De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten

De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   W.J.J. Geerts
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3442-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Zou de jongensdroom werkelijkheid zijn geworden? Apetrots in zijn matrozenpakje, geflankeerd door links het Britse s.s. "Swan" en reehts (hoe vreemd het ook is) door eveneens een Brits stoomsehip met de naam "Leeuwarden". Als afzender had deze op 29 april 1907 geposte kaart A. Mantje uit Harlingen en hij werd uitgegeven door C. Wilkeshuis.

fiankomsl S. S . Eeeuwaroen te J(arlingeli

30. Na een rustige zeereis loopt het stoomschip "Leeuwarden" de haven van Harlingen binnen. Ook het s.s. "Groningen" behoorde tot de vaste bezoekers.

S. S. "Talisman"

in de Haven te Harlingen

31. Wordt de lading tegenwoordig veelal per truck aangevoerd, destijds waren de zeilschepen "goed" voor het transport. Een hoog belaste tjalk met stro ofhooi Jigt naast het s.s. "Talisman", omstreeks de eeuwwisseling. De "Talisman" werd tijdens de Eerste Wereldoorlog op zee aangevallen door een Duitse onderzeeer en slaagde erin, door haar snelheid op te voeren, te ontkomen, doch kwam met een zwart geblakerde schoorsteen de haven binnen.

J(ar/ingen

j/-vengezuht. (Vertrek van S. S. "Swan" naar Hull).

-rr r: 3cU ~~~ rJ:-L~~nt;-e~.~

t.:itg. A. Land Ean, Harlingen.

32. Met de vuren flink opgestookt en stoommaehines full speed draaiend, vertrekt de Britse "Swan" van Harlingen naar Hull. Op deze opname van omstreeks de eeuwwisseling zien we reehts de toren van de "nieuwe" rooms-katholieke kerk.

}(ar/ingen

Havengezicht (Vertrek van S. S. "Orol/il/genU naar Landen}

Uitg. A. Land J;zn, Harlingen.

33. De beloodsing voor de Nederlandse havens werd verzorgd door zeilschepen zoals schoeners en kotters. Rechts op de prentbriefkaart vaart zo'n kotter. Droegen de vissersschepen een afkorting van de thuishaven (zoals "Tx" voor Texel en "Am" voor Arnemuiden) met een nummer in het zeil, de loodskotters hadden er de gehele naam in staan, zoals hier Harlingen.

HA.RLINGEN

34. De haven met de oude vuurtoren. Achter de baggermolen ligt het in 1909 gebouwde stoomschip "Duiveland" van de Scheepvaart Steenkolen Maatschappij. Het 1297 brt metende schip liep tijdens een reis Louden-Sunderland op een mijn (25 maart 1916) en zonk binnen zeven minuten. Gelukkig waren er geen verliezen aan mensenlevens. Men werd opgepikt door de Engelse torpedoboot no. 18, die de geredden in Sheerness aan de wal zette.

Harlingen Ook.

35. Hoe groot de tjalken of hoe klein de zeeschepen wel waren bewijst deze met een cent gefrankeerde en op 26 juli 1919 geposte prentbriefkaart. Een houtboot, de "Jorg Guttorrn", lost een lading gezaagd hout in Iangszij gelegen tjalken.

Dok, Harlingen.

36. De haven met de nieuwe vuurtoren. Bijna ingesloten door zeilschepen ligt hier het s.s, "Gaasterland" van de S.S.M. (niet te verwarren met de .Jand-schepen" van de Koninklijke Hollandse Lloyd). Schepen van de S.S.M. waren ook na de Tweede Wereldoorlog geregeld te zien in de haven (bijvoorbeeld het m.s. "Beyerland"). De 1107 brt metende "Gaasterland" werd in 1915 opgeleverd door Scheepswerf v/h Rijkee & Co te Rotterdam. Na verkoop aan de Shipping and Coal Company in Londen werd haar naam gewijzigd in "Waterland".

37. Het Noorse s.s, "Rio Novo" (2450 brt), Het in 1937 bij J. Priestman & Co te Sunderland gebouwde vrachtschip, laadt een nog steeds voor export vatbaar artikel uit de goede Friese klei van de "parochies". Eigenaar van de "Rio Novo" was Oivind Lorendzen uit Oslo.

Opruiming-d.andtong, Harlingen.

38. In 1922 werd de landtong in het dok opgeruimd. Een stoombaggermolen van een firma uit Alkmaar en een hefvaartuig zijn hier in aktie. Opvallend is dat de bok een omgebouwde platbodem is. Het stoomschip op de achtergrond is de "Starling", in 1930 gebouwd voor General Steam Navigation Company (1320 brt).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek