roelofsen, bakker Duinmayer, Piet Kwadijk en Tinus Woestenburg afgebeeld.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek