De Rijp en Graft in oude ansichten

De Rijp en Graft in oude ansichten

Auteur
:   D. Veenman sr.
Gemeente
:   Graft-De Rijp
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4505-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Rijp en Graft in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Dit is de Raadhuisstraat te Graft, met gezicht op de boerderij van SOOt. De kinderen zijn vermoedelijk leerlingen van een schoolklas die met de juf voor de fotograaf poseerde. Geen van de bejaarde Grafters die voor deze foto zijn geraadpleegd, zag er bekenden op.

70. Zowel op de voorgaande als op deze foto is te zien dat ook Graft rijk was aan born en. De drie dames zijn, van links naar reehts Lies Smit, Trien van der Gragt en Mar Klerk. De man met de bakkersmand op zijn fiets is Bram van Petten. Links zien we de woning van Klerk en reehts de schutting van het erf van de onderwijzerswoning.

71. Rechts herkennen we de scheersalon annex sigarenwinkel van P. Kwadijk. Mevrouw Kwadijk staat in de deuropening. Ernaast ligt de woning van de toenmalige gemeentesecretaris van Graft, Dirk Smit, een man met een houten been. Links staat het cafe van Vok Visser, die behalve kastelein ook smid was in Graft. Hij heeft eens het ijzerwerk op de torenspits gerepareerd, waarop het haantie draaide. Toen het gerepareerd was in zijn smederij, bond hij het op zijn rug en klom ermee de toren op; een karwei dat door vele dorpsgenoten van de begane grond af werd gadegeslagen. Vok Visser volbracht het zonder ongelukken in zijn eentje. Rechts naast het cafe bevindt zich de fouragehandel van Jacob Prins.

72. De to1 te Graft werd omstreeks 1900 gepacht door de familie Jb. Smit, die er vo1gens zeggen "goed he eft geboerd". Na negentien jaar namen de zusters Aagje en Geertje Sanders de pacht over, tot 1929, toen veearts C. Sieswerda uit De Rijp met de p1aatselijke artsen en de expediteurs Jan Kieft uit Grootschermer (busondernemer) en Dirk van Leeuwen van de K1aterbuurt de to1 pachtte en voor iedereen openzette. Niet het bedrag dat zij bij doorgang moesten betalen, maar het oponthoud aan de tol was voor hen te lastig en daarom aanleiding tot hun gezamenlijke "actie". Ze hoopten dat hierdoor de tol zou worden opgeheven. Op de foto zien we veearts Sieswerda met de zusters Sanders bij het to1hek, dat hij gedurende twee jaar zou open zetten.

73. De hoop van Sieswerda en zijn vrienden b1eek ijdel, Toen hun pachttermijn om was, daagde een nieuwe pachter op: Jan Kieft (niet de busondernemer van Grootschermer). We zien hem hier bij zijn tolhek, dat pas verdween door een maatregel van de Duitse bezetters in 1942. De pachtsom van de tol heeft altijd gediend tot onderhoud van de Globdijk, Ingezetenen van Graft waren vrijgesteld, evenals voetgangers, maar de halve stuiver die voor fietsen werd geheven, is er menig keer oorzaak van geweest dat fietsers hun stalen rossen door tuinen van de percelen in de omgeving sleepten. Rechts zien we het hek van de in 1951 gesloopte hervormde kerk en links de woning van de vroegere tolgaarder Jb. Soot. Op de achtergrond de boerderij van Pieter Schuurman ("Piet Antiek"), nu van Cor Blaauw.

74. Noordeinde van Graft, 1ieflijk verscholen tussen de bomen. Graft en Noordeinde waren er een paar honderd jaren eerder dan De Rijp. In Noordeinde zijn vandaag de dag nog de overblijfselen te zien van een van de zes lijnbanen of touws1agerijen die in Graft en De Rijp hebben bestaan. De laatste, die van de familie Bruin in Noordeinde, is in 1914 opgeheven. Noordeinde heeft twee touwslagerijen gehad. Er woonden in het kleine Noordeinde kort na de eeuwwisseling drie families Jacob Blaauw: Jacob van de Zuid, Jacob van de Noord en "Kalm-kalm" (de vader van Geertje). En ook drie families Bruin:

Rein Bruin, Pieter Bruin (eigenaar van de laatste touwbaan) en Lou Bruin.

75. Midden in Noordeinde woonde Klaasje Blaauw. Ze had een winkeltje (tweede huis, met stoep en spionnetje) en hield er een kegelbaan op na aan de andere kant van de weg (de kale plek vooraan onder de bomen). Voor vijf centen kon je kegels en ballen bij haar huren, Klaasje Blaauw is vierennegentig jaar geworden; op haar negentigste verjaardag ging ze nog een baantje schaatsen op het meertje bij Noordeind. De jonge vrouw op de foto is Klazien Klinkenberg, een dochter van meester Klinkenberg van Graft en een kleindochter van Klaasje Blaauw. Het tweede pandje van links is een pakhuis van de touwbaan. Het huis met de dakkapel werd bewoond door Arie Bak; nu (1974) door zijn schoonzoon G. Kuin.

76. Hartje De Rijp, gezien vanaf het bruggetje tussen Kerkstraat en Vlaander. Op de achtergrond zijn de winkels van A. van Marken en bakker Oortwijn aan de Grote Dam zichtbaar; nu (1974) van respectievelijk De Gooyer en Nieuweboer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek