De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten

De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten

Auteur
:   W.J.J. Geerts
Gemeente
:  
Provincie
:  
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3442-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'De Scheepvaart in Nederland in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

69. Het 1306 brt metende stoomschip "Theseus" van de K.N.S.M. Deze rederij was in de vorige eeuw, zo omstreeks 1870, de enige van betekenis in's lands hoofdstad. De "Theseus" werd gebouwd op de werf van De Haan & Oerlemans te Heusden. Ret schip heeft onder andere dienst gedaan op de Oostzeehavens en Skandinavie.

-,;..-;:

~-~- zr:

-_ .. -.---

--

70. Als er aan de kaden geen plaats is, dan wordt er geladen en gelost "op stroom" en ligt het schip op boeien gemeerd. Het stoomschip "Erato" van de K.N.S.M. werd in 1920 gebouwd als "Schoonhoven". Het voer tot 1933 voor deze rederij op onder andere Aarhus en Kopenhagen. Zusterschepen waren de "Zeno" (later "Strabo"), "Dido" en "Nero". Aan de kade (rechts) ligt een "Es"klasser met de typische "goal posts" (doelpaal masten).

Amsterdam.

IJ en Han' elskade.

71. De in 1908 gebouwde "Billiton" van de S.M.N. aan de Handelskade. Dit 8200 tons stoomschip werd in 1929 aan de V.N.S. (Verenigde Nederlandse Scheepvaart) overgedaan. Achter de "Billlton" ligt een passagiersschip van de "Vondei" klasse ("Grotius" en "Rembrandt"), gebouwd in 1906/1907. Deze schepen zijn nog gebouwd op de oude werfvan de N.S.M. op Kattenburg. Het IJ-eiland, waar de Sumatra- en Javakade kwamen, werd later S.M.N.-gebied.

72. Op deze door de Hollandsche Stoomboot Maatschappij uitgegeven prentbriefkaart liggen haar "stroom" schepen aan de Handelskade. Mgebeeld is de "Hontestroom" (1921, 1857 brt), gebouwd bij de Haarlemsche Scheepsbouw Maatschappij. Rechts de binnenhaven en links boven de S.M.N.etablissementen. De H.8.M. was een dochtermaatschappij van de 8.M.N., die korte reizen met haar schepen maakte. Er werd op IJsland gevaren en op Engelse havens aan de oostkust. Voor menigeen waren de "stroom" schepen ("Texelstroom", "Amstelstroom", "IJstroom") bekenden, want vanuit de treinen, die van het Centraal Station naar Amersfoort en Utrecht vertrokken of daarvandaan arriveerden, waren deze schepen goed te zien tussen spoordijk en Handelskade. Door vorming van de Nedlloyd, waarin onder andere de 8.M.N., de K.R.L. en de K.J.C.P.L.jK.P.M. participeren, zijn de onrendabele H.8.M.-lijnen opgeheven.

73. Een oud schip met formidabele stoompijp lost een lading steen of erts, terwijl "Piet Heyn" toekijkt. Het s.s. "Liberty" ligt aan de Handelskade, waar ook het Blaauwhoedenveem stond. In 1896 ontstond uit het Bonthoedenveem en het Klapmutsenveem het Nederlands Veem.

74. Twee ongelukkigen! Het passagierssehip "J.P. Coen", in 1915 in de vaart gekomen, ligt links opgelegd aan de Sumatrakade. (Let op kapjes over de sehoorstenen.) De "J.P. Coen", die als blokkadeschip in mei 1940 tussen de IJmuider pieren tot zinken werd gebracht, heeft tot tweemaal toe opgelegd gelegen. Toen in 1915 de veerboot .Koningtn Emma" van de Maatsehappij Zeeland en de "Tubantia" van de K.H.L. op de Noordzee door mijnen waren vergaan, werd besloten de gloednieuwe "Coen" en de "Prins der Nederlanden" (1914, zie afbeelding 67) uit de vaart te nemen. Het passagierssehip reehts is de "Cluistiaan Huygens", in de vaart geweest van 1927 tot 1945. Dit 16.000 brt metende sehip raakte in augustus 1945 ook een mijn en brak in tweeen. Op de voorgrond enkele "stroom" schepen.

75. Deze door de Hollandse Stoomboot Maatsehappij (opgerieht 1885) uitgegeven prentbriefkaart toont ons een kijkje in de riehting van het Centraal Station, waarvan de overkapping aehter de gebouwen op de kop van de Handelskade is te zien. Links liggen twee H.S.M.-ers en reehts een stomend sehip van de Holland-West-Afrika Lijn. In een van de gebouwen op de kop van de Handelskade was het oeeanografiseh instituut van het K.N.M.I. gevestigd. Rechts liggen de aanlegsteigers van Arnsterdam-Noord.

76. Na voor kortere of langere tijd in de haven te hebben gelegen, breekt er toch weer een vertrektijd aan. Begeleid door twee stoomslepers vertrekt de Italiaanse "Gemma" zeewaarts. Naar welke bestemming? Rechts liggen de olietanks van de Bataafse Petroleum Maatschappij (thans Shell). Links staan enkele kranen, die bij de N.D.S.M. behoren (vroeger N.S.M. en thans - nog - onderdeel van het Rijn/Schelde/Verolme concern). Het vDDr de Tweede Wereldoorlog gebouwde stoomschip is na de oorlog in onze hoofdstad geweest, want bij nadere bestudering van het schip, zien wij zowaar een radarinstallatie boven op de brug. En de radar is pas in de Tweede Wereldoorlog ontwikkeld.

77. Tot de oudere, bekende S.M.N.-passagiersschepen behoorde de 8200 ton metende "Koningin der Nederlanden". Zij is in de vaart geweest van 1911 tot 1932, waarna zij onder slopershanden vie!. De prentbriefkaart toont haar voor de aanloophaven van Genua, waar treinpassagiers uit Nederland nog een laatste gelegenheid hadden om naar de Oost te vertrekken. Ook werd door de trein te nemen voor velen de beruchte Golf van Biskaije vermeden. Deze maiischepen deden tussen Amsterdam en het Suezkanaal de havens van Southampton, Lissabon, Algiers en Genua aan.

De "Zeelc:ndia" in her Ncordzeehanaal.

78. Wie kent niet in de Amsterdamse haven de zogenaamde "land" schepen van de Koninklijke Hollandse lloyd? Lag het accent na de Tweede Wereldoorlog op de vrachtvaart, vaar deze periode echter op de passagiersvaart. Op de Zuid-Amerika Lijn werden veel Oosteuropese emigranten vervoerd. Welbekend is het Lloyd Hotel te Amsterdam (Handelskade). Met de "Frisia" en "Hollandia" werd deze dienst onderhouden. De "Zeelandia" (7995 brt) was het derde passagiersschip in de vloot van K.H.L. De Schotse werf van Alex Stephen bouwde haar in 1910. Na in 1935 opgelegd te zijn geweest yond in 1936 verkoop aan een sloper plaats. Op de prentbriefkaart passeert de "Zeelandia" Velzen. Aan de overkant liggen de Van Gelder Papierfabrieken en reeds nadert het schip de Velzer spoorbrug die in anderhalve minuut open kon worden gedraaid.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek