De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten

De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   W.J.J. Geerts
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3442-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

..

,.titg. van M. Teerllng. ':;0 H5~5 .? EZMS:'~N.l.AL·>Lt;IS.

Groet uit DELFZIJ L.

9. Sleepbootassistentie in de haven werd verleend door de in 1903 van Groningen gekomen familie Frater. Het rederijbedrijf Frater & Zwart werd tot omstreeks 1920 uitgeoefend. In 1905 stapte Zwart uit het bedrijf en rond 1920 vertrok men naar Overveen, met het enige overgebleven schip, de "Anna Frater". De op de prent afgebeelde sieper is de "Anna Sophia", een der eerste schepen van de rederij, hier liggend in de Eemskanaalsluis (1876). In 1917 is er bij J. Smit & Zn te Foxhol een vrachtschip gebouwd (333 brt), dat als "Harry Frater" in de Lloyds Registers voorkomt.

10. De haven van Delfzijl, gezien vanaf de Eems omstreeks 1910 met twee uitvarende tjalken. Links op de prent staat de molen "Aeolus" (ter hoogte van het huidige rijkswaterstaatgebouw), die in Farmsum is herbouwd. "Aeolus" is de Griekse god van de wind. Verder zien wij de in 1889 gebouwde vuurtoren, die in 1940 in brand is gestoken. In de haven ligt een viermaster aan de kade.

tlitg. E. J. S4ompaal, Oel:zijl. ~o. 13481

Havengezicht. DELFZIJL.

11. Lagen er omstreeks de eeuwwisseling vaak zeilschepen in de haven, deze omstreeks die tijd gemaakte opname toont ons enige stoomschepen, namelijk de "Hugo" (1887 gebouwd en ongeveer 200 brt) en de "Helene". Of de mensen in de sloep bemanningsleden zijn, die gaan passagieren, of bootwerkers is helaas niet bekend. Deze prentbriefkaart werd op 19 augustus 1906 aan mejuffrouw J. Koller te Weiwerd gestuurd. In Lloyds Registers 1938/1939 komt de "Hugo" nog voor als "B.T.V.", met Stockholm a1s thuishaven.

12. Tussen een Noorse kustvaarder en een zogenaamde Britse East Coast Collier (koienboot), het stoomschip "Fleetwing" (1907), is een stoomkraan in actie. Tevens zien we een viertal naast eikaar gelegen tjalken (100-150 ton), waarvan drie met geopende ruimen, die op lading liggen te wachten. De kaart werd op 15 maart 1918 vanuit DeIfzijl verstuurd door C. Koppen en gefrankeerd met een postzegel van vier cent! De "FIeetwing" (1402 brt) werd in 1936 verkocht aan J. Adamson & Others en de thuishaven werd Parnu (Estland).

0r0e1 lilt DELfZlIL Haven~cht

13. Een ongekende drukte heerste er in de haven omstreeks 1918. Buitengaats lagen de schepen zelfs te wachten voor een plaatsje aan de kade. Reden was dat Delfzijl de enige Nederlandse haven was, die mijnenvrij was te bereiken. In januari 1918 arriveerden er twintig stoomschepen en vier zeilschepen. De jaarbalans van 1918 stond op vierhonderd zeven stoomschepen en vijfenveertig zeilschepen. Het jaar 1919 zag een totaal van tweehonderd zestig stoomschepen en honderd negenenzeventig(! ) zeilschepen.

14. Een geweldige, indmkwekkende opname van de giganten der zeilvaart, in de haven van Delfzijl. Tijdens de Eerste Wereldoorlog lagen er in de Chileense havens grote zeilschepen opgelegd, omdat de oversteek naar Europa te riskant was. De opname dateert uit de jaren 1920/1921, toen er nog vijf grote, onder Duitse vlag varende drie- en viermastzeilschepen de haven binnenvoeren. Sommige hebben maanden binnen gelegen. In het woud van torenhoge masten, stengen, raas, pardoens en zeilen valt de stoomkraan bijna in het niet, Kwamen in 1918 in Delfzijl vierhonderd zeven stoomschepen aan, met een totaal tonnage van 1.576.945 m3, en vijfenveertig zeilschepen, tegen tweehonderd zestig stoomschepen en honderd negenenzeventig zeilschepen in 1919, dan blijkt hieruit de angst die de schippers van zeilschepen tijdens de Eerste Wereldoorlog hadden om zich met hun trage schepen op zee te begeven.

DELFZIJL

15. Zowel zeilschepen als stoomschepen voerden de "chili" aan, Op deze foto, genomen op 14 maart 1921, ligt het Amerikaanse s.s. "West Compo" (1918,5700 brt) van de United States Shipping Board chili te lossen. Een zusterschip van de "West Compo", de "West Arvada", liep in september 1919 bij Terschelling op een mijn. Het is velen bekend dat Amerika in de Tweede Wereldoorlog op grote schaal zogenaamde standaardschepen bouwde (Liberties, Victories enzovoort), doch ook in de Eerste Wereldoorlog werden vele schepen gebouwd, waaronder de "West"-klasse.

16. Welke besnorde heer op de voorgrond zo netjes poseert voor de fotograaf is helaas nog niet bekend, Deze op 29 mei 1922 genom en foto laat on; het Britse s.s. "Speedwell" zien, die een lading steenkolen lost. Met de "Springwell" (1914, Well Line), eigenaars Tyzack and Brantfoot, bezocht dit schip regelmatig de haven.

Delfzijl

HaYengezlcht.

17. De "Java", gebouwd in 1902, van de Stoomvaart Maatschappij Nederland wacht rustig op een plaatsje aan de kaai. De "Breda" (1921) van de K.N.S.M. heeft haar lading chilisalpeter bijna gelost en zal weldra vertrekken. De opname dateert van 23 maart 1923 en deze prentbriefkaart werd gedrukt en uitgegeven door L. Dost te Delfzijl, Waterstraat A 390.

18. Schepen van de bekende Engelse maatschappij Andrew Weir & Co (de zogenaamde Bank Line) zijn niet alleen tegenwoordig regelmatige bezoekers van onze havens, maar waren dat ook vroeger al. Enkele schepen hadden namen eindigend op "ic" ("Tymenic", "Elveric", 1919). Thans zijn de schepen onder andere genaamd: "Hazelbank", "Willowbank", "Kylebank", enzovoort. De op de voorgrond aan de kade liggende tjalk had voor de verandering de mast gestreken. Duidelijk is de kraan te zien, waarvan er in 1908 drie werden aangeschaft.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek